Voorjaar 2013: heropleving van oude stukken

Hoe gaat het met jou de laatste tijd? Verlopen dingen soepel en moeiteloos, of ga je door onstuimige tijden heen die gekenmerkt worden door hectiek, ‘geworstel’ en het opnieuw opspelen van oude stukken? Indien dat laatste het geval is: join the club… Je bent bij lange na niet de enige die deze maanden als hectisch, moeizaam en roerig ervaart.

Massaal worden mensen momenteel geconfronteerd met oude stukken, vaak van emotionele aard, die ‘opeens’ weer opspelen. Dingen waarvan je wellicht dacht dat je er al klaar mee was, dat je ze al had afgerond, dat je ze had losgelaten, spelen nu – vaak in alle hevigheid – nogmaals op. Het gaat hierbij veelal om stukken die op de een of andere manier te maken hebben met datgene wat je ‘basis’ betreft. Denk in dit kader aan de band met je ouders, broers, zussen en andere familieleden, aan aspecten van je kindertijd en/of puberteit, maar ook aan elementen die te maken hebben met dingen die eens je ‘basis’ hebben gevormd – relaties, woonsituaties, banen en werkgevers uit het verleden – én aan wezenlijke aspecten (basisaspecten) van jezelf.

Op welk punt in je leven je ook bent, of eens was: er zijn altijd een aantal elementen die tezamen je ‘basis’ vormen: relaties met anderen, de plek waar je woont, de baan of activiteiten waarmee je je inkomsten vergaart, de manieren waarop wordt voldaan aan de basisbehoeften die je in o.a. emotioneel en affectief opzicht hebt, en uiteraard ook je eigen essentiële aspecten, de basis die jij zelf bént in je eigen leven.

De chakra-leer laat ons zien dat we eigenlijk nooit echt optimaal in onze eigen kracht kunnen staan wanneer er een onbalans in de basis is. Het basis-200534945-001chakra is – het woord zegt het al – de basis van het gehele chakra-systeem en een onbalans in de basis leidt onvermijdelijk tot onbalans op diverse vlakken. En wat zijn zoal de thematieken die aan het basis-chakra gekoppeld zijn en tot onbalans in dat chakra kunnen leiden? Precies: alles wat met onze ‘basis’ te maken heeft: met wonen, werken, veiligheid, voedsel/voeding, het functioneren van ons aardse lichaam, de menselijke basisbehoeftes, de middelen die we nodig hebben om te kunnen leven en ‘overleven’ op aarde, onze verbinding met onze ‘wortels’ – ouders en daaraan gerelateerde familieleden – en onze verbinding met degenen die ons dierbaar zijn en na aan het hart gaan. Al die dingen behoren tot de ‘basis’ die we op enig moment hebben – samen met onze eigen essentiële aspecten, die onze ‘innerlijke’ basis vormen.

Wat zien we nu gebeuren, in deze eerste maanden van het jaar 2013? We zien dat héél veel mensen aan het ‘stoeien’ zijn met elementen en thematieken die op de één of andere manier met hun ‘basis’ te maken hebben en die om verdere uitwerking, opheldering of heling vragen. Dingen die in het heden of het verleden nog niet, of nog niet voldoende, zijn erkend, aangegaan, uitgewerkt, opgehelderd of geheeld vragen nu alsnog om onze aandacht. En daar lijkt geen ontkomen aan te zijn…

Vaak gaat het om oude stukken waarvan we dáchten dat we er al ‘klaar’ mee waren, maar die desondanks nu tóch weer op spelen – en vaak heviger dan voorheen. Dit kan gaan om oude pijnpunten in de verschillende relationele sferen, maar ook om oude thematieken op het persoonlijke vlak: oude overtuigingen die weer met je aan de haal gaan, of oude patronen (valkuilen) die te maken hebben met dingen als grenzen stellen, eigenwaarde, het volgen van je eigen pad en het maken van keuzes die voor jou goed en gezond zijn ondanks wat anderen daarvan vinden.

Herkenbaar? Merk je dat ook jij weer aan het ‘worstelen’ bent met oude valkuilen of patronen en dat je deze periode weer flink wordt uitgedaagd in het gaan staan voor jezelf? Of zijn er recent oude pijnstukken naar boven gekomen waarvan je dacht dat je er al klaar mee was, dat je ze al ‘een plekje had gegeven’? Weet dan dat je absoluut niet de enige bent en dat wereldwijd héél veel mensen nu door soortgelijke processen heen gaan.

We worden momenteel massaal ‘uitgedaagd’ de restanten van onze oude pijnen op te merken, te voelen, te ervaren, onder ogen te zien, en daarmee wordt ons een kans geboden ook de laatste stukjes verwondingen uit het verleden te helen, opdat we ‘heler’ ons pad kunnen vervolgen. Met minder ‘pijn’-energie in onze lichamen die ons in de basis verzwakt. Met minder oude ‘ballast’ die ons hele systeem ondermijnt.

We mogen de stukken die nu om onze aandacht vragen áángaan, onder ogen zien en écht uitwerken of ‘oplossen’, zodat we nu eindelijk écht kunnen helen en het verleden vervolgens kunnen gaan laten voor wat het is: een verleden, dat ons hoe dan ook heeft geholpen, middels specifieke ervaringen, te groeien en tot meer bewustzijn te komen.

Als je de kans grijpt om werkelijk aan de slag te gaan met wat zich nu aandient, kun je deze periode benutten als een krachtige mogelijkheid om oude energieën los te laten uit je systeem, zodat je vervolgens ‘opgeruimder’, ‘schoner’ en ‘heler’ je weg kunt vervolgen – bevrijd van energieën die je niet meer dienen, en meer in staat in het hier en nu, en vanaf dit moment, zo optimaal mogelijk in je kracht te staan.

Hoe het ‘aangaan’ van de stukken die nu om je aandacht vragen eruit ziet, kan ik je niet op voorhand vertellen. Dat is namelijk voor iedereen anders. Soms is het nodig alsnog woorden te geven aan een pijn die je al vele jaren hebt ingeslikt. Soms is het zaak hardop aan te geven waar je grenzen liggen, of waar je niet langer van gediend bent. In andere gevallen kan het voldoende zijn voor jezélf eindelijk de waarheid te erkennen, of simpelweg te stoppen met jezelf conformeren aan de patronen of wensen van anderen. Hoe het ‘aangaan’ er voor jou uitziet, weet je waarschijnlijk zelf het beste. Want diep van binnen weten we meestal wel wat we nodig hebben om ons nu écht eens van oude stukken te bevrijden… maar vaak vinden we het eng of riskant dat ook daadwerkelijk te doen…

Luister goed naar je eigen gevoelens en emoties, want in hen vind je de sleutels tot de oplossing. Zij vertellen je wat er nodig is, voor jou, om dingen nu werkelijk op te gaan ruimen, los te gaan laten, te helen. En ja, dat kan heel eng zijn of heel ‘riskant’ voelen… maar weet: zolang je het niet aangaat, blijft het van binnen aan je knagen en blijft het je kracht en balans ondermijnen… En hoe langer je wacht met het aangaan van deze stukken, hoe harder het gaat knagen en hoe meer het je van binnen verzwakt en ‘sloopt’… En weet ook: als je de moed verzamelt om het nu wél echt aan te gaan, zul je daar hoe dan ook voor beloond worden: in de vorm van een ‘schonere’ basis in jezelf, die dan de fundering kan gaan vormen voor nieuwe en grotere kracht, stevigheid, authenticiteit, zelfstandigheid, onafhankelijkheid & balans in vele opzichten.

Ik wens je de kracht en de moed om aan te gaan wat je nu aan mag gaan. Heb jezelf lief, en kies voor jezelf. Uit liefde. En omdat je het o zo waard bent. <3

6 reacties op “Voorjaar 2013: heropleving van oude stukken

  1. Heel graag gedaan Anuscka. Fijn dat het je helpt weer wat puzzelstukjes op hun plek te laten vallen. En dank voor het compliment… *bloost* <3

  2. Heel mooi beschreven en geschreven Sharon, en ook erg herkenbaar… en fijn dat er wijze zielen zijn zoals jij die met een paar woorden net die eye opener, dat duwtje in de rug of gewoon de geruststellende hand op je schouder kunnen zijn, waardoor er voor mij (ook) weer wat puzzelstukjes op hun plek vallen! Dank!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *