Embodiment-avond

Regelmatig organiseer ik in mijn praktijk in Roggel een Embodiment-avond, van 19.30 tot 21.30 uur.

Deelnemen aan een Embodiment-avond geeft je de gelegenheid tot weer ‘thuiskomen’ in je lichaam, bewust(er) aanwezig (leren) zijn in je fysieke lichaam door weer contact te maken met de basis van je fysieke zijn, je ‘voertuig’ hier op aarde, en te leren hoe je dat contact kunt versterken.

Embodiment gaat over ‘belichaming’ en lichaamsbewustzijn. Over het weer bewust ‘plaatsnemen’ in jouw fysieke lichaam, het lichaam waar jij de eigenaar van bent en waarmee en van waaruit jij al je handelingen, acties en processen in dit leven vormgeeft, en waarnemen wat er ín het moment in je lichaam gebeurten leren wat dat je vertelt. Zonder aanraking door een ander, gewoon helemaal op eigen kracht.

We leven momenteel, met name in het Westen, in een wereld die zo’n sterk beroep doet op onze mentale vermogens (ons denken) dat we massaal te kampen hebben met wat wel de mind-body-split wordt genoemd: een ‘gespletenheid’ in onszelf die ertoe leidt dat we ons (vrijwel) voortdurend of hoofdzakelijk in onze mind, ons denken, bevinden en dat ons denken veelal losgekoppeld is van goed bewust aanwezig zijn in ons fysieke lichaam en waarnemen wat dáár gebeurt. In ons fysieke lichaam bevindt zich echter een schat aan wijsheid en informatie die ons bijzonder goed tot leidraad kan zijn bij allerlei processen in ons leven, maar die we amper nog kunnen voelen of anderszins waarnemen wanneer we zo veel en zo vaak ‘in ons hoofd’ zitten.

Onze mind is enorm belangrijk gemaakt en is voor de meesten van ons het primaire instrument geworden waarmee we de wereld om ons heen waarnemen. Een stevige, goede verbinding met en beleving van ons fysieke lichaam is bij de meesten van ons ver te zoeken. We zijn ‘in ons hoofd’ gekropen en zijn vergeten hoe we een goed contact met ons lichaam kunnen hebben en onderhouden; een contact dat ons in staat stelt waar te nemen welke informatie zich ín ons bevindt en ook dié informatie mee te nemen in al wat we doen.

Ons fysieke lichaam draagt een enorme hoeveelheid wijsheid, weten en informatie in zich mee, maar wanneer we hoofdzakelijk vanuit ons hoofd leven kunnen we niet in staat zijn al die wijsheid, dat weten, die informatie aan te boren. Dingen als het raadplegen van je intuïtie en werkelijk voélen wat je éigen lichaam – je hoogsteigen ‘waakhond’ en wellicht je beste kompas – je aangeeft, zijn dan niet of nauwelijks mogelijk.

Van de schat aan informatie die we in ons fysieke lichaam met ons meedragen zijn we massaal behoorlijk ‘afgesneden’ geraakt, waardoor we al die waardevolle informatie die zich ín onszelf bevindt vaak amper nog kunnen voelen in deze drukke wereld die ons aan de lopende band bestookt met prikkels die we met onze mind verwerken.

Ook bewust en stevig gegrond aanwezig zijn in het hier en nu en in je eigen centrum en kracht is moeilijk – en eigenlijk grotendeels onmogelijk – wanneer we hoofdzakelijk ‘in ons hoofd’ zitten, en ook dat is voor velen een probleem. Dingen in het hier en nu helder, zuiver waarnemen en het maken van bewuste keuzes die óók gebaseerd zijn op de informatie die ons eigen systeem ons geeft, zijn alleen goed mogelijk wanneer we wél bewust en stevig aanwezig zijn in ons eigen lichaam, in het hier en nu – en dat zijn de meesten van ons slechts zelden.

Tijdens een Embodiment-avonden help ik je, in groepsverband, te ‘landen’ in het hier en nu en in je eigen lichaam door je stapsgewijs contact te laten maken met je eigen lichaam, je manieren aan te reiken die je helpen bewuster aanwezig te zijn en weer beter/bewuster waar te nemen, je te leren hoe je je eigen lichaam weer (beter) kunt voelen en kunt waarnemen welke informatie zich daarin bevindt en wat dat je wil zeggen, en wijs ik je de route naar het steeds beter en steviger aanwezig zijn ín je fysieke lichaam en in de kern daarvan, waar jouw centrum zich bevindt en waar je, naast veel belangrijke informatie, ook ‘stevigheid’, kracht en innerlijke balans kunt vinden én echte authenticiteit.

In het eerste deel van de Embodiment-avond ga ik in op wat ’embodiment’ precies is, waarom embodiment zo belangrijk is om écht authentiek te kunnen zijn, werkelijk door blokkades heen te kunnen breken en wie je op zielsniveau bent werkelijk te kunnen uitdragen in dit leven, wat de valkuilen van een te zwakke belichaming zijn en wat we kunnen doen om meer/beter/bewuster in ons fysieke lichaam aanwezig te zijn. Aansluitend gaan we actief aan de slag met oefeningen en technieken waarin gewerkt wordt met ademhaling, lichaamshouding, zintuiglijke waarnemingen en gewaarwording. Dit doen we in groepsverband, maar eenieder doorloopt het eigen proces. Alle oefeningen vinden gewoon plaats terwijl je op een stoel zit of terwijl je staat en je eventueel (een) eenvoudig(e) beweging(en) maakt en zijn prima uit te voeren in normale kleding waarin je je comfortabel kunt bewegen.
Aan het einde van de avond krijg je een klein voorwerp van me mee dat je helpt datgene wat je tijdens de avond geleerd en ervaren hebt te ‘verankeren’ in jezelf.

Na afloop van de avond begrijp je waar ’embodiment’ over gaat, weet je waarom het zo belangrijk is goed aanwezig te zijn in je fysieke lichaam en heb je een aantal technieken geleerd waarmee je zelf aan een goede belichaming en een gezond lichaamsbewustzijn kunt (blijven) werken.

De Embodiment-avonden worden gegeven in mijn praktijk in Roggel (Limburg), in een kleine groep die maximaal 6 deelnemers telt. De opzet is bewust kleinschalig, zodat de sfeer prettig en kalm is en er voldoende tijd, ruimte en aandacht voor elke deelnemer is.

Geschikt voor: iedereen die meer wil weten over ’embodiment’, graag kennis wil nemen van technieken die helpen uit het denken te komen en meer/beter/bewuster in het fysieke lichaam aanwezig te zijn en waar te nemen wat dáár gebeurt en wat dat je vertelt, en die in kleinschalig groepsverband wil leren hoe je deze technieken kunt toepassen.
NB De Embodiment-avonden zijn in het bijzonder heel erg aan te raden voor mensen die hoogsensitief zijn en grote hoeveelheden prikkels en informatie van buiten zichzelf oppikken, voor mensen die al langere tijd met bepaalde stukken (van psycho-emotionele aard) bezig zijn en het niet goed lukt door bepaalde blokkades of patronen heen te breken, en voor iedereen die op wat voor manier dan ook met helingsprocessen, energie en/of spiritualiteit bezig is. Voor al deze mensen geldt dat een goede belichaming essentieel is en dat zij erg veel baat kunnen hebben bij (leren) werken aan een goede belichaming en het versterken van het lichaamsbewustzijn.

Je kunt zo vaak aan een embodiment-avond deelnemen als je wilt. Als je het fijn vindt regelmatig op deze wijze aan je eigen embodiment te werken, ben je van harte welkom meerdere avonden deel te nemen. Wil je slechts één avond deelnemen, dan is dat ook helemaal prima. Eenmalige deelname schept geen enkele verplichting nog vaker deel te nemen.

Kosten per bijeenkomst: € 25,00 (inclusief 21% BTW, koffie, thee, water en wat lekkers en een objectje dat je na afloop meekrijgt om het geleerde te ‘verankeren’ in jezelf)
Locatie: mijn praktijk te Roggel. Adresgegevens worden na boeking verstrekt.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Tijdige aanmelding voorafgaand aan de bijeenkomst is noodzakelijk (!); vol is vol.
Data Embodiment-avonden in de maanden oktober, november en december 2018:
– worden in september bekendgemaakt.
Maximum aantal deelnemers: 6.

Aanmelden of meer informatie? Mail naar info@sharonkersten.com

Tip: Meld je tijdig aan, want het aantal plekken is beperkt!