Energetische zelfbescherming & energie lezen (readen)

De cursus energetische zelfbescherming & energie lezen bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur elk.

In deze cursus gaan we aan de slag met energetische zelfbescherming en met het waarnemen of lezen (‘readen‘) van energie.

Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen, in de context van het werken met energie, zijn:
* energetische zelfbescherming
* je veld (aura) en systeem schoonhouden en bij jezelf houden
* aard en werking van de aura en chakra’s
* de verschillende ‘heldere’ modaliteiten (zintuigen of ‘kanalen’); helder zien, helder voelen etc.
* scannen van het veld van iemand anders
* je eigen innerlijke ‘bibliotheek’ of ‘database’
* symbolieken, klanken, beelden en tekst
* kleuren en geuren en fysieke sensaties
* de energie van voorwerpen en frequenties
* het gebruik van kaarten en andere tools als brug of middel

Je krijgt heldere uitleg over al deze onderwerpen en middels een breed scala aan oefeningen ga je tijdens deze avonden, zelf en met elkaar, aan de slag met de onderwerpen die aan bod komen. Hierbij wordt regelmatig gewerkt in tweetallen, soms in drietallen of in groepsverband. Over de ervaringen tijdens de oefeningen wisselen we informatie uit, waarbij ik bijzondere aandachtspunten aanstip en er ruimte is voor vragen die ik met plezier en kundigheid zal beantwoorden.

Na deze cursus weet je wat je zelf kunt doen om jezelf energetisch te beschermen en wanneer nodig op te schonen, kun je bewuster omgaan met je eigen energieveld (aura), heb je een basiskennis van de aard en werking van het menselijke energieveld (aura) en chakra’s, weet je welke ‘heldere’ modaliteiten er zijn en heb je een indruk gekregen van de modaliteiten of kanalen waar jij enigszins of misschien al wel heel goed mee uit de voeten kunt en heb je allerlei oefeningen gedaan op het vlak van het waarnemen en lezen (readen) van energie, op een speelse en onderzoekende manier die vooral in het teken staat van ontdekken en ervaren.

De cursus wordt gegeven in mijn praktijk in Roggel (Limburg), in een kleine groep die maximaal 6 deelnemers telt. De opzet is bewust kleinschalig, zodat de sfeer prettig en kalm is en er voldoende tijd, ruimte en aandacht voor elke deelnemer is.

Geschikt voor: iedereen die meer wil weten over energetische zelfbescherming, daar handvatten voor aangereikt wil krijgen en daarmee wil oefenen en die nieuwsgierig is naar het waarnemen en lezen (readen) van energie, daar heldere uitleg over wil krijgen en daar vooral ook mee wil oefenen in groepsverband, in een ongedwongen sfeer waarbij ontdekken en onderzoeken door ervaren centraal staan.
Er is geen enkele voorkennis vereist over de onderwerpen die in deze cursus aan bod komen; wel is het een vereiste voorafgaand aan deelname de basiscursus Intuïtieve ontwikkeling te hebben gevolgd.

Kosten: € 200,00 (inclusief 21% BTW, hand-outs, koffie, thee, water en wat lekkers)
Locatie: mijn praktijk te Roggel. Adresgegevens worden na boeking verstrekt.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Data: worden uiterlijk december 2018 bekendgemaakt.
Maximum aantal deelnemers: 6.
Toelatingsvoorwaarde: reeds deel hebben genomen aan de basiscursus Intuïtieve ontwikkeling.

Aanmelden of meer informatie? Mail naar info@sharonkersten.com

Tip: Meld je tijdig aan, want het aantal plekken is beperkt!