krachtkaarten | power cards

(English text: scroll down)

De krachtkaarten die ik maak zijn kaarten die de ontvanger kracht & energie geven en hem of haar kunnen ondersteunen in de processen waar hij/zij doorheen gaat. Zij komen tot stand dankzij mijn psychic & mediamieke vermogens en vallen in die hoedanigheid onder de noemer ‘Spirit Art’. Elke krachtkaart is een uniek object en bevat bovendien een stukje van de helende energie die door mij heen stroomt en die in al mijn creaties ‘vloeit’ en aanwezig is.

The Happy SnailDe kracht & energie van de krachtkaarten zit zowel in de vormen, kleuren en ‘bewegingen’ van de afbeelding als in de boodschap die op de achterkant van de kaart staat. Door regelmatig naar de afbeelding te kijken, kan de ontvanger de kracht en energie van de kaart op visuele wijze in zich opnemen; door de boodschap op de achterkant regelmatig te lezen (of als een mantra te gebruiken) kunnen de energie en kracht van de boodschap diep verankerd worden in het systeem van de ontvanger.

De foto’s die je hieronder ziet zijn voorbeelden van (sets van) persoonlijke krachtkaarten die ik gemaakt heb voor deelnemers aan avonden die ik in 2012 heb gegeven. De afbeeldingen zijn met pastelkrijt gemaakt, met mijn vingers aangebracht op kwalitatief hoogwaardig, stevig acquarelpapier. De achterkant van elke kaart bevat een persoonlijke boodschap, handgeschreven, voor de persoon voor wie de kaart bedoeld is. Alle kaarten, inclusief de persoonlijke boodschappen, zijn gemaakt vóórdat ik de mensen tijdens de betreffende avonden ontmoette. Ik heb ze gemaakt door me, op grond van louter de naam van elke deelnemer, af te stemmen op de essentie en energie van die persoon. Alle kaarten zijn goed ontvangen en sloten qua boodschap prachtig aan bij de processen waar de ontvangers doorheen gingen. (Klik op de afbeeldingen om de kaarten in grotere weergave te bekijken).

KK1 KK2 KK3

De krachtkaarten hieronder zijn gemaakt in het begin van 2015, toen ik me (mede) ben gaan toeleggen op het werken met acquareltechnieken en gouache.

Wing of Truth Ostia Let me go

Wanneer je een krachtkaart bestelt kun je, indien gewenst, aangeven welk materiaal je voorkeur heeft: krijt, acquarelverf en gouache, acrylverf of een combinatie van technieken. Je kunt de materiaalkeuze ook geheel aan mij overlaten, zodat ik kan invoelen welk materiaal zich het beste leent voor de kaart in kwestie.

Elke krachtkaart wordt gemaakt op kwalitatief hoogwaardig, stevig acquarelpapier (300 gr/m2). Indien met pastelkrijt wordt gewerkt, wordt op de voorzijde van de krachtkaart, zodra de afbeelding klaar is, een fixeerlaag aangebracht ter fixatie en bescherming. Een krachtkaart kan in principe in elk gewenst formaat gemaakt worden. De meest gangbare formaten zijn echter 16 x 12 cm (iets groter dan A6, formaat ansichtkaart) en 21 x 14,8 cm (formaat A5, de helft van een A4).

Prijzen incl. persoonlijke boodschap, 6% BTW en verzendkosten* binnen Europa:
Krachtkaart 16 x 12 cm: € 30,00
Krachtkaart 21 x 14,8 cm: € 35,00
* Inbegrepen in de genoemde prijzen zijn de verzendkosten voor reguliere verzending (brievenbuspost). Aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs.

Bij afname van meerdere krachtkaarten tegelijk bied ik graag een aantrekkelijke korting aan. Informeer naar de mogelijkheden door een mail te sturen: info@sharonkersten.com

Wil je een krachtkaart bestellen, voor jezelf of voor iemand anders, of voor jezelf én iemand anders? Neem contact met me op. Ik ga graag voor je aan de slag!

Wil je iemand een krachtkaart cadeau doen? Dat kan met een cadeaubon of een waardebon! Klik hier voor een overzicht van de beschikbare waarde- en cadeaubonnen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

In English:

The Powercards that I make are cards that offer power/strenght & energy to the receiver of the card and are able to support the receiver in the processes he or she is going through. They are the result of working with my psychic and mediumistic abilities and, as such, are a form of what is called Spirit Art. Every Powercard is a unique piece of artwork and contains some of the healing energy that naturally flows through me and that is present and ‘flowing’ in all of my creations.

The power & energy of the Powercards is contained both in the forms, colours and ‘movements’ of the image on the front side of the card and in the handwritten message on the backside of the card. Frequently looking at the image on the front side enables the receiver of the card to ‘absorb’ and integrate the power and energy of the card in a visual way; frequently reading the message written on the backside of the card (or using that message as a mantra) enables the receiver of the card to ‘anchor’ the energy and power of the message in a profound manner into the receiver’s system.

The first series of 3 pictures shown above shows examples of (series of) personal Powercards that I made for particants of a couple of evening events I conducted in 2012. The images are created with my fingers, using pastel chalk on high quality, quite heavy acquarel paper. On the backside of each Powercard is a personal message, handwritten, for the person the Powercard had been made for. All these Powercards, including the personal messages, had been made before I met the people those cards were created for. I made the cards by connecting myself, energetically and psychically, with the essence and energy of each and everyone of the persons I was creating these cards for, having received as the only ‘departure point’ the name of all those people. All the cards were received very well and every messages that I had written down prior to meeting the ‘owners’ of these cards was beautifully ‘in sync’ and aligned with the processes of the receivers of these cards. (Click on the pictures to watch the cards in a larger screen.)

The second series of 3 pictures shown above shows examples of Powercards I have made in the beginning of 2015, when I started using aquareltechniques and gouache as well when creating Powercards.

When ordering a Powercard it is possible to express what the material of your choice is, should you wish to do so. I can work with pastel chalk, aquarel, gouache or acrylic paint, or a mix of these materials. It is also possible to let me decide which material(s) to use, in which case I can ‘feel into’ what material is best suited for the Powercard you are ordering.

Every Powercard is created on high quality, rather heavy aquarel paper (300 gr/m2). When pastel chalk is used during the creation process of the card a fixative layer will be sprayed on the front side of the card once the card is finished, for fixation and protection. Powercards can be created in about every desired size. However, sizes most ordered are 16 x 12 cm (slightly larger than A6, size of a postal card) and 21 x 14,8 cm (A5, half of A4 size).

Prices incl. personal message, 6% VAT and shipping within Europe:
Powercard 16 x 12 cm: € 30,00
Powercard 21 x 14,8 cm: € 35,00
Extra shipping cost for delivery outside of Europe: + € 5,00

For orders of multiple Powercards at once I will be happy to offer an interesting discount price. Feel free to inform reg. discount offers by sending me an email.

Would you like to order a Powercard, for yourself or for someone else, or perhaps both for yourself and someone else? Contact me! I willl be happy to start working on your card(s)!