Boeken

Ik werk momenteel aan de creatie van een drietal boeken:

  • een boek over narcisme en emotioneel misbruik
  • een boek over de 9 persoonlijkheidstypen van het Enneagram bezien binnen een dynamisch en holistisch kader, en
  • een boek over het pad van Innerlijk Kindwerk.

Alle drie deze boeken hebben als doel de lezer op gedegen wijze bekend te maken met het onderwerp in kwestie, daar heldere informatie over te verschaffen die de lezer kan helpen tot significante inzichten over zichzelf en/of anderen (de eigen en/of andermans manier van ‘zijn’, gedrag en ‘eigen-aardigheden’) te komen en tips, suggesties en handvatten aan te reiken die de lezer in staat stellen zelf aan de slag te gaan met (voortgaande) persoonlijke groei en ontwikkeling, bewustzijnsexpansie en (verdere) heling/integratie (heel-wording).

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van mijn boeken en straks als eerste weten wanneer en waar de boeken te verkrijgen zijn, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.