Boeken

Ik werk momenteel aan de creatie van een drietal boeken:

  • een boek over narcisme en emotioneel misbruik
  • een boek over het pad van Innerlijk Kindwerk
  • een boek over de 9 persoonlijkheidstypen van het Enneagram bezien binnen een dynamisch en holistisch kader.

Elk van deze boeken heeft betrekking op een onderwerp waar ik beroepsmatig in gespecialiseerd ben en waar ik in mijn praktijk veelvuldig mee werk, al sinds 2008.

Het doel van elk boek is drieledig:
– de lezer op gedegen wijze bekend maken met het onderwerp in kwestie;
– heldere informatie over het onderwerp verschaffen die de lezer kan helpen tot significante inzichten over zichzelf en/of anderen (de eigen en/of andermans manier van ‘zijn’, gedrag en ‘eigen-aardigheden’) te komen;
– tips, suggesties en/of handvatten aanreiken die de lezer in staat stellen zelf aan de slag te gaan met (voortgaande) persoonlijke groei en ontwikkeling, bewustzijnsexpansie en (verdere) heling/integratie (heel-wording).

Met het schrijven van deze boeken kom ik tegemoet aan vele vragen die mij de afgelopen 10 jaren gesteld zijn en waarvan de twee meest gehoorde luiden: “Wanneer deel je jouw kennis nou eens in een boek, Sharon?” en “Wanneer ga je nou eens je éigen boeken schrijven, na al het schrijfwerk dat je voor anderen hebt gedaan?” De stellers van die vragen hebben gelijk: het is inderdaad hoog tijd dat ik mijn eigen boeken op de markt ga brengen en dat ik mijn kennis niet langer alleen in sessies, trainingen en groepsactiviteiten deel maar ook in boekvorm beschikbaar stel. Dus: daar wordt momenteel hard aan gewerkt. 🙂

Het boek over narcisme en emotioneel misbruik is het eerste boek dat gepubliceerd zal worden, niet in de laatste plaats omdat uitingen van narcistische praktijken in het huidige tijdsgewricht hand over hand toenemen en steeds meer mensen met narcisme en emotioneel misbruik te maken hebben. Het is een belangrijk boek, over een belangrijk onderwerp, waarvan ik met heel mijn hart hoop dat het velen de ogen kan openen voor de pijnlijke realiteit van allen die slachtoffer zijn, of zijn geweest, van narcisme en/of (gelijksoortig) emotioneel misbruik. Als alles volgens planning verloopt zal dit boek in het najaar van 2018 gepubliceerd worden.

Het boek over het pad van Innerlijk Kindwerk zal volgens planning in 2019 gepubliceerd worden. Het boek over het Enneagram zal daarna volgen.

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van mijn boeken en straks als eerste weten wanneer en waar/hoe de boeken te verkrijgen zijn? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en/of mijn zakelijke Facebookpagina.

NB Aan de lancering van mijn boek over narcisme en emotioneel misbruik zal een sympathieke actie verbonden worden, speciaal voor ‘snelle bestellers’, dus houd mijn nieuwsbrief en/of Facebookpagina in de gaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *