Consult

In een persoonlijk consult gaan we in op een specifiek aspect of thema dat jou bezighoudt in de context van je persoonlijke ontwikkeling.

Ik stel mijn kennis, expertise en vaardigheden volledig in dienst van jouw hulpvraag en proces(sen) en reik je dingen aan die daarop afgestemd zijn. Daarbij sluit ik aan bij het individu dat jij bent, de aspecten waar jij het over wilt hebben en ‘waar jij staat’ in jouw processen.

Met wat ik je aanreik in het consult kun je in de tijd daarna zelf aan de slag gaan. Jij bepaalt zelf of je na enige tijd weer een consult wilt boeken, wanneer je toe bent aan een volgende stap.

Op de pagina Werkwijze, visie & benadering lees je meer over de ‘ins & outs’ van de consulten die ik aanbied. Je ziet daar ook wat er qua onderwerpen, thema’s en aspecten zoal aan bod kan komen in een persoonlijk consult. Op de pagina Sharon vind je meer informatie over de disciplines, kennisvelden en expertiseterreinen waarin ik me bekwaamd heb.

Let op: persoonlijke consulten zijn momenteel alléén beschikbaar voor wie

  • in het verleden reeds met mij heeft samengewerkt en daar nu op door wil pakken
  • een persoonlijke reading van mij heeft ontvangen en dieper in wil gaan op een aspect of thema dat daarin naar voren is gekomen
  • gewerkt heeft met één van mijn Tools om Thuis te komen en daar nu dieper op in wil gaan.

Als één van bovenstaande situaties op jou van toepassing is, kun je me een e-mail sturen om je consult in te plannen. Vermeld in je e-mail waar je in het consult op wilt focussen. Consultprijzen vind je op de pagina Werkwijze, visie & benadering.


Ook interessant voor anderen? Deel het!