Copyrightverklaring

Op deze gehele website zijn de Nederlandse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom van toepassing. Alle teksten op deze website worden door het auteursrecht beschermd en zijn geschreven door mij, Sharon Kersten.

De auteurswet bepaalt dat voor overname of gebruik van teksten of tekstfragmenten van deze website voorafgaand aan de overname of het gebruik schriftelijke toestemming dient te worden gevraagd aan en verkregen van de auteur van de betreffende tekst of het betreffende tekstfragment, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht niet noodzakelijk is.

Aangezien ik echter geloof in de kracht van delen, zeker wanneer het gaat om het verspreiden van informatie waar anderen wat aan kunnen hebben, en in de kracht van samenwerken en elkaar helpen op transparante en zuivere basis, vind ik het prima wanneer incidenteel een op deze website aanwezige tekst van mijn hand of een fragment daarvan ook op een andere locatie gepubliceerd wordt zonder mijn schriftelijke toestemming voorafgaand aan overname of gebruik mits er sprake is van een correcte en volledige bronvermelding (© Sharon Kersten, www.sharonkersten.com) en de overname en/of het delen van (fragmenten van) teksten van mijn hand louter geschiedt voor informatief gebruik zonder enig direct of indirect, openlijk of verborgen commercieel doel of oogpunt.

Wil je op structurele basis (delen van) mijn teksten elders gebruiken, neem dan contact met me op om te kijken of het mogelijk is op één of andere basis of wijze tot een transparante en zuivere samenwerking te komen.

De foto’s en afbeeldingen op deze website zijn ofwel mijn persoonlijke eigendom, ofwel gebruikt met toestemming van de auteur, ofwel voor zover mij bekend is afkomstig uit het publieke domein. Mocht je echter onverhoopt een afbeelding tegenkomen waarvan het auteursrecht aantoonbaar in jouw bezit is, neem dan contact met me op door een e-mail te sturen naar info@sharonkersten.com.

© Sharon Kersten, 17 juni 2018.