Groeitrajecten

De groeitrajecten die ik aanbied zijn:

Elk van deze groeitrajecten geeft je de gelegenheid je te verdiepen in een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent, op een manier die maakt dat jij persoonlijk een groeiproces doormaakt.

Je krijgt niet alleen heel veel waardevolle informatie over het onderwerp in kwestie aangereikt, maar gaat zelf ook echt aan de slag gaat met de dingen die ik je aanreik. Je ontvangt veel uitleg, op een helder gestructureerde manier, en gaat de informatie die aan bod komt ook toepassen op jezelf, of relateren aan jezelf, waardoor je daadwerkelijk een traject van persoonlijke groei kunt doormaken.

Waar de webinars die ik aanbied heel geschikt zijn om in slechts anderhalf of twee uur tijd meer kennis op te doen over een onderwerp, zijn de groeitrajecten ontworpen voor wie méér wil, de diepte in wil en gedurende een bepaalde periode, met commitment, ook echt zelf met een onderwerp aan de slag wil gaan aan de hand van een uitgebreid programma dat speciaal daarvoor ontworpen is.

In een groeitraject

► ontdek je hoe de informatie die we behandelen een rol speelt of heeft gespeeld in jouw leven

► ervaar je hoe jij je persoonlijk verhoudt tot de verschillende aspecten die aan bod komen

► kom je tot nieuwe inzichten over jezelf.


Middels een groot aantal oefeningen die specifiek voor het groeitraject van jouw keuze ontworpen zijn ga je daadwerkelijk aan de slag met de materie, waardoor je vele lagen ‘dieper’ kunt gaan dan zou lukken wanneer je alleen maar theoretische informatie over het onderwerp zou vergaren. Je wordt uitgenodigd

  • dingen te onderzoeken (in jezelf en in de wereld om je heen)
  • te experimenteren met nieuw gedrag / nieuwe manieren van dingen doen
  • zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken

en je krijgt heel veel handvatten, tips, suggesties en ‘good practice‘ voorbeelden aangereikt die jou kunnen ondersteunen in jouw persoonlijke proces van groei en ontwikkeling.

De lesmomenten van de groeitrajecten vinden online plaats; het aan de slag gaan met alles wat je tijdens de online lesmomenten wordt aangereikt doe je grotendeels zelf, in je eigen tijd en op momenten die jou het beste uitkomen.


Individueel groeien, samen leren

Groeien doe je zelf, maar leren kunnen we samen doen.

Binnen de groeitrajecten Thuiskomen en Hallo Innerlijk Kind wordt tijdens de online lesmomenten regelmatig gebruik gemaakt van de kracht en meerwaarde van groepswerk om jouw individuele groeiproces te ondersteunen.
Wanneer mensen dingen met elkaar delen, met elkaar ‘sparren’ en samen ‘klankborden’, ontstaat er een synergie die van toegevoegde waarde is voor het individuele proces van elke deelnemer. Van dit gegeven wordt in de groeitrajecten Thuiskomen en Hallo Innerlijk Kindwerk gebruik gemaakt tijdens de lesmomenten waarop we elkaar online ontmoeten. Je maakt jouw eigen groei en ontwikkeling door, maar doet dat tegelijk met een aantal andere mensen die zich voor hetzelfde groeitraject hebben ingeschreven.

Op de groeitrajectdagen (lesmomenten) ontmoet je mij én de andere deelnemers van hetzelfde groeitraject online, in een online cursusruimte waar ik mijn kennis met jullie deel en jullie op momenten ook in koppels of kleine groepjes aan een reflectie-opdracht zal laten werken, eveneens online. In de periodes tussen de groeitrajectdagen in werk je hoofdzakelijk zelfstandig aan jouw processen van groei en ontwikkeling maar word je op momenten ook uitgenodigd een online sessie met een groepsgenoot te houden. De meerwaarde daarvan zal je al snel duidelijk worden – en licht ik uiteraard ook toe tijdens het groeitraject.

Groeien doe je zelf; support van anderen kan waardevol en fijn zijn

Het groeitraject Helen na narcistisch misbruik doorloop je in beginsel helemaal zelfstandig, in je eigen tijd en tempo, aan de hand van materialen die ik daartoe online beschikbaar stel. Aangezien helen van narcistisch misbruik een zéér individueel proces is, kent dit groeitraject geen groepselementen en is het zodanig ingericht dat je het zelfstandig kunt doorlopen, in de veiligheid van je eigen omgeving en zonder dingen te hoeven delen met onbekenden.

Indien je dat wenst kun je, terwijl je het groeitraject Helen na narcistisch misbruik doorloopt, een aantal online contactmomenten met mij inplannen tegen een speciaal (gereduceerd) tarief, voor individuele ondersteuning of extra begeleiding. Ook kun je, indien je dat wenst, toetreden tot een besloten online supportgroep die ik speciaal voor deelnemers aan dit groeitraject heb opgericht. Deze extra’s zijn echter mogelijkheden en geen verplichtingen of noodzakelijkheden.


Uitgebreide informatie over elk groeitraject:


Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie


Klik hier voor meer informatie

“You will either step forward into growth, or you will step backward into safety.”

~ Abraham H. Maslow


Ook interessant voor anderen? Deel het!