Hallo Innerlijk Kind

“Zorgdragen voor je innerlijke kind heeft een krachtig en verrassend snel resultaat:

doe het
en het kind héélt.”

~ Martha Beck


Voor wie?

Het groeitraject Hallo Innerlijk Kind is ontworpen voor wie zich wil verdiepen in Innerlijk Kindwerk, op een manier waarbij

 • je heel veel waardevolle informatie ontvangt, tijdens 9 (live!) online bijeenkomsten
 • je ook zelf aan de slag gaat met de materie, waardoor je een traject van groei en ontwikkeling doormaakt.

Een uitgebreide exploratie & een intensieve ontwikkelingsreis

Het doormaken van dit groeitraject is als het maken van een reis. Een exploratie en een ontwikkelingsreis, die je langs veel interessante plekken brengt en die bijdraagt aan:

 • meer inzicht in – en begrip van – je eigen patronen, gedragingen, neigingen en valkuilen
 • het herstellen van de verbinding met (delen van) jezelf
 • meer innerlijke balans
 • meer vertrouwen in jezelf – in je kracht en in je kern
 • heling van kindstukken en het helen van daaraan gerelateerde pijnpunten.

Je krijgt inzicht in onder andere:

 • de ontwikkelingsfasen die we als mens allemaal doorlopen in de eerste 21 jaren van ons leven
 • specifieke ontwikkelingstaken die in deze fasen doorgemaakt dienen te worden
 • de impact van de volwassenen die we in de eerste 21 jaar van ons leven om ons heen hebben
 • manieren waarop het optimaal doorlopen van deze ontwikkelingsfasen averij kan oplopen, en de impact daarvan op onze latere jaren
 • manieren waarop specifieke Innerlijk Kind-delen verwond of beschadigd kunnen raken
 • manieren waarop verwonde en beschadigde kinddelen geheeld kunnen worden
 • ‘programmeringen’, conditioneringen en basisovertuigingen die hun wortels hebben in onze kindertijd
 • specifieke ouder-kind-dynamieken en hun impact
 • de invloed en impact van familiethematieken
 • kernverlangens die in elk mens leven, en hoe onvervulde kernverlangens zich in ons latere leven manifesteren
 • wat er gebeurt wanneer emoties en gevoelens niet vrijuit geuit kunnen worden
 • redenen waarom we ons verschansen in ons hoofd/het denken
 • de rol en functie van sabotagemechanismen en overlevingsmechanismen
 • de rol en functie van je innerlijke criticus/rechter en je innerlijke ‘beschermer’
 • noden en behoeften die achter ons gedrag schuilgaan
 • de rol en functie van het ontwikkelen en cultiveren van hooggevoeligheid als ‘overlevingsmechanisme’.

Je gaat onder andere begrijpen en doorzien:

 • welke ‘programmeringen’, conditioneringen en basisovertuigingen er zoal in jou leven, al sinds je kind-jaren
 • in welke ontwikkelingsfasen jij zelf geen optimale ontwikkeling hebt doorgemaakt, en welke invloed dat heeft (gehad)
 • in hoeverre je je specifieke ontwikkelingstaken wel/niet goed eigen hebt weten te maken
 • welke patronen, gedragingen en neigingen, die hun wortels hebben in je kind-jaren, jou nu parten spelen of je kracht, je balans en je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en autonomie ondermijnen
 • hoe je (deels) bent weggegaan van echt, of voluit, voelen, om jezelf te beschermen
 • hoe daaruit ego-structuren zijn ontstaan, ter bescherming
 • hoe je in wezen bent weggegaan van jezelf, om te ‘overleven’
 • wat jij nu nodig hebt om terúg te komen bij jezelf, specifieke delen van jezelf te helen, mechanismen die je beperken los te gaan laten en oude overtuigingen, patronen en conditioneringen te doorbreken – en krijgt daarvoor tools en handvatten aangereikt.

Ook leer je werken met je eigen innerlijke hulpteam en wordt er aandacht besteed aan het voelen en beschermen van je eigen energie en grenzen.


De opbrengst

Als je dit groeitraject, deze exploratie- en ontwikkelingsreis écht aangaat met jezelf, met toewijding en de bereidheid echt de diepte in te gaan en eruit te halen wat erin zit, zal dit groeitraject voor jou kunnen leiden tot:

 • heling van Innerlijk Kindstukken
 • een betere verbinding met wie jij in de kern werkelijk bent
 • meer innerlijke rust, balans en vreugde
 • een betere verbinding met je gevoel
 • meer vanuit je gevoel kunnen leven en zuiverder kunnen voelen
 • een versterkt gevoel van innerlijke veiligheid en zekerheid
 • meer autonomie
 • meer moed en innerlijke kracht
 • een betere verbinding met je innerlijk weten en je intuïtie
 • bewuster kunnen kiezen voor jezelf, en voor wat goed is voor jou
 • een vermindering van onzekerheden, angsten, twijfels en gevoelens van lijden
 • gezondere / betere relaties met anderen – als een logisch gevolg van een verbeterde en gezondere relatie met jezélf

… waardoor je meer dan voorheen je ware zelf kunt zijn en er meer ruimte beschikbaar komt voor jouw kwaliteiten, je potentieel, je talenten en het realiseren van dat wat jíj wilt realiseren, vanuit innerlijke rust, kracht en balans, vanuit jezélf en met meer vreugde en authenticiteit dan voorheen!

Als je dit traject echt aangaat met jezelf kun je een krachtige innerlijke transformatie doormaken waar je héél veel profijt van zult hebben in alle jaren die nog volgen.

Hoe dit alles gerealiseerd kan worden, lees je hieronder.


Opzet

In een periode van 6 maanden tijd ga je intensief aan de slag met Innerlijk Kindwerk.

Je leert waar Innerlijk Kindwerk over gaat, ontdekt en gaat begrijpen hoe verwondingen of beschadigingen van Innerlijk Kinddelen ontstaan, maakt kennis met de vele verschillende ‘gezichten’ van Innerlijk Kindwonden, krijgt zicht op de manieren waarop verwonde of beschadigde Innerlijk Kinddelen doorwerken in onze latere jaren en je leert manieren om aan heling van jouw eigen Innerlijke Kind(eren) te werken.

Tijdens 9 online bijeenkomsten van 2,5 uur elk ontvang je een grote hoeveelheid informatie, in ‘cursus’-opzet. De online bijeenkomsten volg je samen met andere deelnemers die zich ook voor dit groeitraject hebben ingeschreven. Tijdens de online bijeenkomsten zul je op momenten een (reflectie-)oefening doen met een andere deelnemer of een paar andere deelnemers, online, onder mijn toezicht. Op deze wijze wordt de kracht van groepswerk benut om een waardevolle bijdrage te leveren aan jouw individuele proces van groei en ontwikkeling.

In de periode nà elke online bijeenkomst ga je zelfstandig aan de slag met een serie oefeningen die jou in de gelegenheid stellen te onderzoeken en ervaren hoe de behandelde onderwerpen een rol spelen, of hebben gespeeld, in joúw leven en te starten met de heling van aspecten van jezelf die geheeld kunnen worden.

Tijdens de online bijeenkomsten ontvang je de theorie; in de periodes tussen de online bijeenkomsten in ga je met de theorie aan de slag en ga je ervaren hoe jij je verhoudt tot de verschillende onderdelen van dit groeitraject. Op deze wijze vergaar je niet alleen heel veel waardevolle kennis – waar je de rest van je leven profijt van zult hebben – maar maak je ook een traject van groei en ontwikkeling door dat je ontzettend veel kan brengen.

Na elke online bijeenkomst ontvang je

 • hand-outs waarin de belangrijkste informatie van de bijeenkomst samengevat staat weergegeven
 • de opdrachten waarmee je zelf aan de slag kunt gaan in de periode volgend op de bijeenkomst.

De online bijeenkomsten duren telkens 2,5 uur en vinden in principe eens per 2 weken plaats, met uitzondering van de zomervakantieperiode waarin er géén bijeenkomsten zijn. (Zie voor data en tijden het kopje ‘Data, tijden & kosten’.)

In de twee weken tussen de bijeenkomsten in ga je zelfstandig aan de slag met de opdrachten. Hoe meer tijd je daaraan kunt besteden, hoe dieper je kunt gaan gaan en hoe meer resultaat je voor jezelf kunt bewerkstelligen.
Ook zal ik je uitnodigen/aanmoedigen in de periode tussen 2 bijeenkomsten in een (reflectie-)opdracht uit te voeren samen met één van de andere deelnemers, online. Het is niet verplicht dat te doen, maar ik raad het je wel aan als je zo veel mogelijk resultaat wilt creëren voor jezelf.

NB Er is geen verplichting daadwerkelijk met de opdrachten aan de slag te gaan in de periode tussen 2 bijeenkomsten in; je kunt er ook voor kiezen dat niet te doen, maar dan zul je niet de resultaten boeken die hierboven beschreven staan. Er wordt niet gecontroleerd of je opdrachten wel of niet maakt; de verantwoordelijkheid voor het doormaken van jouw groei- en ontwikkelingsproces ligt volledig bij jou: hoe meer tijd, energie en aandacht jij eraan besteedt, hoe meer resultaten je zult kunnen boeken. Ik reik de tools aan waarmee jij groei en ontwikkeling kunt bewerkstelligen; wat jij daarmee wel of niet doet, ligt geheel in jouw eigen handen.

Wil je het traject van groei en ontwikkeling echt aangaan met jezelf, dan raad ik je aan ervoor te zorgen dat je dagelijks een uur kunt besteden aan de opdrachten die worden aangereikt – of het equivalent daarvan, dus zo’n 7 uren per week.


Data, tijden & kosten

Voor het groeitraject Hallo Innerlijk Kind dat van start gaat op zaterdag 18 mei 2019 geldt het volgende:

Data en tijden van de 9 online bijeenkomsten:

 • zaterdag 18 mei, van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • zaterdag 1 juni, van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • zaterdag 15 juni, van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • vrijdagavond 5 juli, 19.00 uur tot 21.30 uur OF zaterdag 31 augustus, van 13.00 uur tot 15.30 uur (zelf een keuze maken)
 • zaterdag 14 september, van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • zaterdag 28 september, van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • zaterdag 12 oktober OF zaterdag 26 oktober, van 13.00 uur tot 15.30 uur (zelf een keuze maken)
 • zaterdag 9 november, van 13.00 uur tot 15.30 uur
 • zaterdag 23 november, van 13.00 uur tot 15.30 uur

NB De 4e en de 7e online bijeenkomst vallen in een periode van schoolvakanties. Om deelnemers uit alle regio’s van het land de gelegenheid te geven géén online bijeenkomst te hoeven missen vanwege schoolvakanties, worden de 4e en de 7e online bijeenkomst allebei op twee verschillende data aangeboden. Je kiest zelf welke van de twee genoemde data je voorkeur heeft voor de 4e en de 7e bijeenkomst.

De kosten van het groeitraject Hallo Innerlijk Kind bedragen € 360,-.
Dit is inclusief 21% btw en inclusief alle hand-outs en opdrachten


Goed om te weten

Sharons professionele kwalificaties en ervaringen als eerstegraads docent, professioneel trainer en ontwerper van onderwijskundige materialen staan garant voor een programma dat goed gestructureerd is, een heldere opzet en opbouw kent en oefeningen bevat die zorgvuldig ontworpen zijn om jou in staat te stellen de theorie te relateren aan jezelf, toe te passen op jezelf en werkbaar te maken voor jezelf – zodat je niet alleen je kennis verruimt maar je ook concrete stappen van groei en ontwikkeling kunt maken.


Tip!

Wil je eerst zien wie Sharon is, ervaren hoe zij over Innerlijk Kindwerk spreekt en vast een introductie tot Innerlijk Kindwerk krijgen, neem dan deel aan het webinar Een introductie tot Innerlijk Kindwerk. Besluit je je na deelname aan dat webinar in te schrijven voor het groeitraject Hallo Innerlijk Kind, dan worden de kosten voor deelname aan het webinar in mindering gebracht op de kosten voor deelname aan het groeitraject Hallo Innerlijk Kind!


Aanmelden

Ja, ik meld me aan voor

Groeitraject: Hallo Innerlijk Kind!
Startdatum: zaterdag 18 mei 2019
Kosten: € 360,-

Na ontvangst en verwerking van je betaling ontvang je per e-mail de factuur en nadere informatie.

Betaal je liever middels een bankoverschrijving? Stuur dan een mail naar info@sharonkersten.com om je aan te melden voor dit groeitraject. Je ontvangt dan per e-mail de factuur met mijn bankgegevens zodat je de betaling kunt voldoen.

NB Heb je al deelgenomen aan het webinar Een introductie tot Innerlijk Kindwerk en wil je je nu aanmelden voor het groeitraject Hallo Innerlijk Kind? Meld je dan aan door een e-mail te sturen aan info@sharonkersten.com, zodat ik de kosten van je deelname aan het webinar in mindering kan brengen op de kosten van het groeitraject.


Ook interessant voor anderen? Deel het!