Home | NL

Daar draait het om in mijn werk, al sinds 2008

Ik bied tools & diensten aan die jou kunnen ondersteunen op jouw reis van thuiskomen bij jezelf.

Hoe meer je thuiskomt bij jezelf, je ware, authentieke zelf, hoe beter je in staat zult zijn het leven te leven op een manier die is uitgelijnd met wie – en wat – jij werkelijk bent. Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid. In staat zijn het authentieke zelf werkelijk te belichamen is de sleutel die vele deuren opent.

De reis van thuiskomen bij jezelf is wellicht de belangrijkste reis die je ooit kunt maken. Het is een reis waar we allen toe uitgenodigd worden, maar waar slechts weinigen bewust een aanvang mee maken. En van het selecte gezelschap dat wel bewust op reis gaat, is er maar een klein aantal dat toegewijd blijft aan het afleggen van de reis die als doel heeft: jezelf steeds beter leren kennen en uiteindelijk niet slechts aankomen maar thuiskomen bij je authentieke zelf.

Het is niet verwonderlijk dat slechts weinigen toegewijd zijn én blijven aan de reis van thuiskomen bij het authentieke zelf. De reis is lang en complex. Zij duurt vele decennia en voor menigeen geldt dat een heel mensenleven niet voldoende is om de reis volledig af te leggen. En niemand beschikt over een routemap die jou precies laat zien welke etappes jij dient af te leggen, wanneer je dat moet doen en hoe je dat zou moeten doen. Jouw reis is uniek, van jou alleen, en je dient haar helemaal zelf af te leggen, op je eigen wijze en in je eigen tempo.

Maar er zijn wel hulpmiddelen te vinden onderweg. Dingen die jou kunnen ondersteunen tijdens specifieke passages. Informatie waar je wellicht iets aan hebt wanneer je bepaald terrein doorkruist. Suggesties die van waarde kunnen zijn. Formats die behulpzaam kunnen zijn. Woorden, verhalen, methodieken of leidraden waar je je voordeel mee kunt doen.

Ik heb mijn kennis, expertise, vaardigheden, ervaringen en vermogens gewijd aan de creatie van tools en diensten die mensen kunnen ondersteunen tijdens hun reis van thuiskomen bij zichzelf. Het is mijn hoop en wens dat ik je iets mag aanreiken dat tot hulp of steun kan zijn op jouw reis.

“Finding yourself is actually returning to yourself. An unlearning, an excavation, a remembering of who you were before the world got it’s hands on you”

-Emily McDowell


“When you know what you are,
then you gain a freedom that cannot be taken away and you regain a power that is our true inheritance and birthright as manifestations of the supreme self.”


– Shunyamurti

“We shall not cease from exploration,
and the end of all our exploring will be
to arrive where we started
and know the place for the first time.”

– T.S. Eliot

“Can you remember who you were
before the world told you who you should be?”

– Charles Bukowski


Share or email