Soulful Stories

‘Soulful Stories & Tools for Transformation’ prijkt bovenaan deze pagina.

Dat ik Tools for Transformation aanbied moge duidelijk zijn: alles dat ik aanbied is erop gericht mensen dingen aan te reiken waarmee zij hun voordeel kunnen doen op hun persoonlijke pad van transformatie. Ik reik informatie, kennis, bouwstenen, puzzelstukjes, schrijfsels, ideeën, perspectieven en materialen aan waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan en het geheel van dat alles heeft de verzamelnaam Tools for Transformation gekregen. Dit lijkt me een vrij duidelijk verhaal.

Wat echter niet meteen voor iedereen duidelijk zijn zal, is hoe Soulful Stories een rol spelen in mijn werk.
De kreet Soulful Stories is recent in mijn bewustzijn gekomen nadat ik me realiseerde dat de kern van mijn werk en van alle verschillende activiteiten die ik daarbinnen vormgeef samengevat kan worden in één woord: verhalen. Als ik een mindmap zou moeten maken van al mijn professionele activiteiten, zou in het midden van die mindmap het woord VERHALEN staan.

In de 14 jaren dat ik nu fulltime werkzaam ben in het ondersteunen van mensen in hun persoonlijke processen heb ik, uiteraard, héél veel verhalen gehoord. Ieder individu dat met mij heeft gewerkt heeft een eigen verhaal en heeft mij minstens één verhaal (en vaak meerdere verhalen) verteld: een verhaal of verhalen over zichzelf, al dan niet aangevuld met een verhaal of verhalen over anderen.
Begrijp me goed: wanneer ik het woord ‘verhaal’ gebruik, refereer ik aan ‘verhaal’ als zijnde een beschrijving, een verslag, een weergave, een vertelling: een vertelling van gebeurtenissen, aspecten en wat dies meer zij. Voor mij heeft het woord verhaal geenszins de negatieve connotatie die mensen er tegenwoordig vaak aan geven en die impliceert of insinueert dat iets wellicht niet waar zou zijn. Een verhaal is voor mij een vertelling – iets dat iemand vertelt, dat ik serieus neem en waarover we in gesprek gaan. Waarde-oordelen hebben daarin geen enkele plek. Ik neem elk verhaal serieus omdat het verhaal zoals het verteld wordt datgene is wat de persoon bezighoudt. De persoon ervaart iets, ‘wil’ daar iets mee en daarmee gaan we aan de slag. Aan de hand van het verhaal dat de persoon vertelt.

Enfin, ik heb de afgelopen 14 jaren dus letterlijk duizenden verhalen gehoord. Naar al die verhalen heb ik met oprechte interesse en compassie geluisterd, ik heb ze geanalyseerd, heb ze geduid, heb er mijn professionele licht op geschenen en ben met mensen aan de slag gegaan aan de hand van die verhalen. Mijn werk bestaat, wanneer ik 1 op 1 met mensen werk, uit luisteren naar verhalen, in gesprek gaan over verhalen, verhalen analyseren en duiden, verhalen ontwarren, doorgronden en door een andere lens bekijken en dingen aanreiken die een verschil kunnen maken ten aanzien van de verhalen die mensen met mij delen. Verhalen, verhalen, verhalen dus. Verhalen met ziel, stuk voor stuk, want wie ervoor kiest met mij te werken kiest ervoor de diepte in te gaan en tot de kern van dingen te komen. Ik doe niet aan zwemmen in het pierenbadje en kan alleen maar diepzielduiken.

Al die verhalen van al die cliënten zijn echter bij lange na niet de enige verhalen die in de context van mijn werk een rol spelen. In het werken met mensen put ik op mijn beurt, om hen dingen te bieden die voor hen van waarde zijn, uit heel veel verhalen: verhalen die onder de noemers ‘vakliteratuur’ en ‘informatie van professionele aard’ vallen maar die evengoed verhalen zijn – vertellingen, uiteenzettingen van informatie. Of het nu gaat over informatie van psychologische aard, informatie over persoonlijkheidstypen en -mechanismen, informatie over innerlijk kindwerk of archetypen, informatie over toxische dynamieken of aspecten van hooggevoeligheid en hoogbewustzijn, informatie over traumaverwerking, informatie van enneatypische aard, informatie van astrologische aard, informatie van mystieke aard of informatie van esoterische aard: ook al die informatie betreft, op de keper beschouwd, verhalen – verhalen waaruit ik put om mijn cliënten te kunnen ondersteunen op manieren die voor hen van waarde zijn, aan de hand van informatie die voor hen relevant en zinvol is.

Daarnaast spelen verhalen op nog een andere wijze een rol in mijn professionele activiteiten. Naast individuele consulten en de verschillende Tools die ik aanbied, bied ik ook readings aan. Wanneer ik een reading vormgeef gebruik ik mijn psychic vermogens om informatie waar te nemen in de energie- en informatievelden die ik dan ‘lees’, en deze informatie deel ik vervolgens met degene voor wie de reading bedoeld is in vertellende – dus: verhalende – vorm. Wanneer ik een reading doe, ‘lees’ ik verhalen en geef ik de verhalen die ik lees door aan de ontvanger van de reading. Wederom: verhalen. Verhalen die vaak iets weten te raken in de ziel van de ontvanger ervan. Verhalen die een impact hebben die dieper gaat dan slechts de woorden van het verhaal zouden doen vermoeden.

En Sharon’s Seedlings, de ‘zaailingen’ die ik schrijf… ook dat zijn verhalen. Vertellingen. Stuk voor stuk geschreven vanuit bezieling.

Verhalen alom dus, inherent aan de aard van wat ik doe (het werken met mensen) en de manieren waarop ik werk.
Ik ‘leef te midden van verhalen’, elke dag weer, in de context van mijn werk.
En ik hou van die verhalen; ik heb er niet voor niets mijn werk van gemaakt.

Mijn liefde voor verhalen heeft oude wortels. “Het heeft er altijd al ingezeten” realiseerde ik me recent.
Als kind al was ik dol op alle verhalen die ik in boeken vond en wist ik me vele uren lang prima in mijn eentje te vermaken met boeken uit de bieb. Het ‘verzamelen en doorgronden van verhalen’ door heel veel te lezen en bestuderen, over allerlei verschillende onderwerpen die me interesseerden, is een passionele liefde die er al vroeg in zat en die extra werd aangewakkerd toen ik als adolescent een enorme drang kreeg het gedrag van mensen te doorgronden – om ‘sense‘ te kunnen maken van de mensen om me heen en hun gedragingen.
Ik werd al jong een gretige ‘verzamelaar en doorgronder van verhalen’ en je zou kunnen zeggen dat ik daar uiteindelijk mijn werk van heb gemaakt. En bínnen die werkzaamheden bleek ik de afgelopen 14 jaren zelf over krachtige vermogens op het vlak van storytelling te beschikken – vermogens die me in staat stellen informatie over te brengen op manieren die mensen weten te ‘raken’, met effecten die constructief, inspirerend en krachtgevend kunnen zijn. Het bewust met storytelling kunnen werken, in de context van mijn werkzaamheden, wanneer relevant en passend, is een krachtige tool in mijn toolbox waar ik heel dankbaar voor ben en waar al velen profijt van hebben gehad.

Verhalen dus.
Ik leef en werk te midden van verhalen.
Verhalen met een ziel, en verhalen die de ziel weten te raken.
Soulful Stories.
Niet eerder was een omschrijving zo toepasselijk voor het werk dat ik doe en de manieren waarop ik dat doe.

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik je eigenlijk vooral graag het volgende wil zeggen:

Binnen de diensten en creaties die ik aanbied maak ik graag gebruik van mijn vermogens op het vlak van storytelling, omdat verhalen… alle verschil kunnen maken.

Verhalen kunnen wijsheid bevatten. Verhalen kunnen richtlijnen bevatten die de moeite waard zijn te verkennen. Verhalen kunnen houvast bieden. Verhalen kunnen waarschuwingen bevatten. Verhalen kunnen onze neus en gedachten een bepaalde kant opzetten, wat vaak van meer invloed is dan we ons realiseren. Verhalen kunnen zelfs onze gevoelens beïnvloeden – zowel ten gunste als ten nadele van ons welzijn. Verhalen kunnen troost bieden, of een glimlach op ons gezicht toveren. Maar verhalen kunnen ons ook gevangen houden. We kunnen ons verliezen in verhalen, er verstrikt in raken. We kunnen er zelfs aan verslaafd raken.

Hoe je het ook wendt of keert, de realiteit is dat we allemaal omringd zijn met verhalen. We hebben allemaal een verhaal. We leven verhalen. En we zouden soms maar al te graag een ander verhaal willen leven dan het verhaal waar we in zitten.
Op dat soort momenten kunnen verhalen die ánders luiden dan het verhaal waar we in verstrikt zijn geraakt, krachtige inzichten aanreiken. Ze kunnen onze neus een andere kant op zetten en ons nieuwe mogelijkheden laten zien. Ze kunnen lucht geven aan een binnenwereld die zwaar en somber is gaan voelen door alle gedachten, emoties en verhaallijnen die daar leven. En ze kunnen sleutels bevatten die we kunnen gebruiken om de schatkist te openen die zich diep in ons binnenste bevindt, verborgen onder alle verhalen die daaroverheen zijn komen te liggen.

Ik help je graag jouw verhalen te ontwarren, te duiden en er een licht op te schijnen dat behulpzaam voor je kan zijn. Maar bovenal reik ik je graag bekrachtigende verhalen aan, zodat jij jezelf kunt bevrijden van de verhalen die jou niet meer dienen en je zelf een nieuw verhaal kunt gaan schrijven – een verhaal dat past bij wie en hoe jij werkelijk bent en dat uitgelijnd is met jouw authentieke kern. Een verhaal waarin je ziel doorschijnt. Een verhaal dat getuigt van een transformatie. Een verhaal dat duidelijk maakt dat de oude verhalen getransformeerd zijn in een verhaal dat een authentieke kern bevat – een verhaal met een ziel.

Soulful Stories & Tools for Transformation.
Dat is wat ik te bieden heb en waar alles om draait voor mij.
Dat is waar ik voor leef, en waarmee ik een bijdrage kan leveren aan het pad dat jij gaat.


Share or email