Cursus Innerlijk Kindwerk

De Basiscursus Innerlijk Kindwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur elk, die plaatsvinden in een bestek van 7 weken. Tussen de bijeenkomsten in zit steeds een week waarin er géén bijeenkomst is.

In vier avonden leer je waar Innerlijk Kindwerk over gaat, hoe de innerlijke kinderen die we allemaal in ons meedragen van invloed kunnen zijn (en vaak ook zijn) op ons huidige functioneren en krijg je handvatten aangereikt waarmee je zelf een start kunt maken met het helen van jouw innerlijke kinddelen.
Je maakt kennis met de 7 ontwikkelingsfasen waar we als mens in de periode van 0 tot 21 jaar allemaal doorheen gaan en we bekijken welke thematieken, behoeften en ontwikkelingstaken er in elke fase centraal staan. We kijken naar het belang van elke ontwikkelingsfase en bijbehorende ontwikkelingstaken én naar de gevolgen van blokkades of beschadigingen in elke fase. Hierdoor wordt duidelijk hoe specifieke dingen die we in onze jongere jaren hebben meegemaakt een wissel trekken op de volwassene die we uiteindelijk zijn geworden.

Je gaat gedurende deze cursus niet alleen begrijpen hoe bepaalde dingen waar je als volwassenen steeds tegenaan loopt een direct gevolg kunnen zijn van stagnaties of situaties in je jongere jaren, maar krijgt ook inzicht in wat jij nu kunt doen om bepaalde ‘kindbeschadigingen’ te helen, zodat je innerlijke kind alsnog kan uitgroeien tot een volwassene die in balans is, zichzélf kan geven wat hij/zij nodig heeft, op zichzelf durft te vertrouwen en vanuit een gezonde (emotionele) neutraliteit met anderen kan omgaan.

We dragen allemaal beschadigde kinddelen in ons mee die nog op heling wachten, en wij zelf zijn degenen die die heling tot stand kunnen brengen – als we maar eenmaal weten wáár de beschadiging zit en vandaan komt, hoe deze eruit ziet, hoe deze heeft doorgewerkt en wat er nu nodig is om deze te helen.

Na elke bijeenkomst krijg je een hand-out mee waarin de kernpunten van die bijeenkomst zijn samengevat én krijg je twee reflectie-opdrachten mee waar je in de periode na de bijeenkomst mee aan de slag kunt gaan om zelf verbinding te maken met een specifiek innerlijk kinddeel en te onderzoeken wat dat deel van jou nu nodig heeft om (verder) te helen.
Ook krijg je tijdens deze cursus een door mij gecreëerd format aangereikt waarmee je kunt werken om innerlijke kinddelen te ontmoeten en te helen – een format waar je de rest van je leven je voordeel mee kunt doen.

De cursus wordt gegeven in mijn praktijk in Roggel (Limburg), in een kleine groep die maximaal 6 deelnemers telt. De opzet is bewust kleinschalig, zodat de sfeer prettig en kalm is er en voldoende tijd, ruimte en aandacht voor elke deelnemer is.

Geschikt voor: iedereen die beter wil begrijpen wat innerlijk kindwerk inhoudt, wat de invloed van kinddelen op ons latere zijn en functioneren is en wat we nu zelf kunnen doen om beschadigde innerlijke kinddelen te helen.

Kosten: € 160,00 (inclusief 21% BTW, hand-outs, opdrachten en format, koffie, thee, water en wat lekkers)
Locatie: mijn praktijk te Roggel. Adresgegevens worden na boeking verstrekt.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Data: woensdag 16 mei, woensdag 30 mei, woensdag 13 juni, woensdag 27 juni.
Maximum aantal deelnemers: 6.

Aanmelden of meer informatie? Mail naar info@sharonkersten.com

Tip: Meld je tijdig aan, want het aantal plekken is beperkt!

Meer informatie over Innerlijk Kindwerk en over mogelijkheden daar met mij in een 1-op-1-setting aan te werken (middels een individueel traject) lees je hier.