The Lighthouse


De Lighthouse Community is de plek waar ik jou – en anderen zoals jij – help de grote golven van veranderingen waar we nu doorheen gaan
zo goed mogelijk te navigeren.

Dat doe ik door een licht te schijnen op de energetische en psychologische kant van de grote transitie die we nu als mensheid doormaken en, vooral, door in te zoomen op wat dat voor JOU als mens met zich meebrengt en betekent.

De Lighthouse Community is een plek

* voor wie bakens, wegwijzers en handvatten zoekt om de energieën van deze bijzondere en intense tijd (2020-2025) zo goed mogelijk te navigeren.

* waar ik je dingen aanreik die jou kunnen helpen bewust om te gaan met de energieën die ons nu overspoelen, zodat je er niet in ‘koppie onder gaat’ maar juist ontdekt hoe je de golven die er nu zijn het beste kunt bevaren en kunt benutten om nieuwe, krachtige stappen te maken in jouw processen van thuiskomen bij jezelf
.

* die je helpt de dingen die nu gebeuren in een ruimer perspectief van menselijke en spirituele evolutie te bezien, waar ook jij en jouw persoonlijke processen deel van uitmaken.

Binnen de dingen die ik voor deze Community creëer, zoom ik in op de energetische en psychologische kant van de dingen die nu gebeuren en in het bijzonder op de effecten daarvan die we op micro-niveau ervaren, in onze persoonlijke levens en situaties: de dingen waar we nu als individu tegenaan lopen of mee geconfronteerd worden.

Er gebeurt ontzettend veel nu, in de wereld en dus ook in ons. Er zijn grote veranderingen gaande in de wereld waarin we leven en deze grote veranderingen in de buitenwereld brengen ook significante veranderingen in onze binnenwereld met zich mee, op allerlei vlakken, terreinen en lagen: we worden geconfronteerd met bewegingen en uitdagingen op mentaal, emotioneel, cognitief, psychisch, energetisch en spiritueel vlak, we ervaren lichamelijke sensaties die anders of intenser zijn dan voorheen en we hebben gewaarwordingen en percepties die nieuw voor ons zijn en waar we niet eerder mee te maken hebben gehad. Veel dingen zijn nu anders dan voorheen en in veel opzichten bewandelen we momenteel nieuw terrein waarop we nog niet stevig op onze voeten staan en waar we nog geen ‘landkaart’ voor hebben. Dit alles brengt heel wat uitdagingen én volop kansen om te groeien met zich mee.

Met de Lighthouse Community wil ik je graag helpen jouw weg te vinden in deze periode,
door een baken te zijn en ‘wegwijzers’ aan te reiken.

In deze Community deel ik een heleboel informatie, kennis, kunde, inzichten, handvatten en tools die allemaal als doel hebben: jou ondersteunen in deze bijzondere tijden zodat jij deze transitie zo goed en zo bewust mogelijk kunt doormaken én je deze bijzondere periode in je voordeel kunt gebruiken, door te groeien in bewustzijn en soevereiniteit waardoor je meer en meer kunt gaan belichamen wie jij werkelijk bent!

De Lighthouse Community is een plek waar ik mensen help thuiskomen bij zichzelf door mijn licht te laten schijnen op allerlei aspecten van persoonlijke groei en bewustwording die juist nú relevant en actueel zijn.

…en wellicht vind je via deze Community de ‘tribe’ waar je al een tijdje naar op zoek was: like-minded & like-hearted people die zich net als jij op een bewust pad van zelfontwikkeling begeven en die willen blijven groeien en leren, ook (en juist) nu.

Ik hoop je snel als nieuw Lighthouse-member te mogen verwelkomen!

Big Love,
Sharon

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2764.png


Als Lighthouse-member krijg je toegang tot:

De maandelijkse Lighthouse-video, waarin ik

 • inzoom op de energieën en krachten die op dat moment een rol spelen
 • met je deel welke thematieken en aspecten dit met zich meebrengt op persoonlijk (en interpersoonlijk) niveau
 • je informatie en handvatten aanreik die je helpen deze energieën en thematieken zo goed mogelijk te navigeren.

De maandelijkse live groeps-call met mij, via Zoom

waarin ik dieper inga op een specifiek onderwerp of specifieke thema’s die in deze Tijden van Transitie van belang zijn. Tijdens deze live groeps-call heb je de gelegenheid middels een Q&A-format vragen te stellen en zal ik ook ingaan op vragen die me vanuit de Community bereiken.

Het Lighthouse-forum

waar je in een veilige en afgeschermde omgeving met andere Lighthouse-members kunt communiceren over de onderwerpen die in de Lighthouse-video en de live groeps-call aan bod zijn gekomen. Een plek waar je gelijkgestemden kunt ontmoeten die, net als jij, deze bijzondere tijden bewust willen benutten om vérder te groeien in termen van bewustwording en persoonlijke en spirituele groei.

Het archief van de Lighthouse-video’s

Het archief van de live groeps-calls

De maandelijkse Lighthouse-video duurt circa 1 uur en kun je raadplegen wanneer het jou uitkomt.
De maandelijke live groeps-call via Zoom duurt 1,5 à 2 uur en wordt opgenomen. Als je niet live kunt deelnemen, kun je de opname van de groeps-call bekijken wanneer het jou uitkomt.


Spreekt dit je aan en wil je deel uitmaken van de Lighthouse Community? Meld je dan hieronder aan.

NB Onderaan deze pagina vind je informatie over de kernwaarden, de grondslag en het doel van deze Community en richtlijnen voor deelname aan de Lighthouse Community.
Als je je aanmeldt verklaar je kennis te hebben genomen van deze informatie en daarmee in te stemmen.


30 DAGEN

try out membership

€ 12

 • Maandelijkse Lighthouse-video
 • Maandelijkse live groeps-call
 • Toegang tot het Lighthouse-forum

NB Toegang tot de archieven van Lighthouse-video’s en live groeps-calls zijn niet inbegrepen in dit try out membership

90 DAGEN

kwartaal-membership

€ 33

 • Maandelijkse Lighthouse-video
 • Maandelijkse live groeps-call
 • Toegang tot het Lighthouse-forum
 • Toegang tot het archief van de Lighthouse-video’s
 • Toegang tot het archief van de live groeps-calls

365 DAGEN

jaar-membership

€ 120 (beste deal!)

 • Maandelijkse Lighthouse-video
 • Maandelijkse live groeps-call
 • Toegang tot het Lighthouse-forum
 • Toegang tot het archief van de Lighthouse-video’s
 • Toegang tot het archief van de live groeps-calls

Memberships worden niet automatisch verlengd. Wil je na afloop van je membership-periode lid blijven van de Lighthouse Community, dan kun je je gewoon opnieuw aanmelden voor de duur die je dán prettig vindt. 🙂

Aanmelden voor het membership van je keuze doe je ► hier ◄

(Aanmeldlink zal actief zijn vanaf 15 juli 2020)


Kernwaarden, grondslag en doel van de Lighthouse Community

De KERNWAARDEN van de Lighthouse Community zijn:

 • Respect
 • Veiligheid
 • Integriteit
 • Oprechtheid
 • Eerlijkheid
 • Zelf-verantwoordelijkheid

In de interacties die binnen de Lighthouse Community plaatsvinden houden alle Lighthouse-members zich aan deze kernwaarden, waardoor de Lighthouse Community een plek is waar mensen in veiligheid kunnen samenkomen, interageren en aan groei en ontwikkeling kunnen werken. Indien een Lighthouse-member binnen de Lighthouse Community gedrag vertoont dat niet van deze kernwaarden getuigt, zal die persoon daarop worden aangesproken en worden gemaand het gedrag onmiddellijk aan te passen. Indien dat wordt geweigerd of de persoon bovenstaande kernwaarden blijft schenden, zal hem/haar verdere toegang tot de Lighthouse Community worden ontzegd zonder enige restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

De GRONDSLAG van de Lighthouse Community is tweeledig.

In de eerste plaats is de Lighthouse Community opgericht als een online ‘baken’ dat als doel heeft Lighthouse-members te helpen zo goed, krachtig en bewust mogelijk door de huidige tijden van grote transities te navigeren. Hiermee kom ik tegemoet aan de groeiende vraag van velen mijn ‘licht’ te laten schijnen op allerlei thematieken en aspecten die nu spelen, opdat anderen profijt kunnen hebben van mijn ‘kennis en kunde’, de informatie, expertise en inzichten waarover ik beschik en de handvatten, wegwijzers en richtlijnen die ik anderen kan aanreiken. De groeiende vraag hiernaar was (en is) afkomstig uit de gelederen van mensen die al met mij hebben samengewerkt aan hun processen van persoonlijke groei en ontwikkeling én uit de gelederen van mensen die anderszins al bekend zijn met mijn ‘kennis en kunde’ in termen van het duiden van de energetische kant van processen, het doorgronden van thematieken en dynamieken die in het collectieve veld spelen en het verduidelijken/verhelderen van de connecties die er zijn tussen gebeurtenissen op macroniveau en de weerslag die dit heeft op microniveau.
Ik heb ‘de roep’ gehoord en heb besloten als antwoord daarop de Lighthouse Community te creëren: een financieel laagdrempelig en online toegankelijk format waarmee ik zo veel mogelijk mensen kan ondersteunen in deze bijzondere tijden door in groepsverband, online, informatie, kennis, inzichten, handvatten en leidraden aan te reiken waar mensen juist in deze tijd hun voordeel mee kunnen doen.

In de tweede plaats is de Lighthouse Community opgericht en ingericht als een online plek waar like-minded en like-hearted mensen die bewust (verder) willen groeien in termen van persoonlijke ontwikkeling en voortschrijdend bewustzijn informatie kunnen uitwisselen met elkáár in een sfeer van veiligheid, respect, eerlijkheid, oprechtheid en integriteit, op een online locatie die niet verstoord wordt door factoren die daar niks te zoeken hebben. De Lighthouse Community en haar kanalen zijn een plek for Lighthouse members only, afgeschermd van ongewenste elementen en alleen toegankelijk voor mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de informatie die ik in deze community deel en in het uitwisselen van ideeën daarover met andere Lighthouse-members die net als jij bewust willen (verder) werken aan persoonlijke groei, ontwikkeling en voortschrijdende bewustwording, juist in deze tijd.

Het DOEL van de Lighthouse Community is, in lijn met de grondslag ervan, tweeledig.

In de eerste plaats beoog ik middels de Lighthouse Community mensen informatie, kennis, inzichten, wegwijzers en handvatten aan te reiken die hen kunnen helpen en ondersteunen deze tijden van grote transities zo goed mogelijk te navigeren en de vele uitdagingen die deze tijden met zich meebrengen bewust en actief te benutten als de kansen voor groei die zij óók zijn.

In de tweede plaats beoogt de Lighthouse Community (en in het bijzonder het Lighthouse forum) een plek te zijn waar interactie kan plaatsvinden en informatie en ervaringen kunnen worden gedeeld met gelijkgestemden, hetgeen van grote waarde is juist in deze tijden.

Velen van jullie lopen al een tijd lang een pad van bewuste persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling en hoewel we de kern van onze processen altijd zélf moeten aangaan en doormaken, is het ook zo dat we niet alles altijd alléén kunnen doen. De processen in onze binnenwereld staan niet los van de processen in dat wat we als ‘buitenwereld’ ervaren en een interactie tussen binnen- en buitenwereld is op momenten simpelweg noodzakelijk om in je eigen processen stappen verder te kunnen komen. Op bepaalde momenten hebben we interactie met anderen – en dan bij voorkeur met enigszins ‘gelijkgestemden’ – nódig om zelf lagen dieper te kunnen komen, andere aspecten in het vizier te kunnen krijgen, andere lagen van diepgewortelde mechanismen en dynamieken te kunnen onthullen en vérder te kunnen komen in de processen waarin we ons bevinden. Sommige dingen kunnen niet worden aangeraakt of aan de oppervlakte worden gebracht zónder interactie met anderen en andere mensen kunnen waardevolle spiegels, ‘aanrakers’ of zelf krachtige triggers zijn die ons ‘blessings in disguise’ kunnen brengen simpelweg door wie en hoe zij zijn en door de interactie die er tussen hen en ons plaatsvindt.
We are all just walking each other home” zei Ram Dass, en wanneer we toegang hebben tot een plek waar we bewust kunnen interageren met anderen die óók bewust werken aan processen van persoonlijke groei en ontwikkeling, kunnen we elkaar ondersteunen de ‘wandeling’ voort te zetten, op manieren waar we allemaal profijt van kunnen hebben.

Daarnaast hoor ik ontzettend vaak van de mensen met wie ik werk, en weet ik ook uit eigen ervaring, dat het bewust bewandelen van een pad van persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling op momenten kan voelen als een heel eenzaam pad, zeker wanneer dat pad je brengt tot een mate van ‘ontwaken’ en ‘diepgang’ die door veel mensen om je heen niet gedeeld wordt. Zelf heb ik het pad van mijn persoonlijke, psychologische en spirituele groei en ontwikkeling decennia lang grotendeels in mijn eentje gelopen, waardoor ik als geen ander weet hoe ‘eenzaam’ dat soms kan voelen en hoe ontzettend fijn het dan is wanneer je mensen leert kennen met wie je wél over bepaalde dingen kunt praten – mensen die een soortgelijk pad door het leven lopen.

Community is belangrijk en erg waardevol, juist nu en in het bijzonder voor wie in deze tijden een pad van bewuste persoonlijke groei en ontwikkeling bewandelt. De Lighthouse Community wil een plek zijn waar jij een gevoel van Community kunt ervaren, een omgeving waar je gelijkgestemden kunt vinden met wie je dingen kunt uitwisselen, delen, en die van meerwaarde is in deze uitdagende tijden.

Richtlijnen voor deelname aan de Lighthouse Community en het Lighthouse-forum

Binnen de Lighthouse Community word je verzocht de volgende richtlijnen voor ogen te houden. Dit zijn simpelweg heel logische en ‘common sense’ richtlijnen voor interactie binnen een online community die als doel hebben een sfeer van veiligheid, respect, integriteit, welbevinden en medemenselijkheid binnen de Lighthouse Community te borgen.

 • Elk Lighthouse-member is een uniek individu en dient met respect en compassie bejegend te worden, in een sfeer van gelijkwaardigheid.
 • Elk Lighthouse-member is persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen uitlatingen en emotionele staten van zijn. Natuurlijk hebben we allemaal goede en minder goede dagen en buien, maar een minder goede dag of bui pleit je niet vrij van de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en daden jegens anderen. Blijf respectvol en blijf de kernwaarden van deze community in acht nemen: respect, veiligheid, integriteit, oprechtheid, eerlijkheid, zelf-verantwoordelijkheid.
 • Elk Lighthouse-member neemt onder zijn/haar eigen naam deel aan de Lighthouse Community. Dit is in lijn met de kernwaarden van deze community. Het je verschuilen achter een valse/verzonnen naam of op andere wijze je ware identiteit verhullen is niet passend binnen een community waar eerlijkheid, oprechtheid en integriteit tot de kernwaarden behoren.
 • Elk Lighthouse-member dat binnen de Lighthouse Community deelneemt aan interacties (in het forum en/of tijdens de live groeps-calls) wordt verzocht in het forum een korte introductie van zichzelf te geven, op de plek die daartoe is ingericht.
 • In een forum-discussie kunnen soms schaduwkanten getriggerd worden – in ieder van ons. Je bewust zijn van je eigen schaduwkanten, triggers en projecties voorkomt onnodige ‘drama-interacties’ met anderen. Wanneer je merkt dat je getriggerd wordt of de neiging krijgt dingen op andere te projecteren (in plaats van in jezelf te kijken en aan de slag te gaan met wat zich op dat moment in joú aandient), kan zo’n ‘trigger-moment’ in een forum-discussie een prachtige kans zijn om tot nieuwe inzichten over je eigen onbewuste of minder bewuste aansturingen te komen en aan (verdere) heling van je eigen stukken te gaan werken. Anderen kunnen onze schaduwkanten triggeren, maar het zijn ónze schaduwkanten die geraakt worden en de verantwoordelijkheid daarvoor dienen we zelf te nemen – in plaats van dingen te gaan ‘botvieren’ op een ander. Lighthouse-members supporten en bejegenen elkaar in voorkomende situaties met vriendelijkheid en compassie én met gepaste en duidelijke grenzen wanneer dat nodig is.
 • Lighthouse-members weten en erkennen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en dat zij in staat dienen te zijn met hun eigen emotionele reacties en conflicten om te gaan zonder anderen fout, schuldig of beschaamd te maken.
 • Lighthouse-members begrijpen en erkennen dat interactie per geschreven tekst beperkingen kent (door de afwezigheid van oogcontact en het niet kunnen waarnemen van mimiek, lichaamstaal en energetische impressies in fysieke nabijheid) en houden daar rekening mee, zowel in hun eigen uitingen als bij het tot zich nemen van uitingen van anderen.
 • Lighthouse-members begrijpen en erkennen dat zij geheel zelf verantwoordelijk zijn voor keuzes die zij maken en voor de manier waarop zij omgaan met de informatie die in de Lighthouse-Community verstrekt wordt.
 • Lighthouse-members begrijpen en erkennen dat informatie die binnen de Lighthouse-Community gedeeld wordt nooit bedoeld is als vervanging van/alternatief voor professionele medische en/of psychologische hulp en/of ondersteuning en ook nooit als doel heeft mensen weg te houden van professionele medische en/of psychologische hulp en/of ondersteuning. Voor elk Lighthouse-member geldt: het is te allen tijde je eigen taak en verantwoordelijkheid zelf de professionele hulp in te schakelen waar je behoefte of nood aan hebt en dit ook te doén wanneer dat zinvol, relevant of nodig is en deze Community geenszins als een vervanging van of alternatief voor professionele hulp te zien – want dat is zij niet.
 • Lighthouse-members begrijpen en erkennen dat het niet de bedoeling is dat zij in de Lighthouse Community persoonlijke agenda’s of belangen gaan promoten en verklaren dat dan ook niet te doen. Met persoonlijke agenda’s of belangen wordt in deze context bedoeld: het opvoeren van en pleiten voor specifieke gezichtspunten of leefstijlkeuzes en proberen anderen ertoe te bewegen zich daaraan te conformeren.
 • Lighthouse-members weerhouden zich van pogingen hun eigen persoonlijke en/of politieke standpunten op te dringen aan anderen en/of anderen ertoe te bewegen diezelfde standpunten in te nemen.
 • Lighthouse-members begrijpen en erkennen dat het niet is toegestaan de informatie die zij in het forum van de Lighthouse Community aantreffen buiten de Lighthouse Community te delen zonder de expliciete toestemming van de auteur van de betreffende informatie.
 • Lighthouse-members begrijpen dat de informatie die zij in de Lighthouse Community delen (in het forum en tijdens live groeps-calls) zichtbaar/raadpleegbaar zal zijn voor alle huidige en toekomstige Lighthouse-members, ook nadat een lidmaatschap beëindigd is. Het is niet mogelijk eenmaal gedeelde informatie uit de kanalen van de Lighthouse Community te verwijderen nadat een lidmaatschap is beëindigd en dat zal dus ook niet gebeuren.
 • Stalking, trolling, intimidatie, onrust stoken en/of het anderszins lastigvallen of schaden van (een) ander(e) Lighthouse-member(s) en/of de Lighthouse Community, het naar voren schuiven of promoten van eigen agenda’s en andere uitingen en vormen van ongepast gedrag die de sfeer en kernwaarden van de Lighthouse Community en/of de Lighthouse-members bedreigen worden niet getolereerd en zullen resulteren in de onmiddellijke ontzegging van toegang tot de Lighthouse Community en beëindiging van het lidmaatschap van de Lighthouse Community, zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Ook interessant voor anderen? Deel het!