Mentorship

Sinds 2016 bied ik Mentorship-trajecten aan, voor wie intensief aan zichzelf wil werken onder mijn begeleiding in een serie individuele consulten die volledig maatwerk zijn.

Binnen een Mentorship-traject begeleid ik je met ‘het beste van alles dat ik te bieden heb’, volledig toegespitst op joúw situatie, het punt waar jij staat in je persoonlijke ontwikkeling en de groei, verdere ontwikkeling en verdieping die jij voor ogen hebt. Ik put daarbij uit al mijn kennis, kunde, tools, interventies en technieken om jou precies datgene aan te reiken waar jij behoefte aan hebt en het meeste baat bij zult hebben.


Volledig afgestemd op jou

Het Mentorship dat ik aanbied is maatwerk: de concrete invulling ervan wordt helemaal afgestemd op ‘waar jij nu staat’ en waar jij op dit moment, qua begeleiding, behoefte aan hebt.

Jij brengt zelf in/mee wat je je tot nu toe op jouw unieke pad van persoonlijke groei en ontwikkeling al hebt eigengemaakt aan bewustzijn, inzichten, kennis en vaardigheden; ik draag zorg voor een begeleiding die als doel heeft jou vérder te laten komen, je verdieping aan te reiken, je te begeleiden en ondersteunen in de richting van een verdere expansie van bewustzijn en in de richting van

 • meer heelheid & balans
 • meer autonomie & authenticiteit
 • een verdere of meer diepgaande integratie van wat je al geleerd, vergaard en ontwikkeld hebt
 • het meer of krachtiger belichamen van inzichten, realisaties, talenten, vaardigheden, bewustzijn en wie jij werkelijk bent.

Om dit te kunnen doen stem ik me af op en sluit ik aan bij wat jij ‘inbrengt’, waar jij nu staat in jouw proces van groei, ontwikkeling en bewustzijn en wat jouw wensen of behoeften zijn. Mijn doel is: jou zo optimaal mogelijk begeleiden in de stappen die jij nu wilt maken. En daarvoor wend ik alles aan waar ik, professioneel bezien, over beschik.


Unieke begeleiding, veelzijdig en multidisciplinair

Binnen het Mentorship bundel ik al mijn kwaliteiten ten dienste van jouw proces en bestaat mijn bijdrage aan jouw proces uit een combinatie van:

 • coaching
 • consultancy
 • het fungeren als klankbord, spiegel en sparringpartner
 • het inzetten van krachtige interventies en technieken die jou helpen vérder te komen ten aanzien van het doel dat jij voor ogen hebt
 • het benutten van mijn krachtige intuïtieve vaardigheden om tot de kern van zaken te komen
 • het aanwenden van mijn vaardigheden op het vlak van psychic reading, om bijvoorbeeld in beeld te brengen waar eventuele blokkades of stagnaties zitten en waar nog potentieel en/of verdere mogelijkheden tot groei en ontwikkeling liggen
 • het delen van kennis, informatie en inzichten die voor jou zinvol/relevant zijn
 • het aanzetten tot reflectie, soeverein voelen en autonoom denken
 • het aanreiken van constructief advies, tips, handvatten en/of oefeningen die je kunnen helpen verder te komen
 • het bieden van inspiratie en je stimuleren tot het vinden van joúw waarheid, autonomie & soevereiniteit
 • het fungeren als een motivator die in jou gelooft, naar je luistert, je als mens erkent en verwelkomt en je aanmoedigt met een gezonde dosis eigenwaarde en zelfvertrouwen in het leven te gaan staan, als het unieke mens dat jij bent!

Dit alles is erop gericht jou in staat te stellen een mooi en krachtig proces van voortgaande groei en verdere ontwikkeling door te maken terwijl je heel dicht bij je ware, authentieke zelf blijft en je je zo veel mogelijk ontwikkelt in de richting van een onafhankelijk, autonoom en soeverein persoon die vergaarde kennis, inzichten, werkwijzen en weten ook daadwerkelijk belichaamt, lééft, op een wijze die bij jou past en zonder vast te zitten in dogma’s of (starre) zienswijzen en handelswijzen die door stromingen, instituten, ‘goeroes’ of organisaties worden gepredikt of zijn ‘opgelegd’.

Het is mijn doel jou te ondersteunen in jouw proces van het realiseren van steeds meer autonomie en soevereiniteit in je zijn en het steeds meer belichamen van wie jij in de kern bent, waar jij voor staat en wat jij manifest wilt maken, als de unieke persoon die jij bent.


Feedback van iemand die je voorging

(en die al heel wat cursussen en andere activiteiten op het vlak van persoonlijke en spirituele ontwikkeling had gevolgd voorafgaand aan zijn Mentorship-traject)

“Bedankt voor het delen van je kennis en kunde met me. Zoals ik op het kaartje van de bloemen al schreef: bedankt dat je bent wie je bent. Ik voel me bevoorrecht dat je op mijn pad bent gekomen. Waar ik vroeger aan symptoombestrijding deed, heb ik nu de kern van het probleem aangepakt en verandert de wereld om me heen met mij mee.”


Voor wie is het geschikt?

Een Mentorship is, doordat het individueel maatwerk betreft, zowel geschikt voor wie al enige tijd ‘onderweg’ is op een bewust pad van persoonlijke groei en ontwikkeling – al dan niet met oog voor de spirituele aspecten daarvan – als voor wie vrij recent de eerste stappen op dat pad heeft gezet.

Het is in het bijzonder zeer geschikt voor wie al behoorlijk wat heeft gedaan op het vlak van bewuste persoonlijke groei en zelfontwikkeling en zich nu wil ontwikkelen in de richting van meer autonomie, wil ‘loskomen’ van visies en werkwijzen van anderen en meer vanuit zichzélf wil werken, zijn en doorgroeien.

Een Mentorship kan ook worden ingezet om aan een specifieke thematiek te werken, zoals bijvoorbeeld

 • het versterken van eigenwaarde & autonomie
 • het versterken van je gevoel van basisveiligheid
 • anders (of gezonder) omgaan met emoties
 • omgaan met hoogsensitiviteit & het versterken van weerbaarheid
 • het versterken van je gevoel van basisveiligheid
 • grenzen stellen en bewaken
 • (leren) luisteren naar de signalen van je lichaam
 • minder vanuit je hoofd en meer vanuit je gevoel en je innerlijke wijsheid/weten leven
 • het versterken van liefde voor jezelf en een positief zelfbeeld
 • een betere integratie & embodiment (belichaming) van vergaarde inzichten & vergaard bewustzijn
 • het creëren van (meer) balans tussen je innerlijke man en je innerlijke vrouw
 • bewust(er) omgaan met je energetische veld & energetische zelfbescherming
 • vormgeven aan spiritualiteit op een gegronde, belichaamde wijze
 • weer in je kracht komen na een traumatische gebeurtenis.

Door aan dit soort thematieken te werken binnen een Mentorship-opzet kan de betreffende thematiek binnen één traject vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en ‘aangepakt’ (multidisciplinair), waarbij ik je zo optimaal mogelijk van dienst kan zijn door te putten uit alle expertise, vaardigheden en tools waarover ik ten aanzien van het betreffende veld/de betreffende thematiek beschik.


Hoe werkt het?

Een Mentorship-traject bestaat uit een serie van in elk geval 8 individuele sessies waarin intensief gewerkt wordt, ofwel online (per videoconsult) ofwel in de praktijkruimte te Roggel, Limburg.

Je bepaalt zelf of je kiest voor een serie online sessies of voor een serie sessies in de praktijkruimte. Wanneer gekozen wordt voor sessies in de praktijkruimte kunnen ook interventies op het vlak van lichaamswerk en constellatiewerk (opstellingenwerk) worden ingezet wanneer dat zinvol is; bij online sessies kan ik, logischerwijze, geen gebruik maken van interventies waarvoor een fysieke aanwezigheid vereist is – maar wel van heel veel andere interventies, tools en technieken die stuk voor stuk waardevol zijn.

De frequentie van de sessies is afhankelijk van wat we in overleg overeenkomen en kan tussendoor bijgesteld worden indien je daar behoefte aan hebt of indien dat wenselijk of zinvol is voor je traject. Sommige mensen kiezen ervoor elke week een sessie in te plannen; anderen geven de voorkeur aan 1 sessie per twee weken of 1 sessie per drie of vier weken. Het staat je vrij een frequentie te kiezen die voor jou prettig is. (Een interval langer dan 4 weken raad ik echter af, om de continuïteit van de processen te kunnen borgen.)

De inhoud van een sessie wordt steeds afgestemd op datgene waar jij op dat moment behoefte aan hebt c.q. wat op dat moment relevant, belangrijk of urgent is, gezien het onderwerp waar we mee aan de slag zijn. Ik bewaak, uiteraard, de grote lijnen van het plan dat aan jouw mentorship-traject ten grondslag ligt, maar zal ook altijd oog hebben voor dat wat in het actuele moment speelt of om aandacht vraagt.

Aan het einde van een sessie ontvang je altijd een oefening, handvatten/suggesties of een tool waarmee je zelf aan de slag dient te gaan in de periode tot aan de volgende sessie, afgestemd op datgene wat in de sessie aan bod is gekomen. Het is essentieel dat je daar ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat, als je werkelijk stappen wilt maken.

Mocht je een keer onverhoopt een al ingeplande sessie moeten cancellen en doe je dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan wordt kosteloos een nieuwe sessie ingepland.

Heb je tussen twee sessies in dringende vragen ten aanzien van dingen die tijdens je Mentorship-sessie aan bod zijn gekomen of loop je ergens tegenaan, al dan niet door te werken met de tool, handvatten of oefening die ik je heb aangereikt, dan kun je me (kosteloos) mailen indien het echt urgent is en niet kan wachten tot de volgende sessie.

Een Mentorship-traject heeft geen vaststaand aantal sessies en geen twee Mentorships-trajecten zijn hetzelfde. Hoe lang jij door wilt gaan met je Mentorship-traject, bepaal je helemaal zelf. Veel mensen kiezen ervoor na de initiële 8 sessies hun traject voort te zetten en nemen dan nogmaals een pakket van 8 sessies af. Het staat je vrij datzelfde te doen als ook jij na 8 sessies nog door wilt gaan met het Mentorship, maar dat is geenszins een ‘must’ of iets waar ik naartoe werk. Jij bepaalt hoe lang je ermee doorgaat. Wel is het zo dat de Mentorship-sessies alleen per pakket van 8 sessies kunnen worden afgenomen. En dát is weer gunstig voor jouw portemonnee, want door 8 sessies in één keer in pakketvorm aan te schaffen betaal je in totaal € 40,00 minder dan je voor 8 losse sessies zou betalen! 🙂


Voordat we starten: gratis intake & kennismaking

Voorafgaand aan de start van je Mentorship plannen we, gratis, een intakesessie in om kennis te maken met elkaar, te verhelderen waar jij graag aan wilt werken en te bespreken of en hoe ik je daarbij middels een Mentorship-traject van dienst kan zijn. Deze intakesessie vindt plaats in de vorm van een videoconsult, ook als je de mentorship-sessies bij mij in de praktijk zou willen gaan vormgeven. Nadere informatie over de intakesessie per videoconsult ontvang je per mail, zodra ik je aanvraag voor de intakesessie heb ontvangen.

Indien we tijdens de intakesessie besluiten een Mentorship-traject met elkaar aan te gaan, kunnen direct de eerste sessie(s) worden ingepland. Uiteraard mag je er ook nog even over nadenken en is het helemaal oké als je me op een later moment laat weten of je een Mentorship-traject wilt starten; het gesprek is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting.


Dagen, tijden en prijzen

Mentorship-sessies die in de praktijk plaatsvinden kunnen zowel op weekdagen (dinsdag tot en met vrijdag) als op zaterdagen plaatsvinden, tussen 12.00 en 18.00 uur.

Mentorship-sessies die online plaatsvinden kunnen zowel op weekdagen (dinsdag tot en met vrijdag) als op zaterdagen plaatsvinden, tussen 12.00 en 21.00 uur. De online sessies vinden plaats via een beveiligde online-verbinding op het platform Appear. Meer informatie hierover ontvang je na boeking.


Heb je interesse in het Mentorship of wil je er meer over weten?
Neem dan contact met me op om een vrijblijvende en kosteloze intakesessie in te plannen waarin we e.e.a. kunnen doorspreken.

Ik zie ernaar uit met je samen te werken! 


Lees hier de blog die ik op 24 januari 2017 schreef over de Mentorships die ik sinds 2016 aanbied.


Ook interessant voor anderen? Deel het!