Over Sharon

Sharon (1975) is een gecertificeerd coach, trainer en teacher met ruim 15 jaar ervaring in coaching, counseling en training, ruim 20 jaar ervaring in lesgeven en een levenslange ervaring in het werken met haar intuïtieve vermogens.

Ze is in het bezit van 2 universitaire Masters waarvan één in Teaching, verzorgde Coach de Coach programma’s en Train de Trainer programma’s, heeft met grote en kleine zakelijke teams gewerkt, heeft trainingen en seminars in zowel Nederland als Italië gegeven en heeft met duizenden mensen gewerkt in individuele consultatiesessies.

Sharon begon al op jonge leeftijd kennis te vergaren over psychologie, filosofie, symbolenleer, esoterie, mystiek en metafysica, in een poging het gedrag van de mensen om haar heen te doorgronden. De zoektocht naar antwoorden en betekenis die in haar tienerjaren startte heeft ertoe geleid dat zij de afgelopen 30+ jaren omvangrijke informatie- en kennisvelden heeft bestudeerd. Ze verdiepte zich in complexe psychologische concepten, schaduwkantenwerk, archetypewerk, persoonlijkheidstypologieën (Big Five, MBTI, Enneagram), sjamanistische tradities, energiewerk, astrologie en allerlei ‘fringe topics‘, evenals in de structuren van de menselijke mind en interpersoonlijke interacties, de maatschappij en de realiteit zelf.

Sinds ze in 2008 haar praktijk opende heeft ze zich gespecialiseerd in Innerlijk Kindwerk, omgaan met emotionele overweldiging en hypersensitiviteit, diepgaand schaduwkantenwerk, toxische dynamieken en herstel na narcistisch misbruik, zelfwerk vanuit psychologisch en esoterisch perspectief, omgaan met intuïtieve en psychic vermogens, droomwerk en de creatie van Auragraphs.

Sharon is een groot voorstander van een belichaamde spiritualiteit die stevige wortels heeft in aanwezig zijn in het hier en nu en heeft velen begeleid in hun processen van loskomen van de ketenen van de New Age pseudospiritualiteit die tot disembodiment en praktijken van spirituele bypassing leidt.

Voordat ze zich aan haar huidige activiteiten wijdde was Sharon, die tevens beëdigd vertaler en eerstegraads docent is, de oprichter en eigenaar van een tekst- en vertaalbureau.

Ze was redacteur van een omvangrijk aantal Nederlandse boeken op het vlak van zelfwerk/zelfhulp, was ghostwriter voor verschillende auteurs in dat veld, was interim-hoofdredacteur van een vakblad voor moderne talen, vertaalde Robert Dilts’ boek From Coach to Awakener naar het Nederlands en vertaalde een boek over het Enneagram van het Nederlands naar het Italiaans.

Ze was betrokken bij de ontwikkeling van een multimedia-leergang Italiaans voor tieners (Parlando Italiano Junior), ontwikkelde en onderwees een curriculum Italiaanse Taal en Cultuur voor het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, was Studieleider Stage en interim-docent Terminologie bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen en gaf jarenlang Italiaanse les aan adolescenten en volwassenen.

Tegenwoordig geeft ze er de voorkeur aan haar doceer- en onderwijskundige vaardigheden in te zetten binnen haar huidige activiteiten. Wat haar vertaalvaardigheden betreft: die dienen haar uitstekend bij het ‘vertalen’ van concepten, dynamieken, kennis, energieën en symbolen in haar huidige manieren van werken. 🙂


Sharon weet, uit ervaring, hoe het is een trauma-overlever te zijn, hoe het is narcistisch misbruik te ondergaan en wat het betekent te moeten dealen met C-PTSS en CVS. Ze heeft complex trauma gekend, heeft meerdere ‘dark nights of the Soul‘ doorgemaakt en is erg bekend met het pad van de Wounded Healer en de vele uitdagingen, wendingen en beproevingen van the Hero’s Journey.

De ervaringen die Sharon heeft doorgemaakt fungeren nu als brandstof voor de activiteiten waarmee ze een positief verschil poogt te maken in de levens van anderen.


Ook interessant voor anderen? Deel het!