Over Sharon

Sharon (1975) is een multi-passionate creative en een professioneel coach, trainer en teacher (MA). Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring in coaching, consulting en training, meer dan 20 jaar ervaring in lesgeven en een levenslange ervaring in het werken met haar krachtige intuïtieve vermogens en de kwaliteiten die intrinsiek zijn aan haar twice-exceptionality (2e).

Als bekwame en ervaren professional houdt zij zich al meer dan 15 jaar bezig met het ondersteunen van mensen tijdens hun reis van thuiskomen bij zichzelf. Ze is in het bezit van 2 universitaire Masters waarvan één in Teaching, verzorgde Coach de Coach programma’s en Train de Trainer programma’s, heeft met grote en kleine zakelijke teams gewerkt, heeft trainingen en seminars in zowel Nederland als Italië gegeven en heeft met duizenden mensen gewerkt in individuele consultatiesessies. Ze is hoogbegaafd, hypersensitief en is een laat-gediagnosticeerde hoogfunctionerende ‘Aspergirl’.

Sharon begon al op jonge leeftijd kennis te vergaren over psychologie, filosofie, mythologie, esoterie, mystiek en metafysica, in een poging het gedrag van de mensen om haar heen te doorgronden en de wereld en haar eigen systeem beter te begrijpen. De zoektocht naar antwoorden en betekenis die in haar tienerjaren startte heeft ertoe geleid dat zij de afgelopen 30+ jaren omvangrijke informatie- en kennisvelden heeft bestudeerd. Ze verdiepte zich intentief in complexe psychologische concepten, interpersoonlijke dynamieken, schaduwkanten-werk, archetypewerk, persoonlijkheidstypologieën (Big Five, MBTI, Enneagram) en persoonlijkheidsstoornissen, neurowetenschap & neurolinguïstiek, sjamanistische tradities, energiewerk, de mechanismen van perceptie en buitenzintuiglijke waarneming en de aard en bouwstenen van dat wat we ‘realiteit’ noemen.

Sinds ze in 2008 haar praktijk opende heeft ze met duizenden cliënten gewerkt in individuele sessies, zowel offline als online, waarbij ze de mondiale markt bedient. Sharon spreekt vloeiend Nederlands (moedertaal), Italiaans (near native level) en Engels en een individuele sessie kan in elk van deze drie talen worden vormgegeven.

Haar expertisevelden zijn onder andere: innerlijk kindwerk, diepgaand schaduwkantenwerk, individuatie & zelfbekrachtiging, hypersensitiviteit en overweldiging, ont-maskeren/decamoufleren & zelfzorg, neurodiversiteit in een neurotypische wereld, hoogbegaafdheid, twice-exceptionality (2e; ‘dubbel-exceptionaliteit’), toxische dynamieken en herstel na narcistisch misbruik, zelfwerk vanuit holistisch, psychologisch en esoterisch perspectief, omgaan met en op een verantwoorde wijze toepassen van intuïtieve en psychic vermogens.

Als hoogbegaafde hoogfunctionerende ‘Aspergirl’ is Sharon een waardevolle sparring partner voor hoog-functionerende ‘Aspergirls’, hoogfunctionerende neurodivergenten, hoogbegaafden en twice-exceptionals, alsook voor eenieder die hoogfunctionerende neurodivergente en/of hoogbegaafde mensen beter wil leren begrijpen, ondersteunen en includeren. Het informeren van mensen over de onderwerpen hoogbegaafdheid, neurodivergentie, hoogfunctionerend autisme en twice-exceptionality is een taak die haar na aan het hart ligt.

Hoewel Sharon uitgebreide ervaring heeft in het werken met persoonlijkheidstypologieën focust zij in het werken met individuen al jaren niet meer op typologieën omdat deze neigen een beperkend effect te hebben op hoe mensen zichzelf percipiëren. Mensen zijn complexe wezens, elk met eigen bijzonderheden, uitdagingen en kwaliteiten die geen enkele typologie ooit volledig zal kunnen omvatten of beschrijven. “De map is niet het terrein” en Sharon focust bij voorkeur op het ’terrein’: het unieke individu, de persoon die zij tracht te bekrachtigen en te ondersteunen op het pad van thuiskomen bij zichzelf.

Ten aanzien van spiritualiteit is Sharon van mening dat stevige en krachtige ‘wortels’ een vereiste zijn om een authentieke set ‘vleugels’ tot groei te kunnen laten komen en dienen spirituele aspiraties altijd gegrond te zijn in een gezonde en gebalanceerde aanwezigheid in het hier en nu. Om werkelijk te komen tot “Ken Uzelf” dient er in de eerste plaats gewerkt te worden met dat wat aanwezig is in het moment en in de persoon zelf, stelt Sharon. Het ‘naar boven kijken’ en buiten jezelf zoeken naar antwoorden zonder het psychologische grondwerk te doen dat nodig is om een evenwichtig, werkelijk aanwezig individu te worden is een route die leidt naar dwaalsporen. Sharon heeft al velen ondersteund bij het loskomen van de ketenen van de New (c)Age pseudo-spiritualiteit die leidt tot praktijken van disembodiment, spirituele bypassing en verstrikt raken in een web van illusies.


Voordat ze zich aan haar huidige activiteiten wijdde was Sharon de oprichter en eigenaar van een tekst- en vertaalbureau. Ze is in het bezit van een Master Italiaanse taal- en letterkunde, specialiseerde zich in Internationale en interculturele (bedrijfs)communicatie en in Vertalen, is beëdigd vertaler en behaalde een Master in Teaching.

Ze was redacteur van een omvangrijk aantal Nederlandse boeken op het vlak van zelfwerk/zelfhulp, ghostwriter voor diverse auteurs in dat veld, interim-hoofdredacteur van het vakblad voor moderne talen Levende Talen Magazine, vertaalde Robert Dilts’ boek From Coach to Awakener naar het Nederlands en vertaalde een boek over het Enneagram van het Nederlands naar het Italiaans.

Ze was betrokken bij de ontwikkeling van een multimedia-leergang Italiaans voor tieners (Parlando Italiano Junior), ontwikkelde en onderwees curricula Italiaanse Taal en Cultuur voor het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, was Studieleider Stage en interim-docent Terminologie bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen en gaf jarenlang Italiaanse les aan adolescenten en volwassenen.

Tegenwoordig geeft ze er de voorkeur aan haar doceer- en onderwijskundige vaardigheden en expertise in te zetten binnen haar huidige activiteiten. Wat haar vertaalvaardigheden betreft: deze dienen haar uitstekend bij het ‘vertalen’ van informatie, dynamieken, kennis en energie in haar huidige manieren van werken.


Sharons persoonlijke reis door het leven is niet makkelijk geweest. Ze groeide op in een complexe omgeving waarin haar hoogbegaafdheid, hypersensitiviteit en neurodivergentie niet herkend en erkend werden en leerde al op jonge leeftijd haar eigen weg in het leven te zoeken, zonder supportsysteem (en zonder zichzelf goed te kennen en begrijpen), in een neurotypische wereld waarin neurodivergente mensen doorgaans niet goed worden begrepen, verkeerd worden beoordeeld (en veroordeeld), van labels worden voorzien die incorrect zijn en met grote regelmaat worden bejegend op manieren die beschadigend zijn – zoals Sharon decennia lang heeft ondervonden. Ze is veelvuldig gepest, heeft meervoudig trauma opgelopen en narcistisch misbruik doorgemaakt (inclusief smaad- en lastercampagnes en karaktermoord) en is meermaals ten prooi gevallen aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Niet in staat het hoofd te bieden aan de stressoren en uitdagingen van haar jongere jaren, wist ze de middelbare school niet met een diploma af te ronden, ondanks haar uitstekende intellectuele capaciteiten. Vastberaden de ballast van het verleden niet haar toekomst te laten dicteren vond ze op haar 21e een route die haar in staat stelde alsnog te gaan studeren, hetgeen leidde tot het behalen van niet één maar twee universitaire Masters, beide met excellente cijferlijsten. Een reguliere baan in het bedrijfsleven, aansluitend bij haar universitaire studies, bleek voor haar echter veel te overprikkelend te zijn en leidde tot een heftige burnout met een scala aan fysieke klachten. Het was niet haar eerste burnout en zou ook niet haar laatste zijn. Haar fysieke gezondheid is nooit meer volledig hersteld. C-PTSS, overprikkeling, burnouts en chronische fysieke problemen (waaronder CVS en chronische ontstekingsproblematieken) behoren tot de dingen waar Sharon mee heeft moeten leren leven, lang voordat ze ontdekte hoogbegaafd, hypersensitief en een ‘Aspergirl’ te zijn.

Dankzij haar psychische weerbaarheid, sterke wilskracht, vindingrijkheid en ‘overlevingsvaardigheden’ is Sharon in staat geweest na heel veel ‘vallen’ toch telkens weer op te staan en uiteindelijk een leven voor zichzelf te creëren waarmee ze recht doet aan wie ze is, wat zij nodig heeft en wat werkt voor haar. Hierdoor kan ze haar vermogens, vaardigheden en expertise nu inzetten zonder zichzelf uit te putten.

In lijn met de mythe van Cheiron, de gewonde genezer, heeft ze manieren gevonden om aspecten van haar eigen reis te transmuteren tot ‘medicijn’ voor anderen. Ze heeft een deel van haar leven gewijd aan het ondersteunen van mensen die het hoofd moeten bieden aan uitdagingen die soortgelijk zijn aan wat zij zelf heeft doorgemaakt en aan het delen van informatie over onderwerpen die haar na aan het hart liggen. De uitdagingen van het verleden fungeren nu als brandstof voor de manieren waarop zij een positieve impact creërt in de levens van velen.

Sharon leeft momenteel een eenvoudig, minimalistisch leven in een klein huisje in het groen, in een prikkel-arme omgeving waar ze omringd is door mensen op wie ze kan vertrouwen en bouwen en die haar accepteren, respecteren en ondersteunen. Ze is thuisgekomen bij zichzelf, houdt van lezen, schrijven, schilderen en studeren, in rust en omringd door haar planten, boeken, artwork en favoriete muziek, en is vastberaden van de tweede helft van haar leven de beste helft van haar leven te maken.

Sharon is beschikbaar voor persoonlijke consultatie-sessies over de onderwerpen die tot haar expertise-velden behoren. Zij kan geboekt worden als spreker over neurodiversiteit, neurodivergentie, hoogbegaafdheid, twice-exceptionality en inclusie van neurodivergente, hoogbegaafde en/of twice-exceptionele individuen. Wil je als bedrijf of organisatie meer inclusiviteit en ondersteuning bieden aan neurodivergente, hoogbegaafde en/of dubbel-exceptionele mensen en wil je Sharon graag inschakelen als consultant en sparring partner in de context van die processen, neem dan contact met haar op om een verkennend gesprek in te plannen.


Share or email