Persoonlijke begeleiding & Mentorship

Als jij aan bepaalde aspecten van jezelf wilt werken in een serie 1-op-1 sessies met mij, dan kan dat middels

* de Consultpakketten Enneagram die ik aanbied
* de Consultpakketten Innerlijk Kindwerk die ik aanbied
* persoonlijke begeleiding in de vorm van een Mentorship

Uitgebreide informatie over de Consultpakketten Enneagram vind je hier.
Uitgebreide informatie over de Consultpakketten Innerlijk Kindwerk vind je hier.
Wat persoonlijke begeleiding in de vorm van een Mentorship inhoudt lees je hieronder.

Mentorship
Bevind jij je op een pad van bewuste persoonlijke groei en ontwikkeling – al dan niet met oog voor de spirituele aspecten daarvan – en heb je behoefte aan een stuk volledig op jou afgestemde begeleiding op dat pad? Dan nodig ik je van harte uit te overwegen of een traject van persoonlijke begeleiding in de vorm van een Mentorship bij mij wellicht een passende stap op jouw pad van groei en ontwikkeling is.

ZijnWat is het?
Het Mentorship dat ik aanbied is maatwerk: de concrete invulling ervan wordt helemaal afgestemd op ‘waar jij nu staat’ en waar jij op dit moment, qua begeleiding, behoefte aan hebt.

Jij brengt zelf ‘mee’ wat je je tot nu toe op jouw unieke pad van persoonlijke groei en ontwikkeling al hebt eigengemaakt aan bewustzijn, inzichten, kennis en vaardigheden; ik draag zorg voor een begeleiding die als doel heeft jou vérder te doen komen, je in staat te stellen vervolgstappen op jouw pad te kunnen gaan maken, je verder te laten groeien in de richting van een verdere expansie van bewustzijn en in de richting van meer heelheid & balans, een verdere of meer diepgaande integratie en het meer of krachtiger belichamen van wat je tot nu toe geleerd en ontwikkeld hebt. Om dit te kunnen doen stem ik me af op en sluit ik aan bij wat jij ‘inbrengt’, waar jij nu ‘staat’ in jouw proces van groei, ontwikkeling en bewustzijn en wat jouw wensen of behoeften zijn, waar ik zo goed mogelijk bij aansluit. Mijn doel is: jou zo optimaal mogelijk begeleiden.

Binnen het Mentorship bundel ik al mijn kwaliteiten ten dienste van jouw proces en bestaat mijn bijdrage aan jouw proces uit een combinatie van coaching, consultancy, sparring, het benutten van mijn krachtige intuïtieve vaardigheden, het aanwenden van mijn vaardigheden op het vlak van psychic reading (om bijvoorbeeld in beeld te brengen waar eventuele blokkades of stagnaties zitten, maar ook waar nog potentieel en/of verdere mogelijkheden tot groei liggen), het delen van kennis, informatie en inzichten die voor jou zinvol/relevant zijn, het aanzetten tot reflectie, het aanreiken van constructief advies, tips, handvatten en/of oefeningen die je kunnen helpen verder te komen, het bieden van inspiratie en het fungeren als een motivator die in jou gelooft, naar je luistert, je als mens erkent en verwelkomt en je aanmoedigt met een gezonde dosis eigenwaarde en zelfvertrouwen in het leven te gaan staan, als het unieke mens dat jij bent!

Vanuit mijn rol binnen het Mentorship wil ik niets liever dan dat jíj een mooi en krachtig proces van groei en verdere ontwikkeling doormaakt terwijl je heel dicht bij je ware zelf blijft en je je zo veel mogelijk ontwikkelt in de richting van een onafhankelijk, autonoom, authentiek en soeverein persoon die vergaarde kennis, inzichten, werkwijzen en weten ook daadwerkelijk belichaamt, lééft, op een wijze die bij jou past en zonder vast te zitten in dogma’s of (starre) zienswijzen en handelswijzen die door stromingen, instituten, ‘goeroes’ of organisaties worden gepredikt of zijn ‘opgelegd’.
Het is mijn doel je te ondersteunen in jouw proces van het realiseren van steeds meer autonomie en soevereiniteit in je zijn en het steeds meer belichamen van wie jij in de kern bent, waar jij voor staat en wat jij manifest wilt maken, als de unieke persoon die in deze wereld staat.

balansVoor wie is het geschikt?
Het Mentorship is, doordat het individueel maatwerk betreft, zowel geschikt voor wie al enige tijd ‘onderweg’ is op een bewust pad van persoonlijke groei en ontwikkeling – al dan niet met oog voor de spirituele aspecten daarvan – als voor wie vrij recent de eerste stappen op dat pad heeft gezet.
Het is in het bijzonder geschikt voor wie al behoorlijk wat heeft gedaan op het vlak van bewuste persoonlijke groei en zelfontwikkeling en zich nu wil ontwikkelen in de richting van meer autonomie, wil ‘loskomen’ van visies en werkwijzen van anderen en meer vanuit zichzélf wil werken, zijn en doorgroeien.

Het Mentorship kan ook worden ingezet om aan een specifiek thematiek te werken, zoals bijvoorbeeld
– het versterken van eigenwaarde & autonomie
– (omgaan met) hoogsensitiviteit & het versterken van weerbaarheid
– omgaan met emoties
grenzen stellen
– (leren) luisteren naar de signalen van je lichaam
– het creëren van balans tussen je innerlijke man en je innerlijke vrouw
– bewust(er) omgaan met je energetische veld & energetische zelfbescherming
integratie & embodiment (belichaming) van inzichten & vergaard bewustzijn
weer in je kracht komen na een traumatische gebeurtenis
Door aan dit soort thematieken te werken binnen een Mentorship-opzet, kan de betreffende thematiek binnen één traject vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en ‘aangepakt’ (multidisciplinair), waarbij ik je zo optimaal mogelijk van dienst kan zijn door te putten uit alle expertise, vaardigheden en tools waarover ik ten aanzien van het betreffende veld/de betreffende thematiek beschik.

Hoe werkt het?
Het Mentorship bestaat uit een serie individuele sessies, via videoconsult of in mijn praktijk. In geval van een Mentorship via videoconsult duurt elke individuele sessie een uur; bij een Mentorship waarbinnen de individuele sessies in mijn praktijk plaatsvinden, duurt elke individuele sessie anderhalf uur. Om commitment en een basismate van continuïteit te borgen bestaat een Mentorship-traject uit in elk geval 5 sessies.
De inhoud van een sessie wordt steeds afgestemd op datgene waar jij op dat moment behoefte aan hebt c.q. wat op dat moment relevant, belangrijk of urgent is. Na de sessie ontvang je altijd een oefening, handvatten of een tool waarmee je zelf aan de slag kunt gaan, afgestemd op datgene wat in de sessie aan bod is gekomen. Dit wordt per mail toegezonden in een separaat document en is inbegrepen in de prijs.
De sessies worden in overleg ingepland, met een interval van 2, 3 of 4 weken tussen de sessies in. Mocht je een keer onverhoopt een al ingeplande sessie moeten cancellen en doe je dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan wordt kosteloos een nieuwe sessie ingepland. Heb je tussen twee sessies in dringende vragen ten aanzien van dingen die tijdens je Mentorship-sessie aan bod zijn gekomen of loop je ergens tegenaan, al dan niet door te werken met de tool, handvatten of oefening die ik je heb aangereikt, dan kun je me (kosteloos) mailen indien het echt urgent is (en niet kan wachten tot de volgende sessie).

Voorafgaand aan de start van je Mentorship plannen we, gratis, een intakesessie in om kennis te maken met elkaar en de mogelijkheden te bespreken. Deze intakesessie vindt plaats in de vorm van een videoconsult, ook als je de mentorship-sessies bij mij in de praktijk zou willen vormgeven. De reden hiervan is dat ik altijd eerst wil weten (ervaren) of er een prettige en passende ‘klik’ is en er zeker van wil zijn dat wat ik te bieden heb aansluit bij wat de ander zoekt, voordat ik mensen uitnodig naar mijn praktijk te komen.
Indien we tijdens de intakesessie besluiten een Mentorshiptraject met elkaar aan te gaan, kunnen direct de eerste sessie(s) worden ingepland. Uiteraard mag je er ook nog even over nadenken en is het helemaal oké als je me op een later moment laat weten of je een Mentorship wilt starten; het gesprek is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting.

Mentorship-sessies via videoconsult kunnen zowel op weekdagen (dinsdag tot en met vrijdag) als op zaterdagen plaatsvinden, tussen 11.00 en 18.00 uur. Mentorship-sessies die in de praktijk plaatsvinden kunnen alleen op weekdagen (dinsdag tot en met vrijdag) worden ingepland, tussen 11.00 en 18.00 uur.

Videoconsult-sessies vinden plaats via Skype of in een beveiligde online omgeving. Nadere informatie hierover ontvang je wanneer je contact met me opneemt om een sessie in te plannen.

Kosten inclusief 21% BTW en inclusief aanvullend materiaal dat per mail wordt toegezonden:

Mentorship pakket basis, 5 videoconsult-sessies (à 60 minuten): € 350,00
Mentorship pakket intensief, 8 + 1 videoconsult-sessies (à 60 minuten): € 560,00
(Je betaalt voor 8 sessies en krijgt een 9e sessie gratis)

Mentorship pakket basis, 5 sessies (à 90 minuten) in de praktijk: € 525,00
Mentorship pakket intensief, 8 + 1 sessies (à 90 min.) in de praktijk: € 840,00
(Je betaalt voor 8 sessies en krijgt een 9e sessie gratis)

Het is mogelijk afspraken te maken over gespreide betaling.

Heb je interesse in het Mentorship of wil je er meer over weten? Neem dan contact met me op om een vrijblijvende en kosteloze intakesessie in te plannen waarin we e.e.a. kunnen doorspreken. Ik zie ernaar uit met je samen te werken!