Voor ondernemers en leidinggevenden

Bedrijven en organisaties kunnen bij mij terecht voor:

* Persoonlijke begeleiding/personal coaching van ondernemers & leidinggevenden
* Empowerment van individuele werknemers middels een kortlopend traject
* Consultancy-sessies
* Trainingen voor teams

Persoonlijke begeleiding/personal coaching van ondernemers & leidinggevenden
Als ondernemer of leidinggevende ben je natuurlijk van harte welkom gebruik te maken van de diensten die ik voor particuliere individuen aanbied en op die wijze aan jezelf te werken. Maar als ondernemer of leidinggevende kun je behoefte hebben aan een gericht stuk individuele begeleiding/personal coaching met oog voor de kwesties waar je specifiek in het uitoefenen van je ondernemerschap of in je functie van leidinggevende tegenaan loopt. Als dat het geval is, vergt dit een aanpak die daarop is afgestemd en waarin de ‘accenten’ op aspecten liggen die voor joú nu het meest urgent of relevant zijn. Het vraagt om maatwerk dat niet alleen is afgestemd op de unieke persoon die jij bent, maar ook op de specifieke rol en/of functie die je hebt, de aspecten in jezelf waar je vanuit dié hoedanigheid tegenaan loopt en de vraag hoe je je authentieke zelf en je kernkwaliteiten zo goed of krachtig mogelijk kunt neerzetten in de interacties met personen die deel uitmaken van je werk-realiteit.

In de afgelopen jaren heb ik veel zelfstandig ondernemers en leidinggevenden begeleid en ondersteund middels een dergelijk maatwerkpakket, waarbinnen ik niet coach op problematieken die om een oplossing vragen – ik lever geen oplossingen aan – maar we werken aan empowerment van joú middels toenemend inzicht in jezelf, je werkomgeving en de dynamieken die daarin een rol spelen, zodat jij zélf de voor jou geschikte oplossingen kunt gaan zien en je deze vervolgens vorm kunt gaan geven met behulp van de tips, adviezen en handvatten die ik je aanreik.

Binnen dit maatwerkpakket wend ik al mijn kennis, kunde en ervaring aan die jou van dienst kan zijn en treed ik op als een professionele en doortastende coach, consultant & sparringpartner die zelf bovendien ondernemer is en in het verleden leiding heeft gegeven, waardoor zij heel goed weet wat dat inhoudt en welke uitdagingen dit met zich mee kan brengen. Ik help je tot heldere inzichten in jezelf, in dynamieken en in processen te komen en help je indien nodig je eigen ‘blinde vlekken’ en onbewuste mechanismen in beeld te krijgen. Hierbij maak ik dankbaar gebruik van mijn sterk ontwikkelde intuïtieve vermogens die me in staat stellen in korte tijd te kunnen zien wat de essentie van dingen is en in te zoomen op de kern van dat wat om aandacht vraagt.

Voel je ervoor op deze wijze met me aan de slag te gaan? Neem dan contact met me op om een gratis verkennend telefoongesprek of videoconsult in te plannen waarin we de mogelijkheden kunnen bespreken. Begeleiding in deze vorm kan zowel uit een langer lopend traject als uit een korte serie consulten bestaan, afhankelijk van waar jij zelf behoefte aan hebt of de voorkeur aan geeft. De sessies vinden plaats per videoconsult of per telefoon. Investering per sessie:
* Sessie 60 minuten per videoconsult of telefoon zonder verslaglegging: € 65 excl. BTW
* Sessie 60 minuten per videoconsult of telefoon met uitgeschreven verslaglegging: € 150 excl. BTW

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Empowerment van individuele werknemers
Als professionele, ervaren en doortastende coach/consultant, counsellor & sparring partner weet ik in korte tijd veel te bereiken, zowel met individuen als met teams. Mijn individuele sessies zijn verhelderend, bekrachtigend en inspirerend en gaan in korte tijd naar de essentie. Ik coach niet op problematieken, maar op empowerment middels toenemend zelfinzicht. Daartoe hanteer ik bij voorkeur het Enneagram: een krachtig model dat mensen in zeer korte tijd meer zicht kan geven op hun gedrag, interactie-mechanismen, neigingen, kwaliteiten en valkuilen én op de achterliggende aansturingen van dat alles – die aangepakt kunnen worden zodra de persoon zelf doorheeft wát hij/zij doet of neigt te doen en waaróm dat zo is.
Met de adviezen, tips en handvatten die ik meegeef kunnen mensen op eigen kracht en gelegenheid doorpakken op wat er in de sessies aan de orde gekomen is, waardoor de impact van de sessies vergroot wordt en zaken goed geïntegreerd kunnen worden.

–> Het Coachpakket Enneagram: een kortlopend, intensief individueel traject middels videoconsulten & e-mail. Kort, krachtig, verhelderend & verrijkend. 
Het pakket bestaat uit: 
* een intake aan de hand van een zeer uitgebreide vragenlijst die speciaal voor dit pakket ontworpen is, per e-mail;
* 6 videoconsulten (sessies) van 1 uur elk (1 keer per 2, 3 of 4 weken, naar keuze);
* opdrachten / ‘huiswerk’ na elke sessie ter reflectie, verdere integratie en bevordering van nieuwe gedragspatronen (wordt per e-mail toegezonden);
* een uitgebreid schriftelijk sessieverslag na elke sessie (per e-mail) inclusief aanvullende feedback & informatie.

Na afloop van dit kortlopende traject heeft de individuele werknemer
– inzicht in enneatypische structuren die in hem/haar dominant of sterk aanwezig zijn
– inzicht in en een beter begrip van wanneer en waarom hij/zij soms bepaalde structuren en gedragspatronen hanteert die belemmerend kunnen werken – en hoe dit kan worden voorkomen
– meer inzicht in diens valkuilen én kwaliteiten
– handvatten, tips & trucs aangereikt gekregen die hem/haar kunnen helpen uit belem-merende structuren te komen en valkuilen te voorkomen. 
– (meer) zicht op wat aangenomen structuren zijn en wat de eigen authentieke structuren zijn
– een duidelijker beeld van wat diens authentieke kwaliteiten zijn, in welk soort situaties hij/zij het beste functioneert, wat hij/zij nodig heeft om optimaal te functioneren en wat hij/zij zelf kan doen om dit (mede) te realiseren.

Kosten Coachpakket Enneagram: € 900,00 exclusief BTW. 
Interesse? Neem contact met me op.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Consultancy
Vraag je je af of je wel of niet met een partij in zee moet gaan?
Heeft een zakelijke deal een goede kans van slagen of niet?
Zijn er wellicht addertjes onder het gras waar je rekening mee moet houden?
Functioneert iemand in het team niet goed en wil je weten waar dat door komt?
Stagneren processen en wil je weten wat daar nou eigenlijk de oorzaak van is?
Wil je weten wat er nodig is om je onderneming, je organisatie of afdeling verder te laten groeien of succesvoller te laten zijn?

In een consultancy-sessie zet ik mijn krachtige vermogens op het gebied van intuïtieve scanning en het waarnemen en ‘lezen’ van energieën (reading, zie ook deze pagina) in om op heldere wijze het antwoord op dit soort vragen in kaart te brengen. Het gaat hierbij om vermogens die mij in staat stellen zeer snel tot de essentie van zaken en mensen door te dringen, valkuilen waar te nemen, de vinger op zere plekken te leggen en overige punten van aandacht op te merken. Mensen, processen, vraagstukken, organisaties en teams: alles draagt een specifieke energie en ik ben in staat deze waar te nemen en op heldere wijze te duiden. Zonder gezweef, heel concreet en helder. Na een consultancy-sessie zul je een helder antwoord op je vraag/vragen hebben en zul je meer inzicht en duidelijkheid hebben over de kern van wat er speelt. Uiteraard krijg je ook een aantal tips of suggesties mee ten aanzien van acties die je zou kunnen ondernemen.

Een consultancysessie vindt per videoconsult of per telefoon plaats.
Kosten consultancysessie: € 65 per uur exclusief BTW.
Wil je een consultancysessie inplannen? Neem dan contact met me op.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Trainingen
Ik bied de volgende trainingen aan waarmee in zeer korte tijd erg krachtige en waardevolle resultaten kunnen worden bereikt:
* Teamkracht & teamefficiëntie: unieke persoonlijkheden, dynamieken & synergie 
* Optimalisatie van onderlinge communicatie & interactie
* Authentiek leiderschap vanuit je eigen unieke essentie

Deze trainingen zijn allen gebaseerd op het Enneagram, een krachtig model waar ik al sinds 2008 op zeer intensieve wijze mee werk op een wijze die mij in Nederland uniek maakt. Bij mij gaat het Enneagram niet over hokjesgeest, maar juist over het ontstijgen van hokjes en het realiseren van effectieve verbindingen. Ik weet het Enneagram zodanig te gebruiken dat er krachtigere teams, betere communicatie en interactie en krachtige vormen van authentiek leiderschap mee kunnen worden gerealiseerd, op een laagdrempelige en tegelijkertijd impactvolle wijze. Ten aanzien van communicatie-aspecten put ik tevens dankbaar uit de kennis die ik daaromtrent heb opgedaan middels het verdiepingstracé Internationale en interculturele (business)communicatie gedurende mijn Masteropleiding aan de Universiteit Utrecht en de professionele ervaringen opgedaan in het verlengde daarvan.

Feedback na afloop van een dagtraining over het Enneagram voor Young ProRail (gericht aan de organisator van de dag): “Dankjewel voor het organiseren van de meest interessante workshop uit mijn leven. Ik heb heel erg genoten en ik hoop dat er nog een vervolg komt. Het was super! Bedankt. Trouwens de docente was een heel goede entertainer, echt een topmens. Ze zorgt er heel goed voor dat de aandacht hoog blijft.”

Wil je meer informatie over de trainingen die ik aanbied? Neem vrijblijvend contact met me op voor een oriënterend gesprek. Ik breng vervolgens graag een maatwerk-offerte uit, volledig toegespitst op datgene waar behoefte aan is.

NB Mijn didactische en onderwijskundige expertise ontleen ik aan de opleidingen, kwalificaties (eerstegraads lesbevoegdheid, MA behaald aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam) en jarenlange ervaring die ik ‘in onderwijsland’ heb opgedaan voordat ik me op coaching & training ging toeleggen. Zie de pagina Sharon voor meer informatie omtrent mijn curriculum.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Referenties:

“Sharon co-trains my Enneagram Coach Education. I always experience her as committed, honest, straight and as an expert on the topic Enneagram. She is an inspiring, energetic and loving woman; a pleasure to be around her!”

“Sharon is a very good trainer. We have worked together and done some trainings. It is great to work with her. She takes her place, is connected to the group. Love to work with her again.”

“Ik heb Sharon leren kennen als een zeer integer persoon. Ze geeft veel persoonlijke aandacht en heeft overduidelijk kennis van zaken en dit ook zelf doorleefd. Ze is heel prettig in de omgang en weet in no time tot de kern door te dringen.”

“Sharon is a great coach. Integer, good knowledge and a nice person to work with.”

“Sharon is a deeply committed and loving coach/trainer. She challenged and supported me in my growth, personally and professionally. Sharon is someone who truely cares and goes the extra mile.”

“The one word that describes Sharon the best is: sincere! She is a commited coach and continuously on the lookout to support others. I would recommend Sharon as a trainer/coach, I experienced Sharon as an expert in her field. She is honest, dedicated and true, it’s alway’s a pleasure to work with her.”