Psychic Scan

Wat is een Psychic Scan?

Een persoonlijke psychic scan (ook wel psychic reading genoemd) biedt je de mogelijkheid informatie te verkrijgen over aspecten van jezelf die voor jou van belang zijn en jou wellicht nog ontgaan.

Tijdens een persoonlijke psychic scan ‘lees’ en duid ik informatie die aanwezig is in jouw energieveld, jouw energetische lichamen en de informatievelden die daaraan gekoppeld zijn. Deze informatie kan je inzicht en helderheid geven ten aanzien van bijvoorbeeld processen waar je doorheen gaat, blokkades die een rol spelen, interactiedynamieken en gedragspatronen waar je tegenaan loopt, schaduwkanten die opspelen en/of potentieel dat in jou aanwezig is.

Onder het kopje ‘Wat heeft een psychic scan je te bieden?’ (scroll naar beneden) kun je lezen wat voor soort informatie middels een psychic scan zoal gelezen en geduid kan worden.

Je ontvangt je psychic scan als video die je kunt downloaden.

Afhankelijk van waar ik me bevind, kan dat er zo uitzien.


Hoe ‘werkt’ dit?

Ieder van ons heeft een persoonlijk energieveld (vaak ‘aura’ genoemd) en verschillende lichamen die in essentie allemaal energetisch van aard zijn. Het fysieke lichaam is het meest grofstoffelijke lichaam; andere lichamen zijn o.a. het mentale lichaam, het emotionele lichaam en het etherische lichaam. Elk lichaam heeft een andere ‘densiteit’ en een eigen informatieveld. In de informatievelden die aan jouw verschillende lichamen gekoppeld zijn is een schat aan informatie aanwezig over jouw staat van zijn. Wie over krachtige psychic vermogens beschikt kan die informatie waarnemen (‘scannen’) en ‘lezen’ (readen).

De psychic vermogens die ik gebruik wanneer ik iemands energie scan en lees stellen me in staat informatie waar te nemen die in de vorm van zeer subtiele energie aanwezig is in jouw energieveld, je energetische lichamen en de informatievelden die daaraan gekoppeld zijn – informatie die over jou gaat. Onze ‘gewone’ zintuigen zijn niet in staat deze zeer subtiele energie waar te nemen, maar iemand die over sterk ontwikkelde en goed getrainde psychic vermogens beschikt kan deze energie wel waarnemen.

Hier is niks ‘zweverigs’ aan: elk mens beschikt van nature over psychic vermogens. Het is alleen zo dat niet iedereen deze vermogens sterk ontwikkeld heeft en/of bewust en gericht weet te gebruiken.

Het vermogen energie waar te nemen via zogeheten extrasensory perception of ‘buitenzintuiglijke waarneming’, waarneming die niet middels de gewone zintuigen op het fysieke vlak geschiedt, is een vermogen waarover we als mens gewoonweg beschikken. De mate waarin we de vaardigheid hebben dat vermogen bewust en gericht in te zetten, is deels afhankelijk van de aanleg of het ’talent’ dat we daarvoor hebben en deels afhankelijk van de mate waarin deze vermogens actief ontwikkeld zijn, getraind zijn en daadwerkelijk benut worden door ons.

Psychic vermogens zijn simpelweg een onderdeel van ons mens-zijn.

Het zijn natuurlijke menselijke vermogens die in beginsel tot de uitrusting van elk mens behoren en die niet voorbehouden zijn aan mensen die ‘bijzonder’ zouden zijn of over ‘bijzondere’ vermogens zouden beschikken.

Het zijn ‘bijzondere’ vermogens in de zin dat het geweldig is wat we ermee kunnen, maar het is niet zo dat psychic vermogens aan sommigen wel en aan anderen niet ‘gegeven’ zouden zijn. Als je een mens bent, beschik je van nature over psychic vermogens.

Wanneer je je psychic vermogens echter niet gebruikt, zul je dit vermogen niet cultiveren en verlies je de actieve vaardigheid daar bewust mee te werken – en dat is de reden waarom veel mensen menen dat zij zelf helemaal niet over psychic vermogens zouden beschikken en/of er niet mee kunnen werken. Daarnaast is de mate waarin we bekwaam kunnen worden in het bewust en gericht aanwenden van deze vermogens afhankelijk van onze individuele aanleg daartoe en ons ’talent’ daarvoor. Iedereen kan leren voetballen, maar niet iedereen kan een profvoetballer worden. Iedereen kan leren pianospelen, maar niet iedereen zal een concertpianist kunnen worden. Met onze psychic vermogens is dat niet anders.

Zelf ben ik geboren met de aanleg/het talent mijn psychic vermogens op krachtige wijze aan te kunnen wenden maar heb ik de deur naar deze vermogens deels gesloten in mijn jongere jaren. In 2010 werd me echter duidelijk dat ik een essentieel deel van mezelf ‘buitenspel zette’ door niet met deze vermogens te werken en heb ik de keuze gemaakt mijn vermogens volledig te omarmen. Vanaf dat moment ben ik mijn psychic vermogens actief en professioneel gaan doorontwikkelen en trainen, onder andere middels scholing aan het Arthur Findlay College in Stansted (Engeland) en individuele trainingstrajecten met gerenommeerde psychic readers en mental mediums. Ook ben ik me vanaf dat moment serieus gaan toeleggen op het grondig bestuderen van feitelijke kennis over de werking van onze mind, onze psyche, onze verschillende lichamen, kwantumfysieke fenomenen, het menselijke bewustzijn en de werking en effecten van zogeheten ‘altered states‘, bewustzijnsstaten die afwijken van onze ‘dag-dagelijkse’ bewustzijnsstaat – omdat ik niet alleen wilde ‘kunnen wat ik kan’ maar ook wilde weten wát ik dan precies doe en hoe mind– en energetische processen werken.

In 2011 ben ik gestart met het aanbieden van psychic scans en sindsdien heb ik vele honderden psychic scans verzorgd.
Hoe mensen mijn psychic scans zoal ervaren, lees je hier.


Wat heeft een Psychic Scan je te bieden?

Een psychic scan kan je inzicht en helderheid geven ten aanzien van

  • de essentie en verschillende aspecten van processen waar je doorheen gaat;
  • blokkades die je tegenwerken, verzwakken, ondermijnen in je kracht of saboteren in je processen;
  • bepaalde aspecten van je zijn, zoals bijvoorbeeld kwaliteiten, talenten, vermogens en persoonlijke eigenschappen;
  • gedragspatronen (waaronder valkuilen) en de aansturingen daarvan;
  • schaduwkanten die in je leven en waar meer bewustzijn over ontwikkeld kan worden;
  • potentieel dat aanwezig is en (verder) ontwikkeld of geactiveerd kan worden.

Een psychic scan verheldert en ‘vertaalt’ voor jou informatie die al aanwezig is in de informatievelden die aan jou gekoppeld zijn maar waar je zelf mogelijk (nog) geen optimaal zicht op hebt, (nog) geen goed contact mee hebt of waar je (nog) onvoldoende bewustzijn over hebt, waardoor je je er nog niet goed mee kunt verbinden, het nog niet kunt voelen, zien, ervaren of benutten.

Op welk van bovenstaande aspecten in jouw persoonlijke psychic scan de focus ligt, is afhankelijk van dat waar jij op wilt focussen en de vragen die jij daarover inbrengt. Ik werkaan de hand van concrete, gerichte vragen of verzoeken ergens ‘op in te zoomen’en werk niet ‘ins Blaue hinein’. De reden hiervoor is simpel: ik wil me ergens op kunnen richten en het is niet aan mij een selectie te maken uit alle informatie die voor mij waarneembaar is. Jij bepaalt waar je jouw psychic scan op gericht wilt hebben; ik ga vervolgens gericht voor je aan de slag.

Een psychic scan dient expliciet niet om je kant-en-klare antwoorden te geven op een vraag als “wat moet ik doen?”, maar geeft informatie die jou kan helpen totmeer helderheid, duidelijkheid, begrip en bewustzijnte komen zodat je vervolgens zélf (beter) in staat bent een keuze te maken ten aanzien van wat je wel of niet wilt doen. We dienen allemaal zelf onze keuzes te maken, vanuit vrije wil en terwijl we daar zelf de volledige verantwoordelijkheid voor nemen en dragen.

Een psychic scan is géén ’toekomstvoorspelling’ en kan dat per definitie ook niet zijn, aangezien zij gaat over informatie die nu al aanwezig en waarneembaar is in jouw energieveld – en wat nog niet gebeurd is, is nu simpelweg nog niet als informatie waarneembaar in jouw energieveld (zie ook de tekst onder het kopje ‘Een psychic scan kan nooit een toekomstvoorspelling zijn’).

Boek je een psychic scan bij mij dan gaat deze altijd overjou in het hier en nuen heeft deze te allen tijde als doel jou informatie en inzichten aan te reiken die jou kunnen helpen tot meer begrip en bewustwording te komen.


Werkwijze

Als je een psychic scan boekt zal ik je, na ontvangst van je boeking, per e-mail vragen wat de aspecten of thematieken zijn waarover je graag een psychic scan wilt. Ik ontvang dan graag een korte – maar duidelijke – aanduiding van de aspecten of thematieken waarvan je graag wilt dat ik erop ‘inzoom’ en de specifieke vragen die jij daarover hebt. Ook wil ik graag weten wat je echte voornaam is. En dan ga ik voor je aan de slag – zonder dat we elkaar zien, dus er wordt geen afspraakmoment ingepland.

Meer informatie dan bovenstaande heb ik niet nodig om een psychic link te kunnen maken met jouw energieveld; jouw voornaam, jouw verzoek en toestemming en jouw korte aanduiding en vragen volstaan.

Je psychic scan neem ik voor je op, op video.

Wanneer de video-opname klaar is ontvang je van mij per e-mail een downloadlink naar jouw video, zodat je de video kunt downloaden naar je eigen computer/opslagmedium. Je kunt hem dan zo vaak bekijken als je wilt; hij is ‘forever yours‘.
Je video is binnen mijn Vimeo-account alleen toegankelijk voor mijzelf en degene met wie ik de dowloadlink deel: jou. En geen zorgen: je hoeft zelf geen Vimeo-account te hebben om de video te kunnen downloaden 🙂

(NB In verband met privacywetgeving verwijder ik jouw video een week nadat ik je de downloadlink heb gemaild uit mijn bestanden en Vimeo-account. Bewaar de gedownloade copy van jouw video dus zorgvuldig; ik kan hem je niet opnieuw toezenden wanneer je video eenmaal uit mijn bestanden en media is verwijderd!)

Je kunt kiezen voor een persoonlijke psychic scan van 30 minuten, 45 minuten of 60 minuten. Uiteraard geldt: hoe meer tijd ik heb, hoe meer aspecten ik kan behandelen en/of hoe dieper ik op een kwestie kan ingaan. Onderaan deze pagina kun je de psychic scan van je keuze boeken.


Goed om te weten:

Een psychic scan wordt uitgevoerd aan de hand van (een) concrete vraagstelling(en) en een expliciet en oprecht verzoek naar specifieke thematieken of aspecten te kijken. Ik doe geen ‘ongerichte’ psychic scans en werk niet in opdracht van louter nieuwsgierigheid.

Ik kijk niet naar en doe geen uitspraken over aspecten van medische of psychiatrische aard; daar houd ik me op geen enkele wijze mee bezig en wens ik me verre van te houden.

Een psychic scan is, gezien haar aard en de door de gevestigde wetenschap nog onvoldoende begrepen aard en werking van psychic vermogens, per definitie een consultatie met een experimenteel karakter waaraan nimmer garanties of rechten kunnen worden ontleend. De informatie die mij middels een psychic scan bekend wordt zal ik zo zuiver mogelijk en naar beste kunnen weergeven en het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van de ontvanger van de betreffende informatie geheel zelf te bepalen wat hij/zij deze met de informatie wel/niet doet en hoe hij/zij deze informatie interpreteert.

Een psychic scan is op geen enkele wijze te zien als (vervanging van) een therapeutisch consult of een ander consult dat therapeutisch, medisch, paramedisch, psychologisch of psychiatrisch van aard is en beoogt op geen enkele wijze een therapeutisch of helend karakter te hebben.

Er kan geen psychic scan over een ander persoon worden aangevraagd. Het zou onethisch zijn te kijken naar het energieveld en de informatievelden van iemand die mij daar zelf geen expliciete toestemming voor heeft gegeven; dat doe ik niet.

Een psychic scan kan nooit een toekomstvoorspelling zijn

Wanneer er gesproken wordt over psychic vermogens worden door menigeen vaak termen als helderzien, heldervoelen, helderhoren en helderweten gebruikt. Deze termen kunnen het onjuiste idee geven dat wie over psychic vermogens beschikt toekomstvoorspellingen zou kunnen doen. Niets is minder waar; wie psychic werkt, leest en duidt energie en informatie die er al is, hier en nu – in subtiele vorm aanwezig in de energie- en informatievelden die ‘gelezen’ worden.

Een psychic scan geeft dus géén informatie over toekomstige gebeurtenissen en kan geen toekomstvoorspelling zijn. Het heeft dan ook geen enkel nut een vraag te stellen als “Komt er nog een grote liefde/leuke baan in mijn leven, wanneer komt dat precies, hoe gaat dat gebeuren en hoe ziet die persoon/die baan er uit?” of “Hoe zal dit proces zich verder gaan ontwikkelen?” want dat is allemaal geen informatie die nú al aanwezig is. Hierover kan een psychic reader, die leest wat al aanwezig en waarneembaar is, niks zinnigs zeggen.

Waar een psychic scan wel inzicht in kan geven – naast de aspecten die eerder op deze pagina genoemd zijn – is in potentieel dat nu al in subtiele vorm waarneembaar is maar nog niet expliciet manifest is geworden, en in zogeheten ‘incoming energies‘: energieën die nu al in het veld in zeer subtiele vorm aanwezig zijn (waardoor ze voor mij al wel waarneembaar zijn), die de komende periode – mits jij dat toestaat, daarvoor openstaat – ook voor jou zelf steeds duidelijker waarneembaar zullen worden en die bepaalde aandachtspunten, ‘accenten’, neigingen en mogelijke veranderingen met zich meebrengen die kunnen resulteren in kansen en gelegenheden, in samenspel met veranderingen in jezelf en de systemen waar je deel van uitmaakt. Door deze energieën te lezen en te duiden kan er een beeld verkregen worden omtrent ‘wat er zoal voor jou aan zit te komen’ – gebaseerd op wat er dus al ís – , maar te allen tijde geldt dat jij zelf bepaalt iets wel of niet te doén met deze energieën. Wat uiteindelijk wel of niet concreet manifest zal worden in de toekomst is in zéér hoge mate afhankelijk van wat jij zelf wel of niet doet, van concrete keuzes die jíj maakt en van concrete handelingen waar jij wel of niet toe overgaat.

De toekomst is niet in steen gebeiteld; we creëren haar zelf en met elkaar, elk moment, in co-creatie met mensen, situaties en krachten om ons heen en middels het geheel van deze variabelen in samenspel met onze eigen keuzes, acties, handelingen, gedachten, gevoelens en intenties. Er zijn op elk moment een enorm groot aantal potentiële toekomstscenario’s ‘beschikbaar’ die de potentie hebben realiteit te kunnen worden, maar wélk van al die mogelijkheden concreet manifest zal worden in de realiteit is van een heel groot aantal variabelen afhankelijk en kan niet uit iemands energieveld, energielichamen en/of de daaraan gekoppelde informatievelden worden afgelezen – in de eerste plaats simpelweg omdat het daarin nu nog niet als concrete informatie aanwezig is.


Wil je een psychic scan boeken?

Je bent van harte welkom en kunt de psychic scan van je keuze hieronder boeken.

Ben je op zoek naar informatie, inzichten of handvatten aan de hand van een reading die met behulp van tarot- & orakelkaarten wordt vormgegeven? Kijk dan in de secties Lux Readings en Shamanic Shaz Readings, waar je ook een reading van 20 minuten kunt boeken.

Door hieronder op de grijze knop ‘Versturen’ te klikken kom je in de betaalomgeving terecht waar je je boeking definitief kunt maken. Na verwerking van je boeking neem ik binnen 48 uur per e-mail contact met je op om je psychic scan in te plannen. Ik zal je dan ook vragen wat de aspecten of thematieken zijn waarover je graag een psychic scan wilt. De factuur ontvang je eveneens per e-mail.

De levertijd van een psychic scan bedraagt momenteel 2 à 3 weken.De Psychic Scans zijn onderdeel van Enneadinamica | Sharon Kersten
Enneadinamica | Sharon Kersten accepteert momenteel geen Credit Card betalingen

of andere betaalmethodes die niet genoemd zijn hierboven.


“Psychic abilities are neither sacred
nor secular;
they are just
natural human abilities.”

Russell Targ

Ook interessant voor anderen? Deel het!