Sharon

Dit ben ik. Sharon Kersten.

Veelzijdig, gedreven en eeuwig leergierig; intuïtief, hyper-sensitief, ‘helder’ én stevig geworteld in het hier en nu.

Geboren in 1975, een week na de lente-equinox, op een Goede Vrijdag toen het sneeuwde, de Zon in Ram stond (8e huis) en de rode haviken van de Dondervogelgroep door het medicijnwiel van de native americans trokken.

INFJ pur sang, in het bezit van twee universitaire masters, ‘door de wol van het leven geverfd’ en gekenmerkt door een grote passie voor dat wat mensen beweegt en bezielt.

Beëdigd als vertaler en van 2004 tot 2007 eigenaar van een tekst-, taal- en vertaalbureau maar sinds 2008 vooral actief als vertaler van energieën, processen, dynamieken, kennisconcepten, beelden, gevoelens en symbolen – als vertaler ’tussen werelden’.

Eens zeer actief in de buitenwereld, tegenwoordig heel bewust prikkelarm levend in een tiny huisje in het groen waar ik me, wanneer ik niet aan het werk ben, vooral wijd aan studie, contemplatie en innerlijke alchemie en aan de creatie van diensten en tools die mensen kunnen ondersteunen bij weer, of meer, thuiskomen bij zichzelf.

Toen ik in 2008 mijn praktijk opende deed ik dat als gecertificeerd coach en trainer en als docent in het bezit van een universitaire Master in Teaching, waarmee ik mijn officiële kwalificaties recht deed. Maar ik heb niet zo veel met titels, labels, stickers en uithangbordjes en voel mezelf bovenal Sharon: een vrouw die graag kennis, informatie, handvatten, tips & tools en inzichten deelt met mensen die actief bezig zijn met meer, of weer, thuiskomen bij zichzelf.

Wie thuiskomt bij zichzelf kan maximaal die ene, volstrekt unieke persoon zijn – en laten zien in de wereld – die hij of zij ten diepste is. En dat is in mijn optiek het allerkrachtigste dat je in dit leven kunt doen: werkelijk zijn wie JIJ bent.

Waar je ook tegenaan loopt, wat er ook met je aan de hand is: de sleutels tot ware kracht, balans, voldoening en zingeving zijn niet ‘daarbuiten’ of ‘daarboven’ te vinden; deze zijn te vinden in jezelf. Ik help je graag ze te vinden, zodat jij datgene kunt doen dat niemand anders in deze wereld kan doen: jouw authentieke zelf belichamen en van dááruit jouw leven vormgeven.


Kwalificaties

Ik behaalde in 2004 een Master in Teaching (eerstegraads lesbevoegdheid) aan de Universiteit van Amsterdam (ILO), behaalde in 2002 een Master in de Italiaanse taal, cultuur en letterkunde aan de Universiteit Utrecht (specialisatie Vertalen, verdiepingstracé Internationale en interculturele (bedrijfs)communicatie), liet me in 2003 beëdigen als vertaler, ben sinds 2008 gecertificeerd coach en gecertificeerd Enneagramtrainer en volgde diverse trainingen op het vlak van systemisch werk, familieopstellingen en Innerlijk Kindwerk, evenals de opleiding Energetic Psychology.

Sinds ik me in 2010 realiseerde dat mijn vermogens op het gebied van psychic reading, mental mediumship en healing stonden te popelen om eindelijk óók deel te worden van mijn ‘professionele’ leven, ben ik in de periode 2010-2013 diverse malen in Engeland geweest om me aan het Arthur Findlay College te laten trainen en bijscholen op het gebied van intuïtie, mediumschap en de werking van de menselijke mind. Ook in Nederland volgde ik diverse trainingen om mijn kennis van deze werkvelden uit te breiden en mijn vermogens verder te trainen.

Hand in hand daarmee heb ik de afgelopen 12 jaren mijn kennis van een breed scala aan energetische processen verdiept en ben ik me gaan toeleggen op het doorgronden van en werken met, of aan de hand van, authentieke esoterische en mystieke kennis en diepgaand schaduwkantenwerk – ver voorbij de oppervlaktelagen waar velen in ‘spiriwiriland’ zich tegenwoordig mee bezig houden.

Ik ben – al zeer lang – erg geïnteresseerd in de verschillende lagen en aspecten van de menselijke mind en psyche, de invloed van de mind en psyche op de manieren waarop we mens zijn en ons gedragen, de werking van menselijke intuïtie en imaginatie, de vele mogelijkheden die ons op mentaal vlak (mind) ter beschikking staan en percepties die kunnen optreden in gewijzigde staten van bewustzijn en ik bestudeer deze materie, inclusief de effecten ervan op psychisch, emotioneel en energetisch vlak, vanuit professioneel oogpunt inmiddels al vele jaren.

Al sinds mijn jonge jaren ben ik gefascineerd door veel dingen die niet behoren tot het lesmateriaal van de reguliere onderwijsinstellingen, hetgeen ertoe geleid heeft dat ik als adolescent al, autodidactisch, een rijk scala aan disciplines ben gaan bestuderen. De afgelopen 30+ jaren heb ik me grondig verdiept in het esoterische en mystieke gedachtegoed, ‘old skool’ psychologie en filosofie, mythologie, symbolenleer, archetypenwerk en droomwerk, sjamanisme en astrologie, de aard en impact op ons mens-zijn van religies, instituten en wetenschap, diverse aspecten van metafysica en kwantumfysica en diverse en uiteenlopende terreinen van wat wel fringe knowledge of grenswetenschap wordt genoemd: kennis betreffende de ‘grensgebieden’ die raken aan datgene wat ons heden ten dage bekend is c.q. door de gevestigde wetenschap als ‘bekend’ en ‘waar’ wordt beschouwd. Van al deze kennis maak ik dankbaar gebruik wanneer ik met mensen aan het werk ben, indien dat relevant en passend is.

Binnen mijn professionele werkzaamheden ben ik me sinds de start van mijn praktijk in 2008 in het bijzonder gaan toeleggen op Innerlijk Kindwerk, diepgaand schaduwkantenwerk, herstel van toxische dynamieken, helen na narcistisch misbruik, Enneagramwerk vanuit een esoterisch perspectief, Droomwerk, psychic reading, de creatie van Auragraphs, het op een gegronde wijze belichamen van spiritualiteit in het aardse hier en nu en het loskomen van zowel religieuze misleidende dogma’s alsook de vele dwaalsporen van de New (c)Age beweging en de hedendaagse alom aanwezig zijnde pop-up pseudo-spiritualiteit.


Kenmerken van mijn werkwijze(n)

Mijn werkzaamheden en werkwijzen worden gekenmerkt door een holistische visie, een eclectische aanpak die stoelt op een grondige kennis van zaken, een open mind én een stevige focus op mens-zijn in het concrete hier en nu.

Typerend voor wie ik ben en hoe ik werk zijn mijn grondige en uitgebreide kennis van een groot aantal disciplines, concepten en kennisvelden en mijn vermogen een brug te slaan tussen deze kennis en de situaties waarin mensen zich bevinden. Mijn didactische en onderwijskundige vaardigheden helpen me de informatie waarover ik beschik op heldere en gestructureerde wijze over te brengen en mijn vermogens op het vlak van communicatie, interactie, vertalen, storytelling en geïnspireerd schrijven en spreken helpen me de juiste toon en vorm te vinden die in staat is dat wat van wezenlijk belang is over te brengen en de ander op een constructieve manier te ‘raken’. Mijn kennis en mijn psychic, intuïtieve en creatieve vermogens vormen samen de as van het wiel waar de diverse spaken van mijn werkzaamheden door worden aangestuurd.

Het geheel van mijn kundigheid en bevlogenheid, toegankelijkheid en medemenselijkheid, mijn open mind in combinatie met een stevige belichaamde aanwezigheid in het hier en nu, mijn toewijding, sensitiviteit, compassie en empathische vermogens, mijn sterk ontwikkelde intuïtie en heldere vermogens, mijn creatieve talenten en mijn expertise en vaardigheden op het vlak van taal, vertalen, communicatie, didactiek en onderwijskunde maakt mij tot iemand met een veelzijdig palet aan krachtige kwaliteiten die ik graag in dienst stel van de processen van groei en ontwikkeling waar mensen zoal doorheen gaan.

Een aantal zeer intense en ingrijpende levenservaringen hebben, gezamenlijk, geresulteerd in een compassie en een medemenselijkheid die kenmerkend zijn geworden voor mijn manier van werken met anderen. Zoals Demi Lovato zingt in het lied ‘Warrior‘: I’m a survivor in more ways than you know – en dat is allesbepalend geweest voor wie en hoe ik vandaag de dag ben en de wijze waarop ik anderen ondersteun in hun processen. Mijn persoonlijke ervaring met diepgaand zelfwerk rondom het verwerken en integreren van ernstige traumata met verstrekkende gevolgen, het doormaken en overwinnen van menige ‘dark night of the soul‘ en het succesvol afleggen van ‘The hero’s journey‘, meer dan eens, maken mij in de ogen van velen een inspirerend voorbeeld en het levende bewijs van de kracht en veerkracht die in mens-zijn besloten kunnen liggen.
Mijn persoonlijke reis door dit leven is ‘quite the shamanic journey‘ geweest – een reis die me gemaakt heeft tot wie en hoe ik vandaag ben en die me in staat stelt met mensen te werken op de manieren waarop ik dat tegenwoordig doe.

Mijn persoonlijke pad vóórwaarts door dit leven wordt gekenmerkt door onophoudelijke processen van exploratie, studie, groei, verdieping, integratie, heling, expansie van bewustzijn en (door-)ontwikkeling. Hierbij zoek ik steeds weer de grenzen van mijn zijn, mijn kennis en mijn bewustzijn op, die ik telkens weer poog verder te verruimen middels een aanhoudend proces van bewuste persoonlijke ontwikkeling. Voortgaande grondige bestudering van diverse en uiteenlopende aspecten van psychologie, filosofie, esoterie, diepgaand zelf-werk, mystiek, mythologie en fenomenen van buitenzintuiglijke perceptie is een vast onderdeel van hoe ik me door het leven beweeg, hand in hand met het op mezelf toepassen van de kennis en modaliteiten waarin ik me verdiep.

Mijn passie is het ondersteunen van mensen in hun individuele processen van persoonlijke groei en ontwikkeling en aan deze passie ben ik sinds 2008 met hart, ziel en graal gecommitteerd.

Hoewel ik officieel een coach ben, een trainer ben en een teacher ben en ik bevoegd ben deze ‘labels’ te gebruiken, zie ik mezelf liever als iemand die kennis, expertise, inzichten, modaliteiten en ervaringen deelt met anderen, opdat anderen daar in hun processen profijt van kunnen hebben en geïnspireerd raken tot het maken van stappen die hen dichterbij hun ware, authentieke en geïntegreerde zelf brengen.

Collega-trainer John Schrederhof verwoordde het mooi en treffend, toen hij in 2009 bijgaande tekst schreef in mijn exemplaar van zijn boek Een openhartig gesprek tussen Iemand en Niemand, een boek dat ik voor hem had geredigeerd:

“Lieve Sharon,
Wat ik me realiseer is dat je naam ‘Sharon’ zoveel bij me oproept.

M’n eerste associatie is ‘Sharen’ of delen!
Moge veel mensen van jou ontvangen!!”

John zag het correct:

Sharon… shares.

Hier kun je lezen hoe anderen mijn begeleiding en ondersteuning in de vorm van coaching en training zoal ervaren hebben. Op deze pagina lees je feedback van mensen voor wie ik een auragraph gemaakt heb – een dienst waarbij ik mijn psychic vermogens inzet om mensen te ondersteunen.


Overige professionele ervaringen

Toen ik in 2008 mijn praktijk opende had ik al een lang en veelzijdig pad vol werkervaringen achter de rug.

Van mijn jonge tienerjaren tot en met het afronden van mijn studietijd heb ik altijd in de horeca gewerkt, aanvankelijk in ondersteunende en uitvoerende functies, later in leidinggevende functies.

Toen ik eenmaal mijn twee Masters had behaald, mijn eerstegraads lesbevoegdheid op zak had en me had laten beëdigen als vertaler zei ik de horeca vaarwel en opende ik, in 2004, mijn eigen tekst-, taal- en vertaalbureau waarmee ik me richtte op vertalingen, redactiewerk en schrijfwerk van uiteenlopende aard

Daarnaast gaf ik jarenlang Italiaanse les aan volwassenen, ontwikkelde en doceerde ik een curriculum Italiaanse taal & cultuur als keuzevak voor de gymnasiasten van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, werkte ik mee aan de totstandkoming van een nieuwe multimediale leergang Italiaans (Parlando Italiano Junior, cofinanciering door de Raad van Europa), was ik vaksectielid, redacteur en interim hoofdredacteur van een vakblad op het gebied van moderne vreemde talen (Levende Talen Magazine, VLLT) en was ik als Studieleider Stages verbonden aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen waar ik de stagecomponent van de opleiding vormgaf, stagestudenten begeleidde en ook een aantal lessen terminologie verzorgde.

Toen al dit ’talige’ werk me niet langer voldoende uitdaging en voldoening gaf en ik voelde dat ik toe was aan iets nieuws gooide ik het roer om en ging ik als accountmanager Italië-reizen aan de slag voor een organisatie die groepsreizen voor scholen en culturele inschrijfreizen voor het hogere segment verzorgde. Deze keuze bleek na verloop van tijd echter niet in lijn te zijn met waar ik werkelijk blij van werd en resulteerde uiteindelijk, in samenspel met een aantal fysieke problemen en impactvolle gebeurtenissen in de privésfeer die destijds optraden, in een fikse burn-out die anderhalf jaar geduurd heeft.

Die burn-out leidde tot een stevig stuk diepgaande zelfreflectie en deed me beseffen dat ik niet deed waar ik wérkelijk blij van werd. Ik deed van alles, was altijd actief in meerdere werkzaamheden tegelijkertijd waar ik me maximaal voor inzette én goed in was, maar alle dingen die ik deed leverden me geen échte, diepgaande voldoening op. De burn-out bleek een wake up call te zijn die me uiteindelijk deed besluiten het roer nogmaals om te gooien, te stoppen met alles waar ik mee bezig was, naar mijn hart te luisteren, mijn passie te volgen en me te gaan richten op het coachen, trainen en begeleiden van mensen in hun processen van persoonlijke groei en ontwikkeling. Want dáár ligt mijn passie en dát is waar ik diepgaande voldoening uit haal.

In 2008 opende ik de deuren van mijn praktijk en sindsdien doe ik waar ik met hart en ziel blij van word en elke dag weer voldoening in vind – zij het inmiddels op andere manieren dan destijds.

Van 2008 tot en met 2010 hield ik praktijk in Nijmegen en werkte ik hoofdzakelijk met consulten waarvoor mensen fysiek naar mij toe kwamen. Dat vergde van veel mensen behoorlijk wat toewijding, aangezien ik vanaf het begin van mijn praktijk mensen uit zo’n beetje alle uithoeken van het land tot mijn klantenkring heb mogen rekenen. Velen investeerden heel wat reistijd voor hun sessies met mij; voor anderen was de fysieke afstand helaas een probleem. In 2010 ben ik om die reden gestart met het aanbieden van online consulten en al snel bleek dat dat voor veel mensen een uitkomst was die mogelijkheden bood waar deze er voorheen voor hen niet waren. In 2011 ben ik volledig online gaan werken en dat doe ik inmiddels, met succes, al 11 jaar.


Varia

In de periode 2008-2010 was ik, op freelance-basis, als redacteur, hoofdredacteur, corrector en ghost writer nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waaronder (maar niet uitsluitend) de titels Van Baby tot Boeddha (John Schrederhof), Van Kijken naar Zien (Tim Koldijk), Brein Training (Joost van der Leij), De beste stuurlui doen het zo (Derk de Kloet), Hoe mensen lichaam zijn (Hans Lemmens), Body & Mind Language (Jos Dolstra), Excuses bedenk je, resultaten behaal je (Jean-Luc Spaninks), De Kracht van Acht (Margrete Stoute-Boots), Ik zie het (Peter Toonen), VrijZijn (Willem Jan van de Wetering) en Een openhartig gesprek tussen Iemand en Niemand (John Schrederhof). Ik verzorgde de redactie en eindredactie van de nieuwe uitgave van het boek Handboek voor NLP, word je eigen Mastercoach (Mabel van den Dungen en Tim Koldijk) en was zeer nauw betrokken bij zowel het redactie- als het schrijfproces van Het Procesmodel in het Enneagram (Willem Jan van de Wetering).

Ik vertaalde het boek From Coach to Awakener van Robert Dilts naar het Nederlands (Coachen vanuit een veelzijdig perspectief) en vertaalde een boek van Willem Jan van de Wetering over het Enneagram naar het Italiaans (Scopri te stesso). In februari 2010 gaf ik samen met Van de Wetering een lezingentoer van 10 avonden in Italië, om het door mij vertaalde Italiaanse boek van Van de Wetering over het Enneagram te promoten en ook in Italië mensen te enthousiasmeren over het Enneagram. Op verzoek van Sperling & Kupfer, de Italiaanse uitgever, schreef ik op eigen titel een uitgebreide epiloog voor dit boek, in mijn hoedanigheid als Enneagram-ervaringsdeskundige en professioneel Enneagramcoach en -trainer. Onder de ruim 2000 mensen die de avonden van de toer bezochten bleek veel interesse naar ‘meer’ te zijn en ik ben sindsdien diverse keren in Italië geweest om ook daar trainingen en individuele sessies te verzorgen – in het Italiaans, de taal die ik al vloeiend beheerste voordat ik ooit Italiaans ging studeren. Tegenwoordig ondersteun ik Italiaanse mensen die mijn ondersteuning inschakelen via videoconsulten in het Italiaans – net zoals ik mensen uit diverse andere landen middels videoconsulten in het Engels ondersteun.

In 1993-1994 heb ik een periode in Sicilië gewoond (provincia di Catania) en in 2014 heb ik een flink deel van het jaar in Lazio gewoond (provincia di Roma). Wonen in Italië staat inmiddels niet meer op mijn wensenlijstje maar de zoektocht naar een fijne plek onder de zon die ik mijn thuis kan noemen, in een warmer klimaat, is nog immer gaande.

Het werken met het Enneagram aan de hand van de EIK-methode van Van de Wetering heb ik in 2014 losgelaten, ten gevolge van voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen die me duidelijk hebben laten zien welke beperkingen en manco’s deze methode met zich meebrengt. Sindsdien heb ik mijn eigen methodieken ontwikkeld waarmee ik mensen met behulp van het Enneagram ondersteun indien mensen graag aan de hand van het Enneagram aan zichzelf willen werken, waarbij ik voortborduur op de inzichten van Gurdjieff en Ouspensky en ik een stevige fundering ontleen aan de kennis van de esoterische lagen en aspecten van het Enneagram die ik sinds 2014 heb opgedaan.

In 2010 heb ik meegewerkt aan een viertal kaartensets voor Uitgeverij Andromeda: de Resonantiekaarten, de Open Je Hart kaarten, de Enneagram Inzichtkaarten en de Emotionele Psychologie kaarten. Ik schreef het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Resonantiekaarten en ben co-auteur van het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Open Je Hart kaarten.

In de periode 2011-2014 heb ik me incidenteel nog bezig gehouden met projecten op het gebied van vertaalwerk, redactie en ghostwriting, wanneer ik daar tijd en ruimte voor had en het project in kwestie me aansprak. Zo vertaalde ik in 2013 de gehele website van een bijzonder Italiaans agriturismo-bedrijf dat zich heeft toegelegd op biologisch-dynamische wijnbouw naar het Nederlands en verzorgde ik (voor GVMedia) in 2014 de redactie van Coachen met Body & Mind Language, het tweede boek van Jos Dolstra, de opvolger van het eerste boek van Jos Dolstra waar ik in 2009 redacteur van was.

Wellicht ten overvloede: dat ik heb meegewerkt aan de titels en creaties die in deze sectie genoemd zijn, betekent niet dat mijn persoonlijke en/of professionele gedachtegoed vandaag de dag overeenstemt met de (volledige) inhoud van deze titels en creaties – dat is namelijk vaker niet dan wel het geval.

Sinds 2015 richt ik mijn vaardigheden op het gebied van schrijven en redactie alleen nog op mijn eigen producties – waar ik wél volledig congruent mee ben. 🙂


Sharon…

houdt van het fantastische avontuur dat leven is, hoe ‘ugly’ het soms ook kan zijn, en van wijsheid, weten en kennis die niet vergaard worden door programmeringen maar door onderzoek van binnen- en buitenwereld, leren van ervaringen en het omsmeden van lood tot goud.

… is een groot voorstander van het dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, authenticiteit, vrijheid en soevereiniteit en van zélf aan de slag gaan als de (co-)creator die we als mens zijn.


… houdt van geven, delen en transparantie én van het stellen, hanteren en respecteren van gezonde persoonlijke en interpersoonlijke grenzen om dingen zuiver en in balans te houden.

… heeft ’the hard way’ geleerd dat je mensen geen expansie van bewustzijn kunt aanreiken en dat groei en ontwikkeling in termen van bewustwording alleen gerealiseerd kunnen worden door en in (en soms ondanks) de persoon zelf.


is zich gaandeweg haar pad gaan realiseren dat werkelijk en optimaal mens-zijn in het fysieke hier en nu het toppunt is van de
manifestatie van onze spirituele identiteit hier op Aarde.

… is dol op de zon, struinen door de bossen, de puurheid, onschuld en wijsheid van dieren en kleine kinderen, ervaringen die de ziel beroeren, de magie van kleuren en klanken, de
schoonheid en kracht van de elementen, al haar ervaringen en innerlijke kinderen die zo bepalend zijn geweest voor wie en hoe zij vandaag de dag is en het vuur en de kracht van de dondervogel & de feniks die in haar huizen – en op zelfgemaakte carrot cake met citroen-topping.


Ook interessant voor anderen? Deel het!