Sharon

Sharon Kersten (1975) is een bevlogen en gepassioneerde coach, trainer, teacher en inspirator.

Ze beschikt over twee academische titels waaronder een eerstegraads lesbevoegdheid, een grote hoeveelheid gedegen kennis van zaken ten aanzien van diverse en uiteenlopende terreinen en disciplines, een rijk gevulde professionele toolbox, een veelzijdige persoonlijke historie vol ‘lessen van het leven zelf’ en een enorme passie voor ‘mens-zijn’, met alles wat dat behelst.

Sinds zij in 2008 de deuren van haar praktijk opende is zij de go to person geworden voor grote aantallen mensen die op een bewuste manier aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling willen werken, zowel in Nederland als daarbuiten.

Het is Sharons missie mensen te helpen thuiskomen bij zichzelf. Zodat zij maximaal die ene, volstrekt unieke persoon kunnen zijn – én kunnen laten zien in de wereld – die zij ten diepste zijn.

Waar je ook tegenaan loopt, wat er ook met je aan de hand is: de sleutels tot ware kracht, balans, voldoening en zingeving zijn niet ‘daarbuiten’ of ‘daarboven’ te vinden; deze zijn te vinden in jezelf. Sharon helpt je graag ze te vinden, zodat jij datgene kunt doen dat niemand anders in deze wereld kan doen: jouw authentieke zelf belichamen en van dááruit jouw leven vormgeven.


Professionele kwalificaties

Sharon behaalde een Master in Teaching (eerstegraads lesbevoegdheid) aan de Universiteit van Amsterdam (ILO, 2004) en een Master in de Italiaanse taal, cultuur en letterkunde aan de Universiteit Utrecht (2002; specialisatie Vertalen, verdiepingstracé Internationale en interculturele communicatie, Bachelor cum laude), is een gecertificeerd coach (2008) en gecertificeerd Enneagramtrainer (2008) en volgde trainingen op het vlak van systemisch werk, familieopstellingen en Innerlijk Kindwerk, evenals de opleiding Energetic Psychology (2009).

Sinds zij in 2010 ontdekte over krachtige vermogens op het gebied van psychic reading, mental mediumship en healing te beschikken is zij diverse malen in Engeland geweest om zich aan het gerenommeerde Arthur Findlay College te laten trainen en bijscholen op het gebied van intuïtie, mediumschap en de werking van de menselijke mind en volgde zij ook in Nederland diverse trainingen om haar kennis van deze werkvelden uit te breiden en haar eigen vermogens verder te trainen.

Sharon is erg geïnteresseerd in de onbewuste en minder bewuste lagen van de menselijke mind, de werking van menselijke intuïtie, de vele mogelijkheden die ons op mentaal vlak (mind) ter beschikking staan en percepties die kunnen optreden in gewijzigde staten van bewustzijn. Zij bestudeert deze materie vanuit professioneel oogpunt inmiddels al vele jaren.

Al sinds haar jonge jaren is Sharon gefascineerd door veel zaken die niet behoren tot het lesmateriaal van de reguliere onderwijsinstellingen, hetgeen ertoe geleid heeft dat zij al op jonge leeftijd op autodidactische wijze een rijk scala aan disciplines is gaan bestuderen. De afgelopen 28 jaren heeft zij zich grondig verdiept in verschillende esoterische, spirituele en mystieke concepten, stromingen en scholingen; in mythologie en psychologie; in symbolenleer, archetypenwerk en droomwerk; in de aard en impact van religies, instituten en wetenschap; in astrologie en sjamanisme; in verschillende aspecten van metafysica en kwantumfysica en in diverse en uiteenlopende terreinen van wat wel fringe knowledge of grenswetenschap wordt genoemd: kennis betreffende de ‘grensgebieden’ die raken aan datgene wat ons heden ten dage bekend is c.q. door de gevestigde wetenschap als ‘bekend’ en ‘waar’ wordt beschouwd. Van al deze kennis maakt Sharon dankbaar gebruik wanneer zij met mensen aan het werk is, wanneer dat relevant en passend is.

Binnen haar werkzaamheden heeft Sharon zich de afgelopen 12 jaar in het bijzonder toegelegd op Innerlijk Kindwerk, schaduwkantenwerk, Enneagramwerk, Droomwerk, psychic reading, auragraphs, helen na narcistisch misbruik, herstellen van toxische dynamieken en het op een gegronde wijze belichamen van spiritualiteit en hoogbewustzijn.


Sharon als coach, trainer, teacher & inspirator

Sharons werkzaamheden en werkwijzen worden gekenmerkt door een holistische visie, een eclectische aanpak die stoelt op een grondige kennis van zaken, een open mind én een stevige focus op mens-zijn in het concrete hier en nu.

Typerend voor Sharon zijn haar grondige en uitgebreide kennis van een groot aantal disciplines, concepten en kennisvelden en haar vermogen een brug te slaan tussen deze kennis en de actuele situaties waarin mensen zich bevinden. Haar didactische en onderwijskundige vaardigheden helpen haar de schat aan informatie waarover zij beschikt op een heldere en duidelijke manier over te brengen en haar vermogens op het vlak van communicatie, interactie en geïnspireerd schrijven en spreken helpen haar de juiste toon en vorm te vinden die in staat is dat wat wezenlijk is over te brengen en de ander te ráken, op een constructieve manier.

Sharons kundigheid en bevlogenheid, haar toegankelijkheid en medemenselijkheid, haar open-mindedness in combinatie met een stevige gegrondheid in het hier en nu, haar toewijding, sensitiviteit, compassie en empathische vermogens, haar zeer sterk ontwikkelde intuïtie en psychic vermogens, haar creatieve talenten en haar expertise en vaardigheden op het vlak van taal, communicatie, didactiek en onderwijskunde maken van Sharon iemand met een aantal bijzondere kwaliteiten die zij heel graag in dienst stelt van de processen van groei en ontwikkeling waar mensen zoal doorheen gaan.

Een verscheidenheid aan intense levenservaringen die Sharon zelf heeft doorgemaakt hebben geresulteerd in een compassie en een medemenselijkheid die kenmerkend zijn geworden voor haar manier van werken met anderen. Haar eigen ervaringen met menige ‘dark night of the soul‘ en met het afleggen van ‘The hero’s journey‘, meer dan eens, maken van haar bovendien een inspirerend voorbeeld en het levende bewijs van de kracht en veerkracht die in mens-zijn besloten liggen.

Sharons persoonlijke pad door dit leven wordt gekenmerkt door onophoudelijke processen van exploratie, studie, groei, verdieping, heling, expansie van bewustzijn en (door-)ontwikkeling. Hierbij zoekt zij steeds weer de grenzen van haar zijn, haar kennis en haar bewustzijn op, die zij poogt te verruimen middels een voortgaand proces van bewuste persoonlijke ontwikkeling en het grondig bestuderen – met een open mind én een gezond kritische blik – van diverse en uiteenlopende aspecten van psychologie, zelf-werk, heling/heel-wording, spiritualiteit, esoterie, mystiek, fenomenen van buitenzintuiglijke perceptie en hyperdimensionale aspecten.

Sharons passie is het ondersteunen van mensen in hun individuele processen van persoonlijke groei en ontwikkeling en op deze passie heeft zij zich sinds 2008 met hart en ziel toegelegd.

Hoewel ze officieel een coach is, een trainer is en een teacher is en bevoegd is deze ‘labels’ te gebruiken, ziet ze zichzelf liever als iemand die haar kennis, expertise en ervaringen deelt met anderen, opdat anderen daar in hun processen profijt van kunnen hebben en geïnspireerd raken tot het maken van stappen die hen dichterbij hun ware, authentieke en integrale zelf brengen.

Collega-trainer John Schrederhof verwoordde het mooi en treffend, toen hij in 2009 bijgaande tekst schreef in Sharons exemplaar van zijn boek Een openhartig gesprek tussen Iemand en Niemand, een boek dat Sharon voor hem had geredigeerd:

“Lieve Sharon,
Wat ik me realiseer is dat je naam ‘Sharon’ zoveel bij me oproept.

M’n eerste associatie is ‘Sharen’ of delen!
Moge veel mensen van jou ontvangen!!”

John zag het correct:

Sharon… shares.

Hier kun je lezen hoe anderen haar begeleiding en ondersteuning in de vorm van coaching en training zoal ervaren hebben. Op deze pagina lees je feedback van mensen voor wie zij een auragraph gemaakt heeft – een dienst waarbij zij haar psychic vermogens inzet om mensen te ondersteunen.


Overige professionele ervaringen

Voordat Sharon in 2008 haar praktijk opende had zij al een lang en veelzijdig pad vol werkervaringen achter de rug.

Sharon heeft sinds haar jonge tienerjaren tot en met het afronden van haar studietijd altijd in de horeca gewerkt, aanvankelijk in ondersteunende en uitvoerende functies, later in leidinggevende functies.

Toen zij eenmaal haar twee Masters had behaald, haar eerstegraads lesbevoegdheid op zak had en zich had laten beëdigen als vertaler zei ze de horeca vaarwel en opende ze, in 2004, haar eigen tekst-, taal- en vertaalbureau waarmee ze zich richtte op vertalingen, redactiewerk en schrijfwerk van uiteenlopende aard

Daarnaast gaf ze jarenlang Italiaanse les aan volwassenen en aan gymnasiasten van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen voor wie zij een curriculum Italiaanse taal & cultuur als keuzevak ontwierp, werkte ze mee aan de totstandkoming van een nieuwe multimediale leergang Italiaans (Parlando Italiano Junior, cofinanciering door de Raad van Europa), was ze vaksectielid, redacteur en interim hoofdredacteur van een vakblad op het gebied van moderne vreemde talen (Levende Talen Magazine, VLLT) en was ze als Studieleider Stages verbonden aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen waar ze de stagecomponent van de opleiding vormgaf, stagestudenten begeleidde en ook een aantal lessen terminologie verzorgde.

Toen al dit ‘talige’ werk haar niet langer voldoende uitdaging en voldoening gaf en ze voelde dat ze toe was aan iets nieuws gooide Sharon het roer om en ging ze als accountmanager Italië-reizen aan de slag voor een organisatie die groepsreizen voor scholen en culturele inschrijfreizen voor het hogere segment verzorgde. Deze keuze bleek na verloop van tijd echter niet in lijn te zijn met waar Sharon werkelijk blij van werd en resulteerde uiteindelijk, in samenspel met een aantal fysieke problemen en impactvolle gebeurtenissen in de privé-sfeer die destijds optraden, in een fikse burn-out die anderhalf jaar geduurd heeft.

De burn-out leidde tot een stevig stuk diepgaande zelfreflectie en deed Sharon beseffen dat ze niet deed waar ze wérkelijk blij van werd. Ze deed van alles, was altijd actief in meerdere werkzaamheden tegelijkertijd waar ze zich maximaal voor inzette én goed in was, maar alle dingen die ze deed leverden haar geen échte, diepgaande voldoening op. De burn-out bleek een wake up call te zijn die haar uiteindelijk deed besluiten het roer nogmaals om te gooien, te stoppen met alles waar ze mee bezig was, naar haar hart te luisteren, haar passie te volgen en zich te gaan richten op het coachen, trainen en begeleiden van mensen in hun processen van groei en ontwikkeling. Want dáár ligt haar passie en dát is waar ze werkelijk blij van wordt en diepgaande voldoening uit haalt.

In 2008 opende Sharon de deuren van haar praktijk en sindsdien doet ze waar ze met hart en ziel blij van wordt en elke dag weer intense voldoening uit haalt.


Varia

In de periode 2008-2010 was Sharon, op freelance-basis, als redacteur, hoofdredacteur, corrector en ghost writer nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waaronder de titels Van Baby tot Boeddha (John Schrederhof), Van Kijken naar Zien (Tim Koldijk), Brein Training (Joost van der Leij), De beste stuurlui doen het zo (Derk de Kloet), Hoe mensen lichaam zijn (Hans Lemmens), Body & Mind Language (Jos Dolstra), Excuses bedenk je, resultaten behaal je (Jean-Luc Spaninks), De Kracht van Acht (Margrete Stoute-Boots), Ik zie het (Peter Toonen), VrijZijn (Willem Jan van de Wetering) en Een openhartig gesprek tussen Iemand en Niemand (John Schrederhof). Ze verzorgde de redactie en eindredactie van de nieuwe uitgave van het boek Handboek voor NLP, word je eigen Mastercoach (Mabel van den Dungen en Tim Koldijk) en was zeer nauw betrokken bij zowel het redactie- als het schrijfproces van Het Procesmodel in het Enneagram (Willem Jan van de Wetering).

Sharon vertaalde het boek From Coach to Awakener van Robert Dilts naar het Nederlands (Coachen vanuit een veelzijdig perspectief) en vertaalde een boek van Willem Jan van de Wetering over het Enneagram naar het Italiaans (Scopri te stesso). In februari 2010 gaven Sharon en Van de Wetering een lezingentoer van 10 avonden in Italië, om het door Sharon vertaalde Italiaanse boek van Van de Wetering over het Enneagram te promoten en ook in Italië mensen te enthousiasmeren over het Enneagram. Op verzoek van Sperling & Kupfer, de Italiaanse uitgever, schreef Sharon op eigen titel een uitgebreide epiloog voor dit boek, in haar hoedanigheid als Enneagram-ervaringsdeskundige en professioneel Enneagramcoach en -trainer. Onder de ruim 2000 mensen die de avonden van de toer bezochten bleek veel interesse naar ‘meer’ te zijn en Sharon is sindsdien diverse keren in Italië geweest om ook daar trainingen en individuele sessies te verzorgen – in het Italiaans, de taal die zij vloeiend beheerst. Tegenwoordig begeleidt zij haar Italiaanse coachees hoofdzakelijk via videoconsulten in het Italiaans. Ook begeleidt zij mensen uit diverse andere landen en werelddelen middels videoconsulten in het Engels.

Het werken met het Enneagram aan de hand van de EIK-methode van Van de Wetering heeft Sharon in 2014 losgelaten, ten gevolge van voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen die haar duidelijk hebben laten zien welke beperkingen en manco’s deze methode met zich meebrengt. Sindsdien heeft Sharon haar eigen methodieken ontwikkeld waarmee zij mensen met behulp van het Enneagram ondersteunt, waarbij zij voortborduurt op de inzichten van Gurdjieff en Ouspensky.

In 2010 heeft Sharon meegewerkt aan een viertal kaartensets voor Uitgeverij Andromeda: de Resonantiekaarten, de Open Je Hart kaarten, de Enneagram Inzichtkaarten en de Emotionele Psychologie kaarten. Zij schreef het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Resonantiekaarten en is co-auteur van het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Open Je Hart kaarten.

In de periode 2011-2014 heeft Sharon zich incidenteel nog bezig gehouden met projecten op het gebied van vertaalwerk, redactie en ghostwriting, wanneer zij daar tijd en ruimte voor had en het project in kwestie haar aansprak. Zo vertaalde zij in 2013 de gehele website van een bijzonder Italiaans agriturismo-bedrijf dat zich heeft toegelegd op biologisch-dynamische wijnbouw naar het Nederlands en verzorgde zij (voor GVMedia) in 2014 de redactie van Coachen met Body & Mind Language, het tweede boek van Jos Dolstra, de opvolger van het eerste boek van Jos Dolstra waar Sharon in 2009 redacteur van was.

Sinds 2015 richt Sharon haar vaardigheden op het gebied van schrijven en redactie alleen nog op haar eigen producties.


Sharon houdt van het fantastische avontuur dat leven is, hoe ‘ugly’ het soms ook kan zijn, en van wijsheid, weten en kennis die niet vergaard worden door programmeringen maar door onderzoek van binnen- en buitenwereld, leren van ervaringen en het omsmeden van lood tot goud.

Zij is een groot voorstander van het dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, authenticiteit, vrijheid en soevereiniteit en van zélf aan de slag gaan als de co-creator die we als mens allemaal zijn.


Ze gelooft in geven, delen en transparantie én in het stellen, hanteren en respecteren van gezonde persoonlijke en interpersoonlijke grenzen om dingen zuiver en in balans te houden.

Ze heeft ‘the hard way’ geleerd dat je mensen geen expansie van bewustzijn kunt aanreiken en dat groei en ontwikkeling in termen van bewustwording alleen gerealiseerd kunnen worden door en in de persoon zelf.


Ze is zich gaandeweg haar pad gaan realiseren dat mens-zijn in het fysieke hier en nu het toppunt is van de

man-i-fest-atie van onze spirituele identiteit.

Ze is dol op de zon, struinen door de bossen, de puurheid, onschuld en wijsheid van dieren en kleine kinderen, ervaringen die de ziel beroeren, de immense kracht van liefde, de magie van kleuren en klanken, de
schoonheid van de elementen, al haar ervaringen en innerlijke kinderen die zo bepalend zijn geweest voor wie en hoe zij vandaag de dag is en de kracht van de dondervogel & de feniks die in haar huizen – en op zelfgemaakte carrot cake met citroen-topping 😉 .


Ook interessant voor anderen? Deel het!