Sharon

Sharon Kersten is een professioneel coach, consultant & sparringpartner, gecertificeerd en bevlogen trainer en ervaren teacher. Zij deelt haar kennis, expertise en inzichten middels individuele sessies, groepstrainingen, artikelen en boeken. Daarnaast creëert zij intuitive & spirit art en publiceert zij op haar blog over onderwerpen en thematieken die haar fascineren, interesseren en/of inspireren.

Sinds 2008 heeft Sharon duizenden mensen ondersteund, getraind, begeleid en krachtige inzichten aangereikt middels coaching & sparring sessies, consultancy sessies en workshops en trainingen, zowel in Nederland als in Italië. Onder deze mensen bevinden zich velen die behoren tot de groep die door Sharon wel als HSP-HIP© wordt geduid: mensen die zowel hoogsensitief als hoogintelligent zijn. Zelf ook tot deze groep behorend, is Sharon dé juiste persoon gebleken om als coach, sparring partner & consultant te fungeren voor wie zowel hoogsensitief als hoogintelligent is. 

Sharon is een expert op het gebied van het Enneagram, op het vlak van Innerlijk Kind werk en op het gebied van narcisme en emotioneel misbruik en begeleidt veel mensen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling middels haar mentorship-trajecten.

Haar benadering en aanpak zijn altijd gericht op het versterken van innerlijke kracht en  balans, het vergroten en versterken van bewustzijn (van zelf, anderen, thematieken, patronen, mechanismen, valkuilen en onderliggende behoeften), het bijdragen aan en ondersteunen van heelheid, authenticiteit en zelfrealisatie en op groei, ontwikkeling en expansie van mogelijkheden, vaardigheden, kwaliteiten en talenten.

Sessies met Sharon zijn krachtgevend, reiken veel inzicht en informatie aan en zijn tevens altijd ondersteunend vanuit het perspectief van healing bezien dankzij de helende energie die inherent deel is van de energie die Sharon als mens eigen is.

De continue wisselwerking tussen ‘binnenwereld’ & buitenwereld en de onderlinge verbondenheid van body, mind, soul & spirit zijn een inherent onderdeel van Sharons visie en werkwijze. Met haar sterk ontwikkelde empathische, sensitieve en intuïtieve vaardigheden weet Sharon in zeer korte tijd tot de kern van zaken door te dringen en ‘de vinger op de zere plek te leggen’, hetgeen zij altijd binnen een veilige en constructieve context en op respectvolle wijze doet. Hoewel Sharon over krachtige psychic abilities beschikt zijn haar werkwijze en benadering van zaken altijd ‘no nonsense’, ‘met twee voeten op de grond’ en gericht op het concrete hier en nu.

Sharon is een groot voorstander van persoonlijke verantwoordelijkheid en van zelf- empowerment met behulp van tools en informatie die verstrekt worden door experts die hun kennis en expertise delen om aldus anderen te ondersteunen bij het empoweren van zichzélf. Hoe eerder jij in staat bent jezelf te helpen en jezelf vrijer, ‘heler’ en ‘krachtiger’ te maken, hoe beter. Hoe eerder jij je vleugels (terug)vindt, deze spreidt en zelf en op eigen kracht je reis vervolgt, hoe blijer Sharon is!

Sharon de intuitive & spirit artist
Sharons al eerder genoemde psychic abilities helpen haar niet alleen tot de kern van zaken te komen wanneer zij met mensen werkt, maar vormen ook – samen met de mediumistic abilities waar zij eveneens over beschikt – de kern van het Artwork dat zij creëert. Meer informatie hierover en voorbeelden van het aldus gecreëerde artwork vind je in de sectie Artwork.

Achtergrond
Sharon is gecertificeerd EIK-coach (Enneagram Integratie-Kunde Coach), gecertificeerd Enneagramtrainer, gecertificeerd Energetic Psychology coach en is in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid (MA Teaching, ILO, UvA) en een Master (MA) in de Italiaanse taal, letterkunde & cultuur (UU).

‘Van huis uit’ is zij docent en beëdigd vertaler, gespecialiseerd in internationale en interculturele communicatie & bedrijfscommunicatie en verzot op alles wat met taal, tekst & communicatie te maken heeft – hetgeen in 2004 resulteerde in de opening van haar eigen tekst-, taal- en vertaalbureau.
Als mens is Sharon boven alles een krachtig, deskundig, gedreven en gecommitteerd persoon die over sterke intuïtieve en communicatieve vermogens en een aangeboren talent op het gebied van coachen, counselen, trainen en ‘teachen’ beschikt.

Sharon was als co-trainer resp. gasttrainer verbonden aan de opleidingen Energetic Psychology en EIK-Coach van de voormalige Andromeda Academy en beschikt over een zeer uitgebreide professionele toolbox vol interventies, methoden, technieken en ‘gereedschappen’ die zij in haar sessies, trainingen, workshops en cursussen kan inzetten.

Sinds Sharon in 2010 ontdekte over krachtige vermogens op het gebied van psychic reading, mediumschap en healing te beschikken is zij regelmatig in Engeland geweest om zich aan het gerenommeerde Arthur Findlay College te laten trainen en bijscholen op het gebied van intuïtie, mediumschap en de werking van de menselijke mind en volgde zij ook in Nederland regelmatig workshops om haar kennis van deze werkvelden uit te breiden en te verdiepen en haar eigen vermogens verder te trainen. Sharon is zeer geïnteresseerd in de onbewuste en minder bewuste lagen van de menselijke mind, de werking van de menselijke intuïtie, de vele mogelijkheden die ons op mentaal vlak (mind) ter beschikking staan en percepties die kunnen optreden in gewijzigde staten van bewustzijn, de zogenaamde altered states.

Al sinds haar twintiger jaren is Sharon geïnteresseerd in esoterische en mystieke concepten, stromingen en scholingen, in de aard en impact van religies, instituten, instituties en wetenschap en in diverse en uiteenlopende terreinen van wat wel ‘fringe knowledge‘ wordt genoemd: kennis betreffende de ‘grensgebieden’ die raken aan datgene wat ons heden ten dage bekend is c.q. door de wetenschap en het gros van de huidige mensheid als ‘bekend’ en ‘waar’ wordt beschouwd. Haar persoonlijke pad door dit leven wordt gekenmerkt door voortdurende groei, heling, expansie van bewustzijn en (door-) ontwikkeling waarbij zij steeds weer de grenzen van haar zijn, haar kennis en haar bewustzijn opzoekt en poogt te verruimen middels een voortgaand proces van bewuste persoonlijke doorontwikkeling en het grondig bestuderen – met een open mind én een gezond kritische blik – van diverse en uiteenlopende aspecten van psychologie, zelf-werk, heling/heelwording, spiritualiteit, esoterie, mystiek, paranormale fenomenen en hyperdimensionale realiteiten.

Van 2008 tot nu
In 2008 opende Sharon haar eigen praktijk onder de naam Enneadinamica: een praktijk voor dynamische coaching, training & healing. Daarmee legde zij zich vanaf dat moment vrijwel fulltime toe op het coachen en begeleiden van mensen middels individuele sessies, trainingen en workshops, zowel in Nederland als in Italië en zowel in de particuliere sector als binnen het bedrijfsleven. Sinds de opening van haar praktijk heeft zij vele duizenden mensen mogen coachen, begeleiden, ondersteunen en trainen, met uitstekende resultaten. Sinds 2011 is Sharon steeds meer gaan werken met en vanuit de kracht van haar eigen naam en tegenwoordig treedt zij als sparring partner, coach & consultant, trainer & teacher en intuitive & spirit artist onder de naam Sharon Kersten naar buiten.

Voorafgaand aan 2008
Toen Sharon er in 2008 voor koos zich toe te leggen op het coachen, trainen en begeleiden van mensen in hun persoonlijke, professionele en spirituele processen had zij, veelzijdig en ondernemend als ze is, al een lang pad vol uiteenlopende activiteiten achter de rug.
Sharon werkte al sinds haar jonge tienerjaren in de horeca en is dit tot en met het afronden van haar studietijd altijd blijven doen, in het begin in ondersteunende en uitvoerende functies, later ook in leidinggevende functies. Toen zij eenmaal haar Master in de Italiaanse taal, letterkunde & cultuur (Universiteit Utrecht) en een eerstegraads lesbevoegdheid (ILO, UvA) behaald had en zich had laten beëdigen als vertaler, zei ze de horeca vaarwel. Tijdens haar universitaire studie had zij zich gespecialiseerd in vertalen en verdiept in internationale en interculturele (bedrijfs)communicatie en na het afronden van haar studies opende zij een eigen tekst-, taal- en vertaalbureau waarmee ze zich richtte op vertalingen, redactiewerk en schrijfwerk van uiteenlopende aard. Daarnaast gaf zij jaren lang Italiaanse les aan volwassenen en aan gymnasiasten van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen voor wie zij een curriculum Italiaanse taal & cultuur als keuzevak ontwierp, werkte zij mee aan de totstandkoming van een nieuwe multimediale leergang Italiaans (Parlando Italiano Junior, cofinanciering door de Council of Europe), was ze vaksectielid, redacteur en interim hoofdredacteur van een vakblad op het gebied van moderne vreemde talen (Levende Talen Magazine, VLLT) en was ze als Studieleider Stages verbonden aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, waar ze de stagecomponent van de opleiding vormgaf, stagestudenten begeleidde en ook een aantal lessen terminologie verzorgde.
Toen al dit ‘talige’ werk haar niet langer diepgaande voldoening gaf en ze voelde dat ze toe was aan een nieuwe uitdaging besloot Sharon het roer om te gooien en als accountmanager Italië-reizen aan de slag te gaan. Deze keuze bleek na verloop van tijd echter niet in lijn te zijn met waar Sharon werkelijk blij van werd en resulteerde uiteindelijk, tezamen met een aantal fysieke problemen en impactvolle gebeurtenissen in de privé-sfeer die in die periode optraden, in een flinke burn-out die al met al zo’n anderhalf jaar heeft geduurd.

De burn-out: de ‘wake up call’
De burn-out bracht een fase van diepgaande zelfreflectie met zich mee en deed Sharon beseffen dat ze niet deed waar ze wérkelijk blij van werd. Ze zag in dat ze steeds met van alles en nog wat bezig was, altijd meerdere werkzaamheden naast elkaar had lopen en zich daar ook maximaal voor inzette én er ook goed in was, maar dat het haar allemaal geen échte, diepgaande voldoening gaf. De burn-out bleek een soort wake up call te zijn die haar uiteindelijk deed besluiten het roer nógmaals om te gooien, te stoppen met alles waar ze op dat moment mee bezig was, naar haar hart te luisteren, haar passie te volgen en zich volledig te gaan richten op het coachen, trainen en begeleiden van mensen in hun processen van groei en ontwikkeling. Want dáár ligt haar passie en dát is waar ze werkelijk blij van wordt en diepgaande voldoening uit haalt.

Varia
In de periode 2008-2010 was Sharon, op freelance-basis, als redacteur, hoofdredacteur, corrector en ghost writer nauw betrokken bij de totstandkoming van een groot aantal boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waaronder de titels Van Baby tot Boeddha (John Schrederhof), Van Kijken naar Zien (Tim Koldijk), Brein Training (Joost van der Leij), De beste stuurlui doen het zo (Derk de Kloet), Hoe mensen lichaam zijn (Hans Lemmens), Body & Mind Language (Jos Dolstra), Excuses bedenk je, resultaten behaal je (Jean-Luc Spaninks), De Kracht van Acht (Margrete Stoute-Boots), Ik zie het (Peter Toonen) en VrijZijn (Willem Jan van de Wetering). Zij verzorgde de redactie en eindredactie van de nieuwe uitgave van het boek Handboek voor NLP, word je eigen Mastercoach (Mabel van de Dungen en Tim Koldijk) en was zeer nauw betrokken bij zowel het redactie- als het schrijfproces van Het Procesmodel in het Enneagram (Willem Jan van de Wetering).

Ze vertaalde het boek From Coach to Awakener (Coachen vanuit een veelzijdig perspectief) van Robert Dilts naar het Nederlands en vertaalde een boek van Willem Jan van de Wetering over het Enneagram naar het Italiaans (Scopri te stesso) en gaf in februari 2010 een lezingentoer van 10 avonden in Italië, samen met Van de Wetering, om het door haar vertaalde Italiaanse boek van Van de Wetering over het Enneagram te promoten en ook in Italië mensen te enthousiasmeren voor de kracht van het Enneagram. Op verzoek van Sperling & Kupfer, de Italiaanse uitgever, schreef Sharon op eigen titel een uitgebreide epiloog voor het boek, in de hoedanigheid van Enneagram-ervarings-deskundige en professioneel Enneagramcoach en -trainer. Onder de ruim 2000 mensen die de avonden van de toer bezochten bleek veel interesse naar ‘meer’ te zijn en Sharon is sindsdien dan ook diverse keren in Italië geweest om ook daar trainingen en individuele sessies te geven. Tegenwoordig begeleidt zij nog steeds mensen uit Italië, in het Italiaans, via videoconsulten en is ze met enige regelmaat in Italië te vinden om daar workshops en individuele consulten te geven en aan haar boeken en artwork te werken.

Het werken met het Enneagram aan de hand van de EIK-methode heeft Sharon de afgelopen jaren losgelaten, ten gevolge van voortschrijdend inzicht, praktijkervaringen met de betreffende methode die haar duidelijk hebben laten zien en ervaren welke beperkingen en manco’s deze methode met zich meebrengt en voortgaande diepgaande bestudering van het werk van George Gurdjieff en P.D. Ouspensky.

In 2010 heeft Sharon meegewerkt aan een viertal kaartensets voor Uitgeverij Andromeda: de Resonantiekaarten, de Open Je Hart kaarten, de Enneagram Inzichtkaarten en de Emotionele Psychologie kaarten. Zij schreef het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Resonantiekaarten en is co-auteur van het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Open Je Hart kaarten.

Sinds 2011 houdt Sharon zich incidenteel nog bezig met bijzondere projecten op het gebied van vertaalwerk en/of redactie, wanneer de projecten die haar pad kruisen aansluiten bij haar huidige expertise- en interessegebieden. Zo vertaalde zij in 2013 de gehele website van een bijzonder Italiaans agriturismo-bedrijf dat zich heeft toegelegd op biologisch-dynamische wijnbouw naar het Nederlands en verzorgde zij (voor GVMedia) in 2014 de redactie van Coachen met Body & Mind Language, het tweede boek van Jos Dolstra, de opvolger van het eerste boek van Jos Dolstra waar Sharon in 2009 redacteur van was.

Momenteel werkt Sharon aan de realisatie van een aantal boeken van haar eigen hand, waaronder een boek over narcisme en emotioneel misbruik, een boek over de 9 persoonlijkheidstypen van het Enneagram bezien binnen een dynamisch en holistisch kader en een boek over het pad van Innerlijk Kindwerk. Alle drie deze boeken zijn een directe weerspiegeling van Sharons professionele expertise-terreinen en hebben als doel de lezer op gedegen wijze bekend te maken met het onderwerp in kwestie, daar heldere informatie over te verschaffen die de lezer kan helpen tot significante inzichten over zichzelf en/of anderen (de eigen en/of andermans manier van ‘zijn’, gedrag en ‘eigen-aardigheden’) te komen en tips, suggesties en handvatten aan te reiken die de lezer in staat stellen zelf aan de slag te gaan met (voortgaande) persoonlijke groei en ontwikkeling, bewustzijnsexpansie en (verdere) heling/integratie (heel-wording).