Het ‘nut’ van de aurograaf

Onlangs had ik een heel leuk gesprek met mijn tante. Ze belde me omdat ik jarig was, maar al snel ging het gesprek over tekenen & schilderen: een passie die we nu delen. Zij schildert al jaren, en nu ik sinds kort zo enorm druk ben met het maken van aurografen hebben we opeens een heel nieuw gespreksonderwerp waar ik nu ook vanuit eigen ervaringen over kan meespreken.

Mijn tante is een wijze, nieuwsgierige, zeer creatieve vrouw die heel fijn kan meedelen in iemands vreugde én die gewoonlijk uitspreekt wat ze denkt en het niet snel zal nalaten ook wat ‘kritische’ vragen te stellen. En zo kwam het dat ze vol enthousiasme luisterde naar mijn relaas over de geweldige feedback die ik op recent gemaakte aurografen had ontvangen én dat ze me aansluitend een heel valide vraag stelde. Nadat ik haar verteld had hoe sterk mensen zich herkennen in de kwaliteiten, talenten, eigenschappen, thematieken en het nog niet optimaal ontwikkelde potentieel dat ze bij zich dragen, allemaal dingen die ik voor hun duid middels de aurograaf en de bijbehorende reading, vroeg mijn tante me, in al haar puurheid: ‘Maar wat is dan het nut van de aurograaf en die reading, als de mensen alles wat je ze vertelt zo sterk herkennen? Die dingen wéten ze toch al van zichzelf?’ En deze vraag zette me behoorlijk aan het denken…

Wat ís eigenlijk het nut van iemand iets vertellen dat hij of zij éigenlijk al weet? Waarom zoeken we naar bevestiging van wat we eigenlijk, diep van binnen, al weten? Waarom maak ik – en velen met mij – als ik aan het Arthur Findlay College in Engeland ben een afspraak voor een spiritual assessment met één van de geweldig goede mediums die daar als docent werkzaam zijn? Wat doet het eigenlijk met me, om bij die gelegenheden dingen te horen die ik herken, kan plaatsen en éigenlijk al wist? En waarom vind ik die assessments zo super-waardevol, als het gros van de informatie die ik dan krijg, over mezelf, me eigenlijk ‘niks nieuws’ vertelt?

In het boek “Paul, Man of Spirit – The World of Paul Jacobs” vond ik gisteren een heel mooie aanzet tot een antwoord op deze vragen, verwoord door Paul Jacobs. Paul zegt dat de aura, het elektromagnetische veld dat elk levend ‘ding’ omgeeft “alles bevat wat we zijn, op alle verschillende niveaus van zijn: elke gedachte, elk woord en elke handeling; ons verleden en ons heden; en de verschillende kwaliteiten en vaardigheden die we hebben. Het bevat óók iets anders: niet zozeer de toekomst ‘op zich’, maar wel het nog niet ontwikkelde potentieel dat we hebben en dat we zouden kunnen ontwikkelen in de toekomst.” En hij vervolgt: “Door me af te stemmen op die energie word ik me bewust van de verschillende ervaringen die iemand heeft gehad en van de kwaliteiten die zij hebben en waar ze in hun leven uiting aan moeten geven om meer vervulling te ervaren.” En dáár vind ik een mooi antwoord op de vraag wat het nut is van een aurograaf en bijbehorende reading: middels de tekening en de reading benoem ik niet alleen allerlei dingen die je herkent en die jou laten weten dat ik inderdaad in staat ben feitelijke gegevens over jou te ‘lezen’, maar benoem ik ook het potentieel dat je in je draagt en dat, vanuit jouw ziel, geuit wil worden, zodat jij meer vervulling in je leven kunt ervaren.

Dát is wat een aurograaf en bijbehorende reading vooral voor je doen: ze brengen je (weer) in contact met het potentieel dat je nog niet, of nog niet optimaal, tot uiting hebt gebracht, en vormen een uitnodiging om dat nu alsnog te gaan doen, zodat je je ‘vervulder’ kunt gaan voelen, en daardoor uiteindelijk ‘heler’ en hoogst waarschijnlijk vreugdevoller in het leven kunt staan. En die uitnodiging komt niet van mij, maar van jouw ziel. Ik word me, door me af te stemmen, bewust van het potentieel dat jij in je draagt, en je ziel wil niets liever dan dat jíj je daar ook bewust van word en daar iets mee gaat doen. Ik ben in dit hele verhaal niet meer dan ‘de boodschapper’, de doorgever van informatie die op dit moment voor jou belangrijk is. Maar wanneer ík iets benoem dat door jou wordt herkend, in een hele ‘diepe’ laag, dan word je geráákt door de boodschap, en dát zet iets in beweging waar je ziel naar verlangt. Dáár ligt het grote ‘nut’ van een aurograaf en de bijbehorende reading.

Uit de reacties van de mensen voor wie ik een aurograaf hebt gemaakt, leid ik af dat het potentieel dat ik benoem eigenlijk altijd wel herkend wordt – soms heel sterk, soms in wat mindere mate, maar het gebeurt zelden dat ik iets benoem dat iemand volledig verrast. De meeste mensen wéten wel, diep van binnen, wat er nog aan potentieel ligt dat nog niet verwezenlijkt is. Maar er zijn altijd vele redenen te vinden om daar nog niét mee aan de slag te gaan, en het is heel makkelijk, in de waan van alledag, om aan dat gevoel van ‘ergens wel weten dat je nog iets te doen hebt’ voorbij te gaan – om het te negeren, of op de lange baan te schuiven. Maar dan komen de aurograaf en de reading… en dan wordt juist dát stukje heel duidelijk verwoord. En dat zet iets in beweging.

Dat leidt tot krachtigere bewustwording en is hoe dan ook een impuls, een aanzet, om nu ook dát stuk van jezelf de ruimte te gaan geven. Om ‘heler’ te worden, en meer vervulling te ervaren. Om uiting te gaan geven aan jouw unieke kwaliteiten, die je ziel o zo graag gemanifesteerd wil zien. En zelfs wanneer je dit eígenlijk al wist, kan deze boodschap je behoorlijk raken. Deels vanwege de herkenning, en vaak deels ook vanwege de bevestiging dat het écht zo is en dat je die kwaliteiten niet ‘verzonnen’ hebt maar dat ze er écht zijn.

Uit eigen ervaring weet ik dat dit besef, de herkenning en de bevestiging, je kunnen raken ‘tot in je ziel’. Je kunt er spontaan door in tranen uitbarsten, omdat je voelt, vanuit je kleine teen of héél diep van binnen, dat het wáár is wat er gezegd wordt. Dat je dat éigenlijk al wel wist, maakt geen enkel verschil en maakt de boodschap en het besef niet minder krachtig. De grote kracht van de (extra) bewustwording én, daardoor, het weer een stapje dichterbij je ziel komen zijn waardevolle ontwikkelingen die jou in staat stellen weer méér ‘jezelf’ te worden en je leven zo veel mogelijk vanuit jouw authentieke potentieel te leven.

Dáár zit de kracht van mijn werk, dáár zit het ‘nut’ van een aurograaf en de bijbehorende reading: in jou helpen je te her-inneren, of je er sterker van bewust te maken, wat een geweldig authentiek potentieel je in je meedraagt en dat je ziel niets liever wil dan dat je daar volledig uiting aan geeft.

2011: een jaar van creatie & manifestatie!

Wie mij aan het begin van dit jaar sprak merkte al snel dat ik mijn enthousiasme over de energie van 2011 nauwelijks kon verhullen: 2011 is een jaar dat een heel krachtige energie van creatie & manifestatie draagt en waarin ieder van ons dus prachtige dingen kan creëren!

Persoonlijk word ik daar heel erg blij van, en ik hoop van harte dat ook jij de energie van dit jaar aanwendt om prachtige nieuwe dingen te creëren. Wil je eigenlijk al een hele tijd bepaalde stappen maken maar kwam dat er steeds niet van? NU, dit jaar, is het bij uitstek het moment om in actie te komen! Wil je oude patronen voorgoed loslaten en starten met het vormgeven van iets nieuws – een nieuwe baan, een nieuwe relatie, een gezondere levensstijl, een nieuwe ‘jij’? Doe dan je voordeel met de energie die er dit jaar is, want zij zal je enorm helpen bij het verwezenlijken van je plannen!

Hoe kom ik bij deze ‘wijsheid’? Vanuit het enneagram procesmodel bezien draagt dit jaar de energie van processtap 4, de stap van ‘creatie van het nieuwe’. Werd 2010 gekenmerkt door de wat zware energie van processtap 3, waarbij we aan heel wat ‘invloeden van buitenaf’ het hoofd moesten bieden en veel dingen die niet meer werkten
mochten loslaten, 2011 biedt je de gelegenheid te starten met het creëren van datgene wat jij graag in je leven gemanifesteerd wilt zien en wat er werkelijk past bij de persoon die jij nu bent. Elk jaar draagt zijn eigen enneatypische energie en een jaar dat de 4-energie van creatie draagt, is bij uitstek een jaar om actief vorm te geven aan de plannen die je hebt.

Bezien vanuit het enneagram procesmodel was 2010 een jaar van ‘3-energie’: een jaar waarin ieder van ons moest dealen met heel wat externe invloeden die niet altijd prettig waren, maar die wel erg behulpzaam waren bij het ‘cleanen’, het zuiveren van dingen die ons niet langer dienden, en die de weg vrij maakten voor een eerlijkere, meer ‘zuivere’ manier van zijn en van leven. Een jaar dat in het teken stond van ‘reiniging’ en dat ons uitdaagde op ons authentieke pad te blijven, het pad van wie we werkelijk, ten diepste, zijn en dat leidt tot dat wat onze ziel dit leven graag wil realiseren.

Als alles ‘goed’ is gegaan, hebben de ontwikkelingen van 2010 je dichter bij jezelf gebracht, dichter bij je prachtige, pure, oprechte, authentieke Zelf… en ben je vervolgens, een beetje meer ‘jezelf’ dan voorheen, in 2011 aanbeland.

2011 is een jaar van ‘4-energie’, een jaar dat de energie draagt van creatiekracht en manifestatiekracht, die beschikbaar zijn voor iedereen die bereid is te dealen met de obstakels die gevormd worden door onze angsten, onze twijfels en onze onzekerheden en hier nu, in dit jaar, doorheen te breken. Het is een energie van ‘creatie middels emotie’; een energie waarin de creatieve krachten vrijkomen door je blokkades – en de emoties die daaraan gekoppeld zijn – onder ogen te zien en aan te gaan, want het is namelijk dáár, ín het aangaan van je blokkades en je emoties, dat de creatie van het nieuwe een begin maakt. Het is een jaar waarin veel, heel veel prachtige dingen gecreëerd kunnen worden, als je bereid bent je blokkades en bijbehorende emoties aan te gaan.

Terugkijkend op de gebeurtenissen in mijn leven in 2010, kan ik alleen maar beamen dat 2010 inderdaad een jaar was dat gekenmerkt werd door allerlei externe invloeden die me uitdaagden ‘op mijn pad te blijven’, of beter gezegd: die me uitdaagden weer op MIJN pad te komen en meer en meer de persoon te worden die ik werkelijk, in wezen, ben. De ‘invloeden van buitenaf’ kwamen in verschillende vormen: er waren situaties die me uitdaagden oude patronen te doorbreken en voor nieuwe manieren van ageren en reageren te kiezen; er waren fysieke klachten en ‘crashes’ die me dwongen me opnieuw te verbinden met mijn hogere of diepere Zelf, het meest authentieke deel van mij dat er is, en op die manier te ontdekken welke dingen goed voor mij zijn en welke dingen me schaden; er waren mensen die tegen mij leken te ageren in plaats van me te steunen en met sommigen van hen heb ik moeten breken om mijn eigen pad te kunnen vervolgen; en er waren zó veel kansen en mogelijkheden, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak, dat ik wel ‘wijze’ keuzes moést maken, omdat het simpelweg niet mogelijk was op alle kansen en mogelijkheden in te gaan.

En al deze dingen, alle afzonderlijke voorvallen, hebben me ertoe geleid heel wat aspecten, situaties en relaties te ‘zuiveren’ en hebben me aldus steeds meer gebracht bij wie ik werkelijk ben, bij wat echt goed en gezond voor mij is, en hebben me meer en meer op MIJN pad gebracht – gezonder, wijzer, relaxter, serener, meer in balans, authentieker, met meer passie en compassie en met meer liefde om te geven en meer licht om te laten schijnen.

Vond ik ‘de ronde van 2010’ een leuke rit? Niet echt. Het was behoorlijk pittig en soms ronduit pijnlijk, ook al waren er onderweg veel mooie en vreugdevolle gebeurtenissen waar ik met volle teugen van heb genoten.
Heeft het me iets goeds gebracht? Ja, dat heeft het absoluut. Het heeft me geschenken gebracht, GROTE geschenken. Geschenken die ik in eerste instantie niet als zodanig kon herkennen, maar die uiteindelijk ware cadeaus bleken te zijn. Nu weet ik dat. Nu zie ik het en nu begrijp ik het. En nu ben ik er dankbaar voor.

En hier zijn we dan nu, inmiddels al weer meer dan over de helft van het jaar 2011, een jaar dat de energie draagt van twee prachtige begrippen: creatie, en manifestatie.

Degenen onder jullie die bekend zijn met het enneagram als procesmodel weten dat de echte, grote veranderingen binnen een proces altijd plaatsvinden in stap 4, de stap van creatie en manifestatie. Een krachtige, maar zeker geen makkelijke procesfase. Om te kunnen starten met het creëren van wat je graag wilt creëren, MOET JE namelijk dealen met de obstakels die je er tot nu toe van weerhouden hebben de nieuwe, gewenste situatie te creëren… en dat betekent: het aangaan van je angsten, je onzekerheden, je twijfels, je beperkende overtuigingen, et cetera. Je MOET deze obstakels het hoofd bieden, wil je in staat zijn te kunnen starten met het creëren en manifesteren van dat wat je wilt. Doe je dat niet, ga je je obstakels niet aan, dan blijf je bouwen op de puinresten van dat wat er voorheen was en wat je niet meer wilt. En van een werkelijk nieuwe creatie is dan in feite geen sprake…

Een ‘4-jaar’ vraagt dus om het aangaan van je obstakels, je beperkingen, je blokkades – én alle emotie die dat met zich meebrengt – om van daaruit te kunnen creëren. En dat is niets niks. Ik zou dan ook niet willen zeggen dat 2011 een ‘makkelijk’ jaar is of nog zal zijn. Het zal absoluut een jaar zijn waarin we, op weg naar creatie en manifestatie, heel wat emotie zullen tegenkomen en dat kan behoorlijk pittig zijn. En vlak voordat we de grote sprong dan eindelijk wagen, de grote verandering écht in gang zetten, kunnen al onze angsten, twijfels en onzekerheden ineens in hevige mate de kop opsteken. Op dat soort momenten kunnen we het gevoel hebben dat we in een emotionele achtbaanrit zitten en zullen we ons wellicht afvragen of we wel op de ingeslagen weg moeten doorgaan. Kan ik dit wel? Is het wel haalbaar? Wíl ik dit eigenlijk wel? Op de moeilijkste momenten zullen dit soort vragen met ons aan de haal gaan, en zullen we ook deze ‘stemmen’ het hoofd moeten bieden. Geen simpele klus, al met al.

Maar het zal een heel, heel erg lonend jaar zijn als je bereid bent je obstakels, je ‘vijanden’ – inclusief je eigen emoties – onder ogen te zien en aan te gaan en niet zult terugdeinzen vanwege angsten, twijfels of wat dan ook dat je er tot nu toe steeds van weerhouden heeft datgene te creëren wat je werkelijk graag gemanifesteerd wilt zien in je leven.

Weet dat je angsten en twijfels zich minstens nog één keer heel sterk zullen maken, juist wanneer jij ze aan wilt gaan en wilt overwinnen. En weet dat het dan zaak is dóór te zetten, vasthoudend aan je visie en met vertrouwen in je hart. Want zoals Florence Scovel Shinn al schreef: “Every great work, every big accomplishment, has been brought into manifestation through holding to the vision, and often just before the big achievement, comes apparent failure and discouragement.”

Uit de confrontatie met je grootste obstakels zal het licht van de nieuwe situatie beginnen te schijnen… en zúllen creatie en manifestatie plaatsvinden. En dat zal, na het doorstaan van de turbulente 3-energie en de emoties van de 4-energie, een o zo prachtige ‘beloning’ zijn!

Ik wens je de kracht, de moed en het vertrouwen die nodig zijn om dit jaar je obstakels onder ogen te zien en aan te gaan, en ik wens dat je je sterk verbonden zult voelen met de visie van je authentieke, ware Zelf en de behulpzame krachten van liefde en vertrouwen terwijl je dat doet.  

Ik wens dat je in staat zult zijn dit jaar het creatieve 4-deel in jezelf te activeren en dat je daardoor zult ervaren, precies zoals een gezond enneatype 4 dat doet, dat je over de emotionele en de creatieve krachten beschikt die nodig zijn om op een positieve en creërende wijze door deze 4-fase heen te gaan en te creëren wat jij wilt creëren.

Ik wens dat je je dit jaar te allen tijde zult herinneren en zult ervaren, precies zoals een gezond enneatype 4 dat doet, dat het leven prachtig en waardevol is, en dat het absoluut de moeite waard is om te leven, zelfs wanneer dingen niet makkelijk zijn. Ik wens dat je niet zult opgeven als het even tegenzit of zwaar is, en dat jouw pure en zuivere visie je zal blijven inspireren en je de kracht en de passie zal geven waarmee je je obstakels kunt overwinnen, zodat je kunt starten met het creëren en manifesteren van dat wat jij wilt.  

Ik wens dat je dit jaar en alle jaren die nog komen prachtige, pure, goede dingen zult creëren, door gebruik te maken van de creatieve en liefdevolle krachten die je gegeven zijn.  

Ik wens dat we de energie van dit jaar allemaal aangrijpen als een kans om een aanvang te maken met het creëren van een prachtige wereld die vol liefde, puurheid, eerlijkheid, waarheid, vriendschap, compassie, warmte, verbinding, bezieling, inspiratie, licht en zegeningen is – en dat we deze wereld zullen blíjven creëren, steeds weer.

Ik wens dat ieder van ons de mooiste persoon zal zijn die hij of zij kan zijn, en dat we met elkaar een wonderlijke, liefdevolle, prachtige wereld zullen co-creëren. 

Vertrouwen, geloof en 100% commitment

In november 2007 kreeg ik tijdens de afwas een ‘brainwave’. Ik bedacht een wild, maf plan: ik, Sharon Kersten, zou een boek over het Enneagram gaan vertalen voor de Italiaanse markt om de dynamische visie op het Enneagram in Italië te verbreiden. En niet zomaar een boek, nee, hét boek over het Enneagram van de hand van Willem Jan van de Wetering, dé Nederlandse ‘expert on the topic’.
Het was een maf, wild plan, te meer omdat ik mijn opleiding tot EIK (Enneagram IntegratieKunde) Coach destijds nog moest beginnen, maar ik geloofde erin en ben aan de slag gegaan, volledig toegewijd om het maffe plan te laten slagen. Ik zou het boek gaan vertalen en als het in Italië een succes zou worden, zou ik de persoon zijn die de dynamische visie op het Enneagram in Italië verder zou gaan verbreiden.

In februari 2010 was het maffe, wilde plan concreet een feit: het boek was vertaald en werd in Italië door een grote uitgever uitgegeven en we hielden een promotietoer in 10 grote Italiaanse steden om het boek en de verdere Italië-plannen te promoten. In tien avonden tijd zagen we meer dan 2000 mensen die we naar ons beste kunnen hebben geprobeerd enthousiast te maken voor het Enneagram, en de eerste reacties waren zeer positief en erg veelbelovend.

Inmiddels, in de zomer van 2011, heb ik al diverse diepgaande trainingsweken over het Enneagram in Italië gegeven, coach ik Italiaanse mensen via Skype aan de hand van het Enneagram en ben ik regelmatig in Italië om een seminar over het Enneagram te geven. En ik realiseer me hoe ontzettend bijzonder het eigenlijk is dat mijn ‘droom’, mijn maffe plan, inmiddels zó concreet is geworden en zo’n prachtige vruchten afwerpt. Ik vind het heel bijzonder, heel bizar, en bovenal: heel erg gaaf. Het doet me realiseren dat niets onmogelijk is en dat er heel veel gemanifesteerd kan worden, als je er maar echt, ECHT in gelooft en er 100% voor gaat.
Ik heb erin geloofd, heb me niet van mijn pad laten brengen door mensen die allerlei beren op de weg zagen, ben gestaag doorgegaan en heb erop vertrouwd dat ik dit zou kunnen realiseren, als ik 100% toegewijd zou zijn aan mijn plan en vol geloof en vertrouwen aan de slag zou gaan. En voila’. Het werkt. En het is een prachtige, heel intense ervaring.

We zijn zo veel meer, zo veel groter, dan we vaak denken te zijn. We kunnen zo veel meer dan we doorgaans denken. We zijn veel minder beperkt dan we zelf geloven en dan onze omgeving ons soms doet geloven. En we zouden er wijs aan doen meer te durven dromen en meer in het werk te stellen om onze dromen te doen uitkomen.

Hoe zit het met jouw dromen? Durf jij te dromen? Durf je te geloven dat je veel méér bent en kunt dan je nu wellicht denkt en dat ook jij bergen kunt verzetten? En durf je de
sprong te wagen en vol vertrouwen, geloof en toewijding alles op alles te zetten om je droom waar te maken? Ik gun het je van harte. Ik wens het je zo toe. Want het is, in veel opzichten, een enorm verrijkende ervaring die je heel veel kracht geeft en veel beperkende overtuigingen en gedachten doet verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Durf te dromen, en ga voor je droom! En laat niemand je wijs maken dat het onmogelijk is. We zijn tot zo veel meer in staat dan we denken…

Ik wens je prachtige dromen en alle vertrouwen, geloof en commitment toe!