Archief extra video’s

Onderwerpen in de extra video van februari 2021 zijn o.a.:

 • De Volle Maan in Maagd en de kenmerken & effecten van Maagd-energie ((her-)ordenen!)
 • Het spanningsveld tussen Maagd-energie & de Vissen-energie waar we momenteel in zitten: uitdagingen & thematieken ten aanzien van relaties, verbindingen & financiën.
 • Uranus én het getal 5: vernieuwing & veranderingen.

Onderwerpen in de extra video van januari 2021 zijn o.a.:

 • De actuele onrust in het collectieve veld – met suggesties voor aanvulling van je ’toolbox’.
 • Pittige externe beïnvloeders: Mars-kracht, Volle Maan-energie & zonnevlamactiviteit.
 • Kansen tot groei/expansie die de Volle Maan in Leeuw van 28 januari ons brengt.
 • Vanaf 30 januari: Mercurius retrograde, in Waterman: aandachtspunten, do’s & don’ts.

Zet vóórdat je hieronder op Play klikt je VOLUME even (heel) LAAG.

En kijk vervolgens zelf wat je qua volume met de eerste 1,5 minuut van deze video wilt doen.

Deze video start namelijk met een experimentje dat met bepaalde klanken gemoeid gaat.

En de registratie van dat experimentje laat ervaren dat niet elk experiment slaagt zoals het bedoeld was. 😉

Aangezien ik een groot voorstander en supporter van authenticiteit en kwetsbaarheid ben, heb ik besloten het experimentje er niet uit te knippen. Dit is hoe het ging, ook dit is ‘leven en mens-zijn’ – authentiek, soms de plank een beetje mis slaand. 🙂

Ben je niet nieuwsgierig naar het experimentje? Start dan, met normaal volume, op 1:30.

Enjoy!


Onderwerpen in de extra video van eind december 2020 zijn o.a.:

 • Midwinter nadert: het wintersolstitium, de winterzonnewende.
 • Sol-stasis & Sol Invictus: de ‘stilstaande’ en vervolgens zegevierende Zon.
 • 25 december: de wedergeboorte niet van een zoon, maar van de ZON – Sol, het Licht.
 • Vanaf 25 december: 12 ‘heilige’ dagen en nachten.

Onderwerpen in de extra video van eind november 2020 zijn o.a.:

 • De Volle Maan in Tweelingen i.c.m. een gedeeltelijke maansverduistering: effecten en aandachtspunten.
 • Actuele zonnevlekken en de impact daarvan.
 • Neptunus gaat weer voorwaarts.
 • Belangrijk ‘huiswerk’ in de aanloop naar midwinter (21-12-2020): focus op de onderste 3 chakra’s!
 • 2012-2020: aan 8 jaren van intense persoonlijke processen & ‘trials‘ komt rond midwinter een einde.

Onderwerpen in de extra video van eind oktober 2020 zijn o.a.:

 • De naderende Volle Maan i.c.m. Samhain/Halloween op 31 oktober 2020: effecten en aandachtspunten.
 • De actuele onrust in de energetische en collectieve velden: toelichting & handvatten.
 • Van groot belang nu: gronden en je nieuwe balans ankeren.
 • Opnieuw leren navigeren, met nieuwe inzichten.
 • Zelfzorg: maak het heel concreet deze periode.

Onderwerpen in de extra video van eind september 2020 zijn o.a.:

 • De huidige Volle maan in Ram: effecten, aandachtspunten & handvatten.
 • Heftige zonnevlam-activiteit, de effecten daarvan op ons & tips omtrent zelfzorg.
 • Licht als informatiedrager; nieuwe inzichten.
 • Potentieel van (lichtelijk explosieve) conflicten door het naar boven komen van onderdrukte emoties.
 • De Saturnus retrograde is voorbij: we kunnen weer ‘voorwaarts’, met meer visie.

Onderwerpen in de extra video van begin september 2020 zijn o.a.:

 • De huidige Volle maan in Vissen: effecten, aandachtspunten & handvatten.
 • Hoe om te gaan met de actuele onrust in het collectieve veld: handvatten en aandachtspunten.
 • Het belang van flow in tijden van verandering (i.p.v. weerstand en verzet).
 • Het belang van groeien in authenticiteit en jezelf uitspreken in integriteit.
 • De 6 verschillende hersengolfstaten en hun effecten: linkerhersenhelft- en rechterhersenhelft-aspecten.

Onderwerpen in de extra video’s van juli 2020 zijn o.a.:

 • De ‘Lion’s Gateway’ van augustus 2020: wat is het, waar gaat het over en wat brengt dat ons?
 • Polarisaties, de effecten daarvan en hoe daar zo goed/constructief mogelijk mee om te gaan.
 • Schaduwkantenwerk: waar gaat het over en hoe kun je daar zelf mee aan de slag gaan?
 • Intuïtie & innerlijk weten versus ego-aspecten: het immense belang van jezelf goed kennen.
 • Potentieel versus realiteit: valkuilen & projecties.