Auragraphs

Wat is een auragraph?

Een auragraph is een kleurrijke tekening vol symboliek en betekenis die een weergave is van de energie en informatie die ik waarneem als ik iemands energieveld en de essentie daarvan ‘lees’. Elk mens heeft een energieveld dat uit verschillende lagen bestaat en waarin zich specifieke energiebanen en energiecentra bevinden. In dat persoonlijke energieveld is een schat aan informatie aanwezig over de persoon in kwestie en deze informatie is waar te nemen (te ‘lezen’) door wie over krachtig ontwikkelde psychic vaardigheden beschikt. Meer informatie hierover vind je op de pagina Psychic scan. Om een auragraph te maken, maak ik gebruik van mijn psychic vermogens in combinatie met mijn – eveneens sterk ontwikkelde – intuïtieve vermogens.

Zodra ik een psychic link maak met het energieveld van de persoon voor wie ik een auragraph maak, neem ik een grote hoeveelheid informatie waar die over die persoon vertelt. Deze informatie neem ik waar in de vorm van kleuren, getallen, afbeeldingen en symbolen die ik in mijn mind’s eye te zien krijg, gevoelens, sensaties en emoties die ik in mijn eigen lichaam ervaar en woorden, termen en soms hele zinnen die mij ‘binnen komen vallen’.

Deze manieren van waarnemen worden ook wel beschreven als ‘helderzien’, ‘heldervoelen’, ‘helderhoren’ en ‘helderweten’, maar persoonlijk ben ik geen fan van deze termen aangezien zij al snel de indruk wekken dat het over ‘zweverige zaken’ zou gaan terwijl dit gewoon vermogens zijn waar we als mens in beginsel allemaal over beschikken. De meesten van ons hebben deze vermogens echter niet sterk ontwikkeld en zijn niet in staat er bewust, actief mee te werken. Ik heb mijn psychic vermogens wel bewust ontwikkeld en werk daar al sinds 2011 professioneel mee, in de context van de diensten die ik aanbied. (Zie voor meer informatie hierover de tekst op de pagina Psychic scan.)

De informatie die ik waarneem wanneer ik middels een psychic link inlink op het energieveld (informatieveld) van de persoon voor wie ik de auragraph maak, geef ik weer in een kleurrijke aquareltekening die gemaakt wordt op stevig, kwalitatief hoogwaardig aquarelpapier (formaat 24 x 32 cm, iets groter dan A4). Het is hierbij geen streven of doel een ‘mooie’ tekening te maken; daar gaat het bij een auragraph niet om. De tekening die ontstaat is een getrouwe weergave van de informatie die ik waarneem in reactie op de aanvraag om voor die specifieke persoon een auragraph te maken en dat is precies wat een auragraph beoogt en hoort te zijn: een vastlegging van informatie die in de aura, het energieveld van de persoon, aanwezig is – informatie die in de huidige levensfase van de persoon relevantie heeft voor deze persoon.

Zodra de tekening klaar is, dient deze als de bron voor een uitgebreide persoonlijke reading (duiding) die ik zorgvuldig uitwerk in de vorm van een e-book in pdf-formaat. In deze uitgeschreven reading/duiding leg ik uit en licht ik toe wat de auragraph allemaal over de persoon vertelt. Hierbij wordt elk element, elke kleur, elke sectie, elk detail van de auragraph duidelijk besproken, waardoor de uitgewerkte reading een schat aan informatie vormt die deels tot herkenning maar vooral tot nieuwe inzichten, een expansie van het bewustzijn en/of een beter of diepgaander begrip van dingen kan leiden.


Lees hier de feedback van mensen die een auragraph met bijbehorende uitgebreide reading ontvangen hebben


Soulpath Auragraph

Spotlight Auragraph

SoulSpeak Auragraph

Ik maak tegenwoordig 3 soorten auragraphs: Soulpath Auragraphs, Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs.

Toen ik in 2012 begon met het maken van auragraphs telden de readings die de auragraphs vergezelden aanvankelijk zo’n 6 tot 8 pagina’s uitgeschreven tekst in A4-formaat. Naarmate ik meer auragraphs maakte, kreeg ik echter steeds méér informatie te ‘lezen’ uit het energieveld van de persoon in kwestie, waardoor de tekeningen steeds rijker en gedetailleerder werden en de bijbehorende readings (duidingen) steeds omvangrijker werden. De readings gingen van 6 à 8 pagina’s tekst naar 10 à 12 pagina’s, vervolgens naar 18 à 20 pagina’s en aansluitend naar 26 à 28 pagina’s tekst op A4-formaat.
De Soulpath Auragraphs die ik sinds 2016 maak, tellen qua reading gemiddeld zo’n 30 à 32 (!) pagina’s tekst in A4-formaat, hetgeen neerkomt op zo’n 15.000 woorden: allemaal informatie over en voor die éne specifieke persoon voor wie de auragraph gemaakt is. Een heel boekwerk, boordevol inzichten en allerlei aandachtspunten waar je als ontvanger van zo’n Soulpath Auragraph je voordeel mee kunt doen op jouw unieke pad van persoonlijke groei en ontwikkeling en dat ik als een hoogstpersoonlijk e-book opmaak waar je nog lange tijd waardevolle informatie en aanknopingspunten in kunt terugvinden.

Sinds begin 2019 maak ik, naast de Soulpath Auragraphs, ook Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs. Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs zijn beide wat minder omvangrijk dan de Soulpath Auragraphs en ‘zoomen in’ op een bepaald aspect, een specifieke thematiek of situatie of de actuele groei- of ontwikkelingsfase waarin iemand zich nú bevindt.

Hieronder lees je wat de verschillen zijn tussen een Soulpath Auragraph, een Spotlight Auragraph en een SoulSpeak Auragraph en welk type auragraph wanneer het meest passend of geschikt is.


Soulpath Auragraph©

Een Soulpath Auragraph is een auragraph die informatie geeft over wie/hoe de persoon op zielsniveau in dit leven is en vertelt over kenmerken, thematieken, processen en uitdagingen/aandachtspunten die op het huidige levenspad een rol spelen, over authentieke kwaliteiten, talenten en vermogens waarmee de persoon in dit leven geboren is en die kunnen worden ontwikkeld en/of ingezet bij het bewandelen van het huidige levenspad én over specifieke kwaliteiten, talenten en vermogens die als potentieel in de persoon aanwezig zijn en nog (verder, of bewuster) ontwikkeld kunnen worden in het huidige leven.

Je zou kunnen zeggen dat een Soulpath Auragraph gaat over ‘het pad van de ziel’ zoals dat door de persoon in het huidige leven gelopen wordt.

Een Soulpath Auragraph gaat niet zozeer over de ‘buitenste’ laag van je persona of persoonlijkheid maar geeft informatie over wie iemand in de kern, in essentie (op zielsniveau) is en wat de bijzondere aandachtspunten, thematieken, processen, kenmerken, kwaliteiten en talenten zijn die daaraan in het huidige leven gekoppeld zijn.

Het geeft informatie over het pad van groei en ontwikkeling dat de persoon in kwestie als uniek individu met geheel eigen en authentieke zielsaspecten in dit leven doormaakt. Uiteraard betreft de informatie ten dele ook een aantal aspecten van de ‘persoonlijkheid’, en wel dié aspecten die significant zijn binnen de ruimere context van wie de persoon in kwestie in essentie is en het pad van groei en ontwikkeling dat daaraan gekoppeld is.


Voor wie is een Soulpath Auragraph waardevol?

Een Soulpath Auragraph is in mijn optiek voor iedereen waardevol, maar kan bij uitstek erg waardevol zijn voor wie zich al – en bij voorkeur al een tijdje – op een pad van bewuste persoonlijke en spirituele groei & ontwikkeling bevindt en voor wie termen als ‘ziel’, ‘zielsaspecten’ en het idee dat ieder mens in essentie spirit is en dat we als geïncarneerde ziel op aarde zijn om ons verder te ontwikkelen qua groei en bewustzijn, acceptabel en niet ‘vreemd’ zijn.

Een Soulpath Auragraph is te zien als een soort spiritueel assessment: het laat zien wat er, in algemene zin en/of in de actuele levensfase, belangrijk is in relatie tot de ziel die iemand in wezen is en vertelt over dat wat die persoon op zielsniveau in het huidige leven graag zou willen ervaren en/of manifesteren.

Qua hoeveelheid informatie en de impact, ‘waarde’ en het potentiële effect van de informatie die een Soulpath Auragraph met bijbehorende zeer uitgebreide reading ontsluit, zijn een Soulpath Auragraph en bijbehorende duiding equivalent aan minstens 10 individuele psychic scan sessies van 75 minuten elk. In het vervaardigen van een Soulpath Auragraph met zeer uitgebreide reading zitten zo’n 55 à 60 klokuren zeer intensieve arbeid: minstens 55 klokuren waarin ik, totaal gefocust, alleen maar bezig ben met de informatie die gaat over en ontsloten wordt voor de persoon voor wie ik de auragraph aan het maken ben.


Spotlight Auragraph©

Om tegemoet te komen aan de vraag en wens van velen die wél graag een auragraph met uitgebreide reading willen ontvangen maar niet de prijs van een Soulpath Auragraph kunnen of willen betalen, maak ik sinds begin 2019 ook Spotlight Auragraphs.

Een Spotlight Auragraph is, net als een Soulpath Auragraph, een aquareltekening die op hoogwaardig aquarelpapier wordt gemaakt (formaat 24 x 32 cm, iets groter dan A4) en die veel waardevolle informatie bevat over de aanvrager van de auragraph, maar de hoeveelheid informatie die erin aanwezig is en die in de bijbehorende uitgewerkte reading geduid wordt, is wat minder omvangrijk en zoomt specifiek in op informatie waar de aanvrager van de auragraph nù, in diens huidige situatie en levensfase, graag meer over wil weten.

Waar een Soulpath Auragraph gaat over het ‘pad van de ziel’ zoals dat door de persoon in het huidige leven gelopen wordt en dus informatie over héél veel verschillende aspecten bevat, staat in een Spotlight Auragraph een bepaald deel van het totale informatieveld centraal, dat wordt uitgelicht.

Er wordt een ‘spotlight’ geplaatst op een specifiek thema, een specifiek groei- of ontwikkelingsproces of een specifiek onderwerp of aandachtsgebied waar de aanvrager van de auragraph graag meer over wil weten.

De uitgeschreven reading (duiding) behorend bij een Spotlight Auragraph is nog steeds behoorlijk omvangrijk: deze telt gemiddeld zo’n 12 pagina’s tekst in A4-formaat, hetgeen neerkomt op zo’n 6.000 woorden.

Ook deze duiding wordt opgemaakt als een hoogstpersoonlijk e-book waar je als ontvanger nog lange tijd waardevolle informatie en aanknopingspunten in kunt terugvinden.

Qua hoeveelheid informatie en de impact, ‘waarde’ en het potentiële effect van de informatie die een Spotlight Auragraph met bijbehorende uitgewerkte reading ontsluit, is een Spotlight Auragraph met bijbehorende duiding equivalent aan minstens 4 individuele psychic scan sessies. In het vervaardigen van een Spotlight Auragraph en bijbehorende reading zitten zo’n 20 à 25 klokuren waarin ik, totaal gefocust, alleen maar bezig ben met de informatie die gaat over en ontsloten wordt voor de persoon voor wie ik de auragraph aan het maken ben.

Voor wie is een Spotlight Auragraph geschikt?

Een Spotlight Auragraph kan worden ingezet in tal van situaties (bij tal van ‘hulpvragen’), mits je zelf kunt aangeven wat de thematiek, het onderwerp/aandachtsgebied of het proces is waar je graag meer inzicht in wilt krijgen. Een Spotlight Auragraph kan bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – worden ingezet wanneer je meer inzicht wilt krijgen in, of meer bewustzijn wilt verkrijgen over

  • een specifiek persoonlijk proces waar je nu in zit en waarvan je je afvraagt hoe je daar het beste mee om kunt gaan, wat er te ‘leren’ of groeien is middels dit proces en hoe je dat het beste kunt aanpakken, of
  • specifieke blokkades waar je tegenaan loopt (in jezelf) en waarvan het je niet goed lukt te duiden wat de onderliggende oorzaak ervan is en wat je nodig hebt om je van die blokkades te bevrijden, of
  • schaduwkanten en/of belemmerende patronen en wat je nodig hebt om daarvan vrij te kunnen komen, of
  • aspecten van jezelf die mogelijk nog onvoldoende aan bod komen of tot expressie komen nu, terwijl er een diepe behoefte in je leeft deze aspecten wél meer tot uiting te laten komen, of
  • potentieel dat sluimerend/latent in jou aanwezig is, waarvan je je nauwelijks of niet bewust bent, en dat geactiveerd en ontwikkeld kan worden.

Als je het lastig vindt zelf helder te verwoorden wat precies de thematiek, het onderwerp of het proces is waar je mij middels een Spotlight Auragraph op wilt laten inzoomen, kunnen we hier per telefoon of videoverbinding even contact over hebben voordat ik aan jouw Spotlight Auragraph begin.


SoulSpeak Auragraph©

De SoulSpeak Auragraphs die ik maak zijn in wezen een voortvloeisel van de Krachtkaarten die ik in de periode 2012-2018 veelvuldig gemaakt heb, voor grote aantallen mensen. Je zou het ‘fluisteringen van de ziel’ kunnen noemen – en precies daarom dragen ze de naam SoulSpeak Auragraph.

Een SoulSpeak Auragraph is een aquareltekening die op hoogwaardig aquarelpapier wordt gemaakt (formaat 24 x 16 cm, iets groter dan A5) en die, net als de andere auragraphs, vergezeld wordt van een uitgewerkte duiding, een reading, in e-bookformaat. De hoeveelheid informatie die in een SoulSpeak Auragraph aanwezig is en in de bijbehorende uitgewerkte reading geduid wordt, is wat minder omvangrijk dan de hoeveelheid informatie die een Spotlight Auragraph ontsluit en zoomt specifiek in op informatie die voor de aanvrager van de auragraph nù, in deze specifieke periode, van belang is in termen van zijn/haar persoonlijke en spirituele pad van bewustwording, groei en ontwikkeling

In ieders energieveld is een laag aanwezig waarin zich informatie bevindt over potentieel dat latent (inactief, of ‘slapend’) aanwezig is en over aspecten die zich reeds in het veld of systeem van de persoon bevinden maar nog niet, of nog niet optimaal, tot het bewustzijn van de persoon zijn doorgedrongen. Bij de creatie van een SoulSpeak Auragraph zoom ik dáárop in en is het mijn taak die informatie te ontsluiten waar de aanvrager van de SoulSpeak Auragraph zich nu (meer) van bewust mag en kan worden.

Dit maakt van een SoulSpeak Auragraph het uitgelezen ‘instrument’ dat kan dienen als een guideline, een leidraad en een ondersteuning, voor de komende fase van jouw levenspad, zeker als je jouw pad graag zo bewust mogelijk wilt gaan en je bereid bent te omarmen wat poogt zich nu kenbaar te maken en tot jouw bewustzijn door te dringen. Als jij graag bewust en actief aan de slag wilt gaan met de volgende stappen op jouw pad van persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling, is een SoulSpeak Auragraph een waardevolle en krachtige manier om te ontdekken op welke vlakken die komende stappen bij voorkeur mogen liggen – niet omdat iemand anders dat zegt, maar omdat jouw eigen ‘SoulSpeak’ dat laat zien!

De uitgeschreven reading (duiding) behorend bij een SoulSpeak Auragraph telt gemiddeld zo’n 5 à 6 pagina’s tekst in A4-formaat, hetgeen neerkomt op zo’n 2.500 à 3.000 woorden. Ook deze duiding wordt opgemaakt als een hoogstpersoonlijk e-book waar je als ontvanger nog lange tijd waardevolle informatie en aanknopingspunten in kunt terugvinden.

In het vervaardigen van een SoulSpeak Auragraph en bijbehorende reading zitten zo’n 10 à 12 klokuren waarin ik, totaal gefocust, alleen maar bezig ben met de informatie die gaat over en ontsloten wordt voor de persoon voor wie ik de auragraph aan het maken ben. Hoe een SoulSpeak Auragraph eruit ziet, is volledig afhankelijk van de persoon voor wie ik de auragraph maak, de informatie die ik daarbij te zien krijg en de boodschap die op die manier voortgebracht wordt. De gehele tekening, met alle kleuren en elementen die zij bevat, is volledig afgestemd op dat wat ik waarneem – de ‘SoulSpeak’ van joúw ziel of essentie en dat wat vanuit dié laag van je energieveld nu zichtbaar wil worden.

Wanneer is een SoulSpeak Auragraph waardevol?

Een SoulSpeak Auragraph is een ontzettend mooi cadeau aan jezelf als je op zoek bent naar een stukje ‘guidance‘, begeleiding, dat niet van iemand ánders afkomstig is maar vanuit jouw eigen veld en jouw eigen kern.

Wanneer ik een SoulSpeak Auragraph voor je maak, maak ik zichtbaar wat vanuit jouw kern nu kenbaar wil worden en zich een weg poogt te banen naar jouw bewustzijn. Ik ben in wezen de ‘vertaler’ die kan waarnemen wat zich in jouw systeem nog in de minder bewuste of onbewuste lagen bevindt en die deze informatie voor jou kan duiden, zodat jij er je voordeel mee kunt doen.

Een SoulSpeak Auragraph is een mooi en krachtig ‘instrument’ als je

  • graag wilt weten waar je nu en de komende periode op mag focussen, qua bewustwording, groei en ontwikkeling;
  • benieuwd bent wat jouw ziel of essentie je nú probeert duidelijk te maken, in deze periode of fase van je leven;
  • graag wilt weten welke dingen of aspecten zich in deze fase een weg proberen te banen naar jouw bewustzijn;
  • graag wilt weten wat de ‘fluisteringen van jouw ziel’ zijn, nu, in deze specifieke periode van je leven;
  • behoefte hebt aan wat guidance, begeleiding die niet van ánderen afkomstig is maar vanuit de kern van je eigen veld, je eigen essentie.

Voorbeelden

Voorbeelden van Soulpath Auragraphs die ik gemaakt heb:

Voorbeelden van auragraphs uit eerdere jaren, gemaakt in de ‘beginperiode’, voordat ik me ging toeleggen op het creëren van Soulpath Auragraphs:

NB Bij de auragraphs uit de beginperiode lag de focus meer op de kenmerken van de persoonlijkheid en wat minder op de zielsaspecten die daaraan gekoppeld zijn. Dit is gaandeweg mijn ontwikkeling gaan veranderen. Tegenwoordig maak ik alleen nog Soulpath Auragraphs, Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs: auragraphs die meer ‘wezenlijke’ informatie geven dan de auragraphs die ik in eerdere jaren maakte en die een vrijere vorm kennen doordat ook de vorm van de tekening in lijn is met de energie van de persoon voor wie ik aan het werk ben en ‘vanzelf ontstaat’ (en van specifieke betekenis is) zodra ik gericht voor iemand aan het werk ga.


Wat mensen over hun auragraph met bijbehorende reading gezegd hebben:

“Wat een informatie. Overweldigend. […] De eerste 2 keer dat ik het heb gelezen kreeg ik tranen in mijn ogen. Zo treffend.”

“Het is net of mijn leven zin heeft gekregen doordat ik een richting heb mogen ontvangen. Een richting waar ik al heel lang naar op zoek was. “

“De reading is prachtig, ik herken mezelf er heel goed in. Helemaal raak.”

Het helpt me om door te gaan en mijn twijfels te overwinnen.”

“… ieder detail, zo fijn uitgelegd en prachtig verwoord.”

Zo herkenbaar… zo waar…”

“Jij zegt meer dan de psycholoog waarbij ik een beroepskeuzetest deed als kind.”


Heb net toch maar vast de aurografen van de mannen gelezen. Alsof je ze al jaren kent! Wat gaaf.

“Een feest van herkenning. Met tranen. Nooit eerder heeft iemand mij op deze wijze gezien. Zo objectief, zo onvoorwaardelijk.”

“Je hebt me meer aangereikt dan ik had durven dromen.” 

“Helder, liefdevol en zuiver”

“… erg getroffen…. een warm gevoel van herkenning….”

“Dikke tranen van herkenning. Wonderlijk.”

Het ervaren dat wat ik eigenlijk, werkelijk, diep en ver van binnen “weet”, hier zwart op wit geschreven staat… bevestigd wordt…”


Klik hier om de uitgebreide feedback te lezen waar bovenstaande citaten uit afkomstig zijn.


Wat voor elke auragraph geldt:

Voor elke auragraph die ik maak geldt: zowel de tekening (de auragraph zelf) als de reading gaan volledig over die ene specifieke persoon voor wie ik de auragraph maak en zijn dus hoogstpersoonlijk en absoluut uniek. In de vele uren waarin ik bezig ben met het vervaardigen van een unieke auragraph en bijbehorende reading ben ik, volledig gefocust, alleen maar met het energie- en informatieveld van dié persoon bezig. Elke getekende lijn of vorm en elk in de reading opgeschreven woord gaat over de persoon voor wie ik aan het werk ben en over niemand anders. Veel unieker en persoonlijker kan een creatie niet zijn.

Vanaf het moment waarop je je auragraph ontvangt en je de informatie uit de bijbehorende reading opneemt en gaat integreren, werkt je persoonlijke auragraph ook als een krachttekening: een tekening die gaat over jou, jouw persoonlijke aspecten en processen en die een energie bevat en uitzendt die jouw systeem ‘herkent’ en die in staat is jou te bekrachtigen en jouw processen positieve impulsen te geven.

Regelmatig naar je eigen auragraph (de tekening) kijken helpt je zowel de informatie waar de auragraph over spreekt alsook de jou bekrachtigende energie die erin aanwezig is goed te integreren.

De ervaring leert dat de informatie die middels de reading bij de auragraph ontsloten wordt altijd meerdere ‘lagen’ van betekenis bevat – lagen die met het verstrijken van de tijd stuk voor stuk ontsloten worden, wanneer de ontvanger van de reading daaraan toe is. Ik hoor regelmatig van mensen dat zij bij het opnieuw lezen van de reading op een láter moment in de tijdlijn (een jaar later, twee jaar later, meerdere jaren later) opeens ook ándere betekenissen van de ontsloten informatie kunnen duiden, begrijpen, bevatten. De informatie die je ontvangt geeft je al heel veel op het moment waarop je het ontvangt, en geeft nog méér in de tijd die nog komen gaat. Een auragraph met bijbehorende reading is dus veel méér dan een cadeau aan jezelf (of aan een ander) ‘in en voor het nu’; het is iets waar je nog lange tijd heel veel waarde, inzicht, richting en betekenis aan kunt ontlenen.


“Absoluut uniek” en “very impressive”

Verschillende kenners uit internationale kringen van psychic reading en psychic artwork hebben me verteld dat wat ik op het gebied van auragraphs doe “absoluut uniek” en “very impressive” is. Hoewel er meer mensen zijn die zich met de creatie van auragraphs bezig houden, schijnt de grote hoeveelheid accurate informatie die ik op deze wijze weet te verkrijgen en in de bijbehorende readings uitwerk uniek en tamelijk indrukwekkend te zijn.


Jouw eigen auragraph bestellen? Dat kan!

Er is momenteel, i.v.m. drukte, een stop op het aannemen van nieuwe Auragraph-bestellingen.
Als je graag een Auragraph wilt bestellen kan ik je op een wachtlijst plaatsen.
Neem in dat geval even per mail contact met me op.

Wanneer er geen tijdelijke stop op het aannemen van Auragraph-bestellingen is, geldt:

Hieronder kun je de auragraph van je keuze bestellen. Na verwerking van je boeking neem ik per e-mail contact met je op en ontvang je de factuur voor je boeking.

Zodra ik je betaling verwerkt hebt, zal ik je vragen mij een recente foto van jezelf te sturen waarop je gezicht duidelijk te zien is. Meer dan deze foto, je voornaam en jouw toestemming om in te linken op jouw energieveld heb ik niet nodig om een psychic link met jouw energieveld te kunnen maken en voor je aan de slag te gaan.

Bestel je een Spotlight Auragraph, dan zal ik je per mail ook vragen waar je de ‘spotlight’ op geplaatst wilt hebben. Mocht je moeite hebben dit zelf helder onder woorden te brengen, dan kunnen we hier even kort contact over hebben per telefoon.

Wanneer je auragraph en bijbehorende uitgewerkte reading (duiding) klaar zijn, stuur ik je de auragraph per post toe. De uitgebreide uitgeschreven reading wordt per e-mail toegestuurd, als een uniek en hoogstpersoonlijk e-book in pdf-formaat. De reading ontvang je nadat je de auragraph per reguliere post ontvangen hebt; zodra je de auragraph ontvangen hebt, mail ik je de reading.

Wil je een auragraph ontvangen, bestel deze dan tijdig. Er is voor alle typen auragraphs een wachtlijst. De wachttijd voor een SoulSpeak Auragraph bedraagt doorgaans 3 à 4 weken, die voor een Spotlight Auragraph 5 à 6 weken weken en die voor een Soulpath Auragraph 2 à 3 maanden. Zodra ik je bestelling verwerkt heb, laat ik je weten wanneer je je auragraph mag verwachten.

Wil je een auragraph voor iemand anders bestellen? Dat kan, mits die persoon zijn/haar expliciete toestemming daarvoor geeft. Deze toestemming wens ik van de betreffende persoon zelf te ontvangen. Ik maak, om ethische redenen, géén psychic link met het energieveld van iemand die daar geen expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Er is momenteel een stop op het aannemen van nieuwe Auragraph-bestellingen.

Wil je weten wanneer ik verwacht weer nieuwe Auragraph-bestellingen te kunnen aannemen, mail me dan even.

Als je wilt, kan ik je op een wachtlijst plaatsen.

Welk type auragraph je ook kiest: jouw auragraph en bijbehorende uitgeschreven duiding (reading) gaan volledig over jou en zijn absoluut uniek, speciaal voor JOU gemaakt.

Elke kleur, elke lijn, elke vorm, elke afbeelding in je auragraph en elk woord in de duiding: het zijn allemaal dragers van informatie die specifiek **voor jou** bedoeld is – en voor niemand anders.

*Aangetekende verzending met track & trace en verzekerservice is mogelijk tegen een meerprijs.
Verzending naar het buitenland is mogelijk. Neem contact met me op als je hier meer informatie over wilt.


Ook interessant voor anderen? Deel het!