Auragraphs

•••• For English, please click on the orange Translate button in the lower right corner of the page and select the language of your choice. The automagically created translation will be far from perfect but I trust you’ll be able to get the gist.••••

Wat is een Auragraph?

Een Auragraph is een kleurrijke aquareltekening vol symboliek en betekenis die eenweergaveisvan de energie en informatie die ik waarneem als ik iemands energieveld en de essentie daarvan ‘lees’. Elk mens heeft een energieveld en in dat persoonlijke energieveld is een schat aan informatie aanwezig over de persoon in kwestie. Deze informatie is waar te nemen, te ‘lezen’ (readen), door wie over krachtig ontwikkelde psychic vermogens beschikt. Bij de creatie van een auragraph maak ik gebruik van mijn psychic vermogens en mijn vermogen dat wat ik waarneem in iemands energieveld niet alleen te ‘lezen’ maar ook weer te geven in de vorm van een aquareltekening vol symboliek en betekenislagen. Wanneer de tekening eenmaal klaar is, duid (‘vertaal’) ik alle informatie die ik heb waargenomen in de vorm van een uitgebreide uitgeschreven reading die als een hoogstpersoonlijk e-book wordt opgemaakt..

De creatie van een Auragraph met bijbehorende reading bestaat uit 3 fasen:

Fase 1: het ‘lees’-proces

Zodra ik een psychic link maak met het energieveld van de persoon voor wie ik een auragraph maak, neem ik een grote hoeveelheid informatie waar die over die persoon vertelt. Deze informatie neem ik waar in de vorm van kleuren, getallen, afbeeldingen en symbolen die ik in mijn mind’s eye te zien krijg, gevoelens, sensaties en emoties die ik in mijn eigen lichaam ervaar en woorden, termen en soms hele zinnen die mij ‘binnen komen vallen’.

Deze manieren van waarnemen worden ook wel beschreven als ‘helderzien’, ‘heldervoelen’, ‘helderhoren’ en ‘helderweten’, maar ik ben geen fan van deze termen aangezien zij al snel de indruk wekken dat het over ‘zweverige zaken’ zou gaan terwijl dit gewoon vermogens zijn waar we als mens in beginsel allemaal over beschikken. De meesten van ons hebben deze vermogens echter niet sterk ontwikkeld en zijn niet in staat er bewust, gericht mee te werken. Ik heb mijn psychic vermogens wel bewust ontwikkeld en werk daar sinds 2011 ook professioneel mee, in de context van de diensten die ik aanbied.

Fase 2: de tekenfase, creatie van de Auragraph

De informatie die ik waarneem wanneer ik middels een psychic link een link maak met het energieveld (informatieveld) van de persoon voor wie ik de Auragraph maak, geef ik weer in een kleurrijkeaquareltekeningdie gemaakt wordt op stevig, kwalitatief hoogwaardig aquarelpapier (formaat 24 x 32 cm, iets groter dan A4). Het is hierbij geen streven of doel een ‘mooie’ tekening te maken; daar gaat het bij een Auragraph niet om. De tekening die ontstaat is een getrouwe weergave van de informatie die ik waarneem in reactie op de aanvraag om voor die specifieke persoon een Auragraph te maken en dat is precies wat een Auragraph beoogt en hoort te zijn: een vastlegging en weergave van informatie die in het energieveld van de persoon aanwezig is –informatie die relevantie heeft voor die persoon in diens huidige levensfase

De tekenfase bestaat, doordat ik met aquarelpotloden werk, uit 2 fasen: in de eerste fase zet ik alle lijnen op het papier; in de tweede fase loop ik elke lijn, minutieus, na met een micropenseel met water – en dan komen de heldere kleuren op ‘magische’ wijze tevoorschijn. De tweede fase heeft een sterk ‘contemplatief’ karakter en het is in deze fase dat de betekenissen van alle elementen mij duidelijk worden – alle betekenislagen en -aspecten die ik vervolgens in de uitgeschreven reading ga uitwerken.

Fase 3: het uitwerken van de uitgeschreven reading

Zodra de tekening klaar is, dient deze als de bron voor eenuitgebreide persoonlijke readingdie ik uitwerk in de vorm van eene-bookin pdf-formaat. In deze uitgeschreven reading/duiding leg ik uit en licht ik toe wat de Auragraph allemaal over de persoon vertelt. Hierbij wordt elk element, elke kleur, elke sectie, elk detail van de Auragraph zorgvuldig en uitgebreid besproken, waardoor de uitgewerkte reading een schat aan informatie vormt die deels tot herkenning maar vooral totnieuwe inzichten, nieuwe bewustwording en/of een beter of diepgaander begrip van dingenkan leiden.


Soulpath Auragraph ••• Spotlight Auragraph ••• SoulSpeak Auragraph

Ik maak tegenwoordig 3 soorten Auragraphs: Soulpath Auragraphs, Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs.

In 2012 ben ik begonnen met de creatie van Auragraphs.
De uitgewerkte readings die de Auragraphs van 2012 vergezelden telden zo’n 6 tot 8 pagina’s uitgeschreven tekst in A4-formaat. Naarmate ik meer Auragraphs maakte, kreeg ik echter steeds méér informatie te ‘lezen’ uit het energieveld van de persoon in kwestie, waardoor de tekeningen steeds rijker en gedetailleerder werden en de bijbehorende uitgewerkte readings steeds omvangrijker werden. De readings gingen in de periode 2012-2016 van 6 à 8 pagina’s uitgeschreven tekst naar 10 à 12 pagina’s, vervolgens naar 18 à 20 pagina’s en aansluitend naar 26 à 28 pagina’s uitgeschreven tekst op A4-formaat.

DeSoulpathAuragraphs die ik sinds 2016 maak, tellen qua uitgewerkte reading gemiddeld zo’n 30 à 32 (!) pagina’s tekst in A4-formaat, hetgeen neerkomt op zo’n 15.000 woorden: allemaal informatie over en voor die éne specifieke persoon voor wie de Auragraph gemaakt is. Dat is een heel boekwerk, boordevol inzichten en allerlei aandachtspunten waar je als ontvanger van een Soulpath Auragraph je voordeel mee kunt doen op jouw unieke pad van persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik maak het op als een hoogstpersoonlijk e-book waar je nog lange tijd waardevolle informatie en aanknopingspunten in kunt terugvinden.

Sinds begin 2019 maak ik, naast de Soulpath Auragraphs, ookSpotlightAuragraphs enSoulSpeakAuragraphs. Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs zijn minder omvangrijk dan een Soulpath Auragraph en ‘zoomen in’ op een bepaald aspect, een specifieke thematiek of situatie of de actuele groei- of ontwikkelingsfase waarin iemand zich nu bevindt.

Hieronder lees je wat de verschillen zijn tussen een Soulpath Auragraph, een Spotlight Auragraph en een SoulSpeak Auragraph en welk type Auragraph wanneer het meest passend of geschikt is.


Soulpath Auragraph©

Een Soulpath Auragraph is een Auragraph die informatie geeft over wie/hoe de persoon op zielsniveau in dit leven is en vertelt over kenmerken, thematieken, processen en uitdagingen/aandachtspunten die op het huidige levenspad een rol spelen, over authentieke kwaliteiten, talenten en vermogens waarmee de persoon in dit leven geboren is en die kunnen worden ontwikkeld en/of ingezet bij het bewandelen van het huidige levenspad én over specifieke kwaliteiten, talenten en vermogens die als potentieel in de persoon aanwezig zijn en nog (verder, of bewuster) ontwikkeld kunnen worden in het huidige leven.

Je zou kunnen zeggen dat een Soulpath Auragraph gaat over ‘het pad van de ziel’ zoals dat door de persoon in het huidige leven gelopen wordt.

Een Soulpath Auragraph gaat niet zozeer over de ‘buitenste’ laag van je persona of persoonlijkheid maar geeft informatie overwie iemand in de kern, in essentie (op zielsniveau) is en wat de bijzondere aandachtspunten, thematieken, processen, kenmerken, kwaliteiten en talenten zijn die daaraan in het huidige leven gekoppeld zijn

Het geeft informatie over het pad van groei en ontwikkeling dat de persoon in kwestie als uniek individu met geheel eigen en authentieke zielsaspecten in dit leven doormaakt. Uiteraard betreft de informatie ten dele ook een aantal aspecten van de ‘persoonlijkheid’, en wel dié aspecten die significant zijn binnen de ruimere context van wie de persoon in kwestie in essentie is en het pad van groei en ontwikkeling dat daaraan gekoppeld is.

Voor wie is een Soulpath Auragraph waardevol?

Een Soulpath Auragraph is in mijn optiek voor iedereen waardevol, maar kan bij uitstek erg waardevol zijn voor wie zich al – en bij voorkeur al een tijdje – op een pad van bewuste persoonlijke en spirituele groei & ontwikkeling bevindt en voor wie termen als ‘ziel’, ‘zielsaspecten’ en het idee dat ieder mens in essentie spirit is en dat we als geïncarneerde ziel op aarde zijn om ons verder te ontwikkelen qua groei en bewustzijn, acceptabel en niet ‘vreemd’ zijn.

Een Soulpath Auragraph is te zien als een soort spiritueel assessment: het laat zien wat er, in algemene zin en in de actuele levensfase, belangrijk is in relatie tot de ziel die iemand in wezen is en vertelt over dat wat die persoon op zielsniveau in het huidige leven graag zou willen ervaren en/of manifesteren.

Met het vervaardigen van een Soulpath Auragraph zoals ik die sinds 2016 maak, met een reading van circa 15.000 woorden, ben ik circa 3 weken bezig – in een semi-continue staat van hyperfocus waarin ik alléén maar met die ene Soulpath Auragraph bezig ben. Ik kan dit niet vaak doen, aangezien het niet alleen bijzonder veel vraagt van mijn energie maar ook een gigantische wissel trekt op al mijn andere werkzaamheden – die volledig stil komen te liggen gedurende de gehele periode dat ik aan de Soulpath Auragraph aan het werken ben. Momenteel neem ik geen Soulpath Auragraph boekingen aan, omdat ik er geen tijd voor kan vrijmaken.


Spotlight Auragraph©

Een Spotlight Auragraph is, net als een Soulpath Auragraph, een aquareltekening die op hoogwaardig aquarelpapier wordt gemaakt (formaat 24 x 32 cm, iets groter dan A4) en die veel waardevolle informatie bevat over de aanvrager van de Auragraph, maar de hoeveelheid informatie die erin aanwezig is en die in de bijbehorende uitgewerkte reading geduid wordt, is minder omvangrijk enzoomt specifiek in op informatie waar de aanvrager van de Auragraph nù, in diens huidige situatie en levensfase, graag meer over wil weten.

Waar een Soulpath Auragraph gaat over het ‘pad van de ziel’ zoals dat door de persoon in het huidige leven gelopen wordt en dus informatie over héél veel verschillende aspecten bevat, staat in een Spotlight Auragraph een bepaald deel van het totale informatieveld centraal, dat wordt uitgelicht.

Er wordt een ‘spotlight’ geplaatst opeen specifiek thema, een specifiek groei- of ontwikkelings-proces of een specifiek onderwerp of aandachtsgebiedwaar de aanvrager van de Auragraph graag meer over wil weten.

De uitgeschreven reading behorend bij een Spotlight Auragraph is nog steeds behoorlijk omvangrijk: deze telt gemiddeld zo’n 12 pagina’s tekst in A4-formaat, hetgeen neerkomt op zo’n 6.000 woorden.

Ook deze duiding wordt opgemaakt als een hoogstpersoonlijk e-book waar je als ontvanger nog lange tijd waardevolle informatie en aanknopingspunten in kunt terugvinden.

.
Voor wie is een Spotlight Auragraph geschikt?

Een Spotlight Auragraph kan worden ingezet in tal van situaties (bij tal van ‘hulpvragen’), mits je zelf kunt aangeven wat de thematiek, het onderwerp/aandachtsgebied of het proces is waar je graag meer inzicht in wilt krijgen. Een Spotlight Auragraph kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer je meer inzicht wilt krijgen in, of meer bewustzijn wilt verkrijgen over

  • een specifiek persoonlijk proces waar je nu in zit en waarvan je je afvraagt hoe je daar het beste mee om kunt gaan, wat er te ‘leren’ of groeien is middels dit proces en hoe je dat het beste kunt aanpakken, of
  • specifieke blokkades waar je tegenaan loopt (in jezelf) en waarvan het je niet goed lukt te duiden wat de onderliggende oorzaak ervan is en wat je nodig hebt om je van die blokkades te bevrijden, of
  • schaduwkanten en/of belemmerende patronen en wat je nodig hebt om daarvan vrij te kunnen komen, of
  • aspecten van jezelf die mogelijk nog onvoldoende aan bod komen of tot expressie komen nu, terwijl er een diepe behoefte in je leeft deze aspecten wél meer tot uiting te laten komen, of
  • potentieel dat sluimerend/latent in jou aanwezig is, waarvan je je nauwelijks of niet bewust bent, en dat geactiveerd en ontwikkeld kan worden.

Als je het lastig vindt zelf helder te verwoorden wat precies de thematiek, het onderwerp of het proces is waar je mij middels een Spotlight Auragraph op wilt laten inzoomen, kunnen we daar even contact over hebben voordat ik aan jouw Spotlight Auragraph begin.


SoulSpeak Auragraph©

De SoulSpeak Auragraphs die ik maak zijn in wezen een voortvloeisel van de Krachtkaarten die ik in de periode 2012-2018 veelvuldig gemaakt heb, voor grote aantallen mensen. Je zou hetfluisteringen van de zielkunnen noemen – en precies daarom dragen ze de naam SoulSpeak Auragraph.

Een SoulSpeak Auragraph is een aquareltekening die op hoogwaardig aquarelpapier wordt gemaakt (formaat 24 x 16 cm, iets groter dan A5) en die, net als de andere Auragraphs, vergezeld wordt van een uitgewerkte duiding, een reading, in e-bookformaat. De hoeveelheid informatie die in een SoulSpeak Auragraph aanwezig is en in de bijbehorende uitgewerkte reading geduid wordt, is wat minder omvangrijk dan de hoeveelheid informatie die een Spotlight Auragraph ontsluit enzoomt specifiek in op informatie die voor de aanvrager van de Auragraph nù, in deze specifieke periode, van belang is in termen van zijn/haar persoonlijke en spirituele pad van bewustwording, groei en ontwikkeling

In ieders energieveld is een laag aanwezig waarin zich informatie bevindt overpotentieeldat latent (inactief, of ‘slapend’) aanwezig is en overaspecten diezich reeds in het veld of systeem van de persoon bevinden maarnog niet, of nog niet optimaal, tot het bewustzijn van de persoon zijn doorgedrongen. Bij de creatie van een SoulSpeak Auragraph zoom ik dáárop in en is het mijn taak die informatie te ontsluiten waar de aanvrager van de SoulSpeak Auragraph zich nu (meer) van bewust mag en kan worden.

Dit maakt van een SoulSpeak Auragraph het uitgelezen ‘instrument’ dat kan dienen als een guideline, een leidraad en een ondersteuning, voor de komende fase van jouw levenspad, zeker als je jouw pad graag zo bewust mogelijk wilt gaan en je bereid bent te omarmen wat poogt zich nu kenbaar te maken en tot jouw bewustzijn door te dringen. Als jij graag bewust en actief aan de slag wilt gaan met de volgende stappen op jouw pad van persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling, is een SoulSpeak Auragraph een waardevolle en krachtige manier om te ontdekken op welke vlakken die komende stappen bij voorkeur mogen liggen – niet omdat iemand anders dat zegt, maar omdat jouw eigen ‘SoulSpeak’ dat laat zien!

De uitgeschreven reading behorend bij een SoulSpeak Auragraph telt gemiddeld zo’n 5 à 6 pagina’s tekst in A4-formaat, hetgeen neerkomt op zo’n 2.500 à 3.000 woorden. Deze duiding wordt opgemaakt als een hoogstpersoonlijk e-book waar je als ontvanger nog lange tijd waardevolle informatie en aanknopingspunten in kunt terugvinden.

Hoe een SoulSpeak Auragraph eruit ziet, is volledig afhankelijk van de persoon voor wie ik de Auragraph maak, de informatie die ik daarbij te zien krijg en de boodschap die op die manier voortgebracht wordt. De gehele tekening, met alle kleuren en elementen die zij bevat, is volledig afgestemd op dat wat ik waarneem – de ‘SoulSpeak’ van joúw ziel of essentie en dat wat vanuit dié laag van je energieveld nu zichtbaar wil worden.

Wanneer is een SoulSpeak Auragraph waardevol?

Een SoulSpeak Auragraph is een ontzettend mooi cadeau aan jezelf als je op zoek bent naar een stukje ‘guidance‘, begeleiding, dat niet van iemand ánders afkomstig is maar vanuit jouw eigen veld en jouw eigen kern.

Wanneer ik een SoulSpeak Auragraph voor je maak, maak ik zichtbaar wat vanuit jouw kern nu kenbaar wil worden en zich een weg poogt te banen naar jouw bewustzijn. Ik ben in wezen de ‘vertaler’ die kan waarnemen wat zich in jouw systeem nog in de minder bewuste of onbewuste lagen bevindt en die deze informatie voor jou kan duiden, zodat jij er je voordeel mee kunt doen.

Een SoulSpeak Auragraph is een mooi en krachtig ‘instrument’ als je

  • graag wilt weten waar je nu en de komende periode op mag focussen, qua bewustwording, groei en ontwikkeling;
  • benieuwd bent wat jouw ziel of essentie je nú probeert duidelijk te maken, in deze periode of fase van je leven;
  • graag wilt weten welke dingen of aspecten zich in deze fase een weg proberen te banen naar jouw bewustzijn;
  • graag wilt weten wat de ‘fluisteringen van jouw ziel’ zijn, nu, in deze specifieke periode van je leven;
  • behoefte hebt aan wat guidance, begeleiding die niet van ánderen afkomstig is maar vanuit de kern van je eigen veld, je eigen essentie.

Voorbeelden

Voorbeelden van Soulpath Auragraphs die ik gemaakt heb:

Voorbeeld van de twee tekenfasen van een Spotlight Auragraph:
NB: Deze Spotlight Auragraph kreeg tijdens de creatie de vorm van een tweeluik maar dat is normaliter niet het geval.

Voorbeelden van Auragraphs uit eerdere jaren, gemaakt in de ‘beginperiode’, voordat ik me ging toeleggen op het creëren van Soulpath Auragraphs:

NB Bij de Auragraphs uit de beginperiode lag de focus meer op de kenmerken van de persoonlijkheid en wat minder op de zielsaspecten die daaraan gekoppeld zijn. Dit is gaandeweg mijn ontwikkeling gaan veranderen. Tegenwoordig maak ik alleen nog Soulpath Auragraphs, Spotlight Auragraphs en SoulSpeak Auragraphs: Auragraphs die meer ‘wezenlijke’ informatie geven dan de Auragraphs die ik in eerdere jaren maakte en die een vrijere vorm kennen doordat ook de vorm van de tekening in lijn is met de energie van de persoon voor wie ik aan het werk ben en ‘vanzelf ontstaat’ (en van specifieke betekenis is) zodra ik gericht voor iemand aan het werk ga.


Wat mensen over hun Auragraph met bijbehorende reading gezegd hebben:

“Wat een informatie. Overweldigend. […] De eerste 2 keer dat ik het heb gelezen kreeg ik tranen in mijn ogen. Zo treffend.”

“Het is net of mijn leven zin heeft gekregen doordat ik een richting heb mogen ontvangen. Een richting waar ik al heel lang naar op zoek was. “

“De reading is prachtig, ik herken mezelf er heel goed in. Helemaal raak.”

Het helpt me om door te gaan en mijn twijfels te overwinnen.”

“… ieder detail, zo fijn uitgelegd en prachtig verwoord.”

Zo herkenbaar… zo waar…”

“Jij zegt meer dan de psycholoog waarbij ik een beroepskeuzetest deed als kind.”

Heb net toch maar vast de aurografen van de mannen gelezen. Alsof je ze al jaren kent! Wat gaaf.

“Een feest van herkenning. Met tranen. Nooit eerder heeft iemand mij op deze wijze gezien. Zo objectief, zo onvoorwaardelijk.”

“Je hebt me meer aangereikt dan ik had durven dromen.” 

“Helder, liefdevol en zuiver”

“… erg getroffen…. een warm gevoel van herkenning….”

“Dikke tranen van herkenning. Wonderlijk.”

Het ervaren dat wat ik eigenlijk, werkelijk, diep en ver van binnen “weet”, hier zwart op wit geschreven staat… bevestigd wordt…”

Klik hier om de uitgebreide feedback te lezen waar bovenstaande citaten uit afkomstig zijn.


Wat voor elke Auragraph geldt:

Voor elke Auragraph die ik maak geldt: zowel de tekening (de Auragraph zelf) als de reading gaan volledig over die ene specifieke persoon voor wie ik de Auragraph maak en zijn dushoogstpersoonlijk en absoluut uniek
In de vele uren waarin ik bezig ben met het vervaardigen van een unieke Auragraph en bijbehorende reading ben ik, volledig gefocust, alleen maar met het energie- en informatieveld van dié persoon bezig. Elke getekende lijn of vorm en elk in de reading opgeschreven woord gaat over de persoon voor wie ik aan het werk ben en over niemand anders. Veel unieker en persoonlijker kan een creatie niet zijn.

Vanaf het moment waarop je je Auragraph ontvangt en je de informatie uit de bijbehorende reading opneemt en gaat integreren, werkt je persoonlijke Auragraph ook als eenkrachttekening: een tekening die gaat over jou, jouw persoonlijke aspecten en processen en die een energie bevat en uitzendt die jouw systeem ‘herkent’ en die in staat is jou te bekrachtigen en jouw processen positieve impulsen te geven.

Regelmatig naar je eigen Auragraph (de tekening) kijken helpt je zowel de informatie waar de Auragraph over spreekt alsook de jou bekrachtigende energie die erin aanwezig is goed te integreren.

De ervaring leert dat de informatie die middels de reading bij de Auragraph ontsloten wordt altijd meerdere ‘lagen’ van betekenis bevat – lagen die met het verstrijken van de tijd stuk voor stuk ontsloten worden, wanneer de ontvanger van de reading daaraan toe is. Ik hoor regelmatig van mensen dat zij bij het opnieuw lezen van de reading op een láter moment in de tijdlijn (een jaar later, twee jaar later, meerdere jaren later) opeens ook ándere betekenissen van de ontsloten informatie kunnen duiden, begrijpen, bevatten. De informatie die je ontvangt geeft je al heel veel op het moment waarop je het ontvangt, en geeft nog méér in de tijd die nog komen gaat. Een Auragraph met bijbehorende reading is dus veel méér dan een cadeau aan jezelf (of aan een ander) ‘in en voor het nu’; het is ietswaar je nog lange tijd heel veel waarde, inzicht, richting en betekenis aan kunt ontlenen.


“Absoluut uniek” en “very impressive”

Verschillende kenners uit internationale kringen van psychic reading en psychic artwork hebben me verteld dat wat ik op het gebied van Auragraphs doe “absoluut uniek” en “very impressive” is. Hoewel er meer mensen zijn die zich met de creatie van Auragraphs bezig houden, schijnt de grote hoeveelheid accurate informatie die ik op deze wijze weet te verkrijgen en in de bijbehorende uitgeschreven readings uitwerk uniek en tamelijk indrukwekkend te zijn.


Jouw eigen Auragraph bestellen? Dat kan!

Wanneer er geen stop op het aannemen van Auragraph-bestellingen is, kun je hieronder de Auragraph van je keuze bestellen.
De bestelmogelijkheid is niet zichtbaar wanneer er een stop op het aannemen van Auragraph-bestellingen is.

Er is momenteel een stop op het aannemen van nieuwe Auragraph-bestellingen.
Als je graag een Auragraph wilt bestellen kan ik je op een wachtlijst plaatsen.
Neem in dat geval even per mail contact met me op


Voor elke Auragraph-bestelling geldt:

Na verwerking van je boeking neem ik per e-mail contact met je op en ontvang je de factuur voor je boeking.

Zodra ik je betaling verwerkt hebt, zal ik je vragen mij een recente foto van jezelf te sturen waarop je gezicht duidelijk te zien is. Meer dan deze foto, je voornaam en jouw toestemming om een psychic link te maken met jouw energieveld heb ik niet nodig om voor je aan de slag te kunnen gaan.

Bestel je een Spotlight Auragraph, dan zal ik je per mail vragen waar je de ‘spotlight’ op geplaatst wilt hebben. Mocht je moeite hebben dit zelf helder onder woorden te brengen, dan kunnen we hier even kort contact over hebben als je dat prettig vindt.

Wanneer je Auragraph en bijbehorende uitgewerkte reading klaar zijn, stuur ik je de Auragraph per koerier toe. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van DHL, die zorg draagt voor klimaatneutrale zending en aflevering rechtstreeks bij de ontvanger, met handtekening voor ontvangst. Indien de Auragraph (welk type dan ook) verzonden moet worden naar een adres in Nederland of België zijn de koerierskosten inbegrepen in onderstaande prijzen. Voor verzending van een SoulSpeak Auragraph of een Spotlight Auragraph naar andere landen geldt mogelijk een kleine meerprijs; neem contact met me op als je hier meer informatie over wilt.

De uitgebreide uitgeschreven reading wordt per e-mail toegestuurd, als een uniek en hoogstpersoonlijk e-book in pdf-formaat. De reading ontvang je nadat je de Auragraph hebt ontvangen; zodra je mij laat weten dat je de Auragraph ontvangen hebt, mail ik je de reading.

NB Wil je een Auragraph ontvangen, bestel deze dan tijdig. De levertijd voor een SoulSpeak Auragraph bedraagt doorgaans circa 2 à 3 maanden; de levertijd voor een Spotlight Auragraph bedraagt doorgaans 4 à 5 maanden. Zodra ik je bestelling verwerkt heb, laat ik je weten wanneer je je Auragraph mag verwachten.

Wil je een Auragraph voor iemand anders bestellen? Dat kan, mits die persoon zijn/haar expliciete toestemming daarvoor geeft. Deze toestemming wens ik van de betreffende persoon zelf te ontvangen. Ik maak, om ethische redenen, géén psychic link met het energieveld van iemand die daar geen expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Wellicht ten overvloede: het vele aaneengesloten uren lang werken in een semi-continue staat van hyperfocus waarin ik de hele tijd middels mijn psychic vermogens informatie aan het ‘downloaden’ ben, vergt heel veel van mij op energetisch vlak. Na de vervaardiging van een Auragraph heb ik dan ook een aanzienlijke hoeveelheid ‘downtime’ nodig voordat ik me weer op andere dingen kan richten. Dit gegeven is, noodzakelijkerwijze, verdisconteerd in de prijsstelling van de verschillende typen Auragraphs.

Er is momenteel een stop op het aannemen van nieuwe Auragraph-bestellingen.

Wil je weten wanneer ik verwacht weer nieuwe Auragraph-bestellingen te kunnen aannemen, mail me dan even.

Welk type Auragraph je ook kiest:

jouw Auragraph en bijbehorende uitgeschreven duiding (reading) gaan volledig over jou en zijn absoluut uniek, speciaal voor JOU gemaakt.

Elke kleur, elke lijn, elke vorm, elke afbeelding in je Auragraph en elk woord in de duiding: het zijn allemaal dragers van informatie die specifiek **voor jou** bedoeld is – en voor niemand anders.


Ook interessant voor anderen? Deel het!