Cookieverklaring

De cookiewet: aard, uitgangspunten, doel en toepassing
De huidige cookiewet is een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a) en wordt ook wel de ‘nieuwe cookiewet’ genoemd. Deze nieuwe cookiewet is op 11 maart 2015 in werking getreden, is een update van de cookiewet van 5 juni 2012 en is gebaseerd op Europese wetgeving.

De huidige cookiewet beoogt de gebruiker van websites controle te geven over de cookies die worden geplaatst op de apparatuur waarmee hij/zij websites bezoekt. In de Telecommunicatiewet wordt verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de van die wet deel uitmakende betreffende bepalingen zijn dan ook relevant voor de cookiewetgeving.

De gebruiker van een website die zich op EU-onderdanen en/of -entiteiten richt dient volgens de huidige bepalingen bij het eerste contact met de betreffende website duidelijk, volledig en op gebruiksvriendelijke wijze geïnformeerd te worden over het gebruik van cookies, om de eigen privacy beter te kunnen waarborgen, voordat hij/zij verder navigeert op de betreffende website. Ook moet worden gemeld wat het doel is van het cookiegebruik van de betreffende website, in een document waar de gebruiker bij het eerste contact met de website op gewezen wordt en toegang toe kan verkrijgen. De website dient kenbaar te maken of c.q. dat er sprake is van cookiegebruik, om welk soort cookies het gaat en waar de betreffende cookies voor bedoeld zijn.

Indien de gebruiker/bezoeker van de website akkoord gaat met het cookie-gebruik van een website, dient hij/zij voorafgaand aan het (verder) raadplegen van de informatie op de website (eenmalig) toestemming te geven voor het plaatsen van de cookies op het telecommunicatiemedium waarvan hij/zij gebruikt maakt tijdens het bezoeken van de website, hetgeen dient te gebeuren middels een expliciete akkoordverklaring/ toestemmingsverlening die uitgevoerd kan worden met een muisklik in het notificatiebericht (een pop-up-scherm of een notifcatiebalk onder- of bovenaan de website) dat de bezoeker attendeert op het gebruik van cookies. Indien de bezoeker niet akkoord wenst te gaan met het gebruik van cookies, dient hij/zij de website niet nader te raadplegen.

In januari 2017 heeft de Europese Commissie in het kader van de Digital Single Market een voorstel voor een nieuwe Verordening Privacy en Elektronische Communicatie gelanceerd, hetgeen een aanvulling is op de Europese Privacyverordening die ingaande 25 mei 2018 definitief van kracht is. Het betreffende voorstel bevat eenvoudigere regels met betrekking tot cookies.

Cookie-notificatie en cookie-informatie op www.sharonkersten.com
Op www.sharonkersten.com heeft de cookie-notificatie de vorm van een notificatiebalk die onderaan de pagina in beeld is bij het (eerste) bezoek aan de website. In deze notificatiebalk staat de tekst “Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.” Direct naast deze tekst kun je klikken op “meer informatie”, waarna zich een venster opent waarin verwezen wordt naar deze cookieverklaring en naar de privacyverklaring van www.sharonkersten.com waarin (o.a.) nadere informatie staat over het cookiegebruik van www.sharonkersten.com. Door op de knop “Akkoord” te klikken geeft de bezoeker van de website www.sharonkersten.com aan akkoord te zijn met het cookiegebruik van www.sharonkersten.com en verleent hij/zij daar toestemming aan.

In de privacyverklaring van www.sharonkersten.com / Sharon Kersten wordt vermeld van welk soort cookies www.sharonkersten.com gebruik maakt en om welke redenen dat het geval is. De privacyverklaring vind je hier.

Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine databestandjes die door de server van een website worden verstuurd naar het elektronische communicatiesysteem van de bezoeker van de website, opdat de browser van de bezoeker de betreffende data kan opslaan zodat deze data bij een volgend bezoek aan de betreffende website weer naar de server kan worden teruggestuurd. Op deze wijze kunnen op een eenvoudige manier kleine hoeveelheden informatie (data) over de websitebezoekers worden bijgehouden, waardoor en zodat de server de bezoekers van de website kan herkennen wanneer zij terugkomen op de betreffende website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zogeheten essentiële cookies en zogeheten niet-essentiële cookies.
Essentiële cookies worden ook wel first-party cookies genoemd en zijn cookies die essentieel of van belang zijn voor het goed functioneren van de betreffende website. Zij zijn een integraal onderdeel van het functioneren van de betreffende website en worden door de website zelf geplaatst. Essentiële cookies worden primair gebruikt om het online navigeren makkelijker, prettiger, sneller, veiliger of efficiënter te laten verlopen.
Niet-essentiële cookies zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor c.q. niet inherent zijn aan het goed functioneren van de betreffende website en die andere doelen dienen, zoals bijvoorbeeld het tracken (volgen) van het navigatiegedrag van websitebezoekers en het vastleggen van elementen daarvan met het oog op advertentiedoeleinden. Tot de niet-essentiële cookies behoren zogeheten third party cookies die door derden zoals adverteerders worden geplaatst. Tracking cookies zijn een voorbeeld van third party cookies, niet-essentiële cookies.

Voor het gebruik van essentiële cookies die niet privacygevoelig zijn (zoals bijvoorbeeld cookies die de gebruikersaantallen van een website bijhouden waarbij de gebruikers-gegevens geanonimiseerd zijn en/of waarbij de gevolgen voor de privacy beperkt zijn, en cookies die door de website gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de door de website geleverde dienst) is geen toestemming door de bezoeker van de website vereist, zolang de gevolgen voor de privacy beperkt zijn. Ook cookies van zogeheten affiliate netwerken mogen zonder toestemming worden gebruikt, evenals a/b test-cookies die informatie leveren over de resultaten van verschillende websiteversies en – mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – cookies voor analyse van het gebruik van een website die statistische informatie verschaffen aan de eigenaar van de website.
Voor het gebruik van niet-essentiële cookies moet door de bezoeker zogeheten ‘geïnformeerde toestemming’ (informed consent) worden gegeven (ook wel cookie consent genoemd), nadat de bezoeker is geïnformeerd over de betreffende cookies, de persoonsgegevens die daarmee gemoeid zijn en verwerkt worden en wat er met die persoonsgegevens gebeurt.

Meer informatie over cookies kun je o.a. vinden op de website van ConsuWijzer.

Betreffende deze cookieverklaring
Deze cookieverklaring is voor het laatst geüpdatet op 22 juli 2022.

© Sharon Kersten, www.sharonkersten.com
www.sharonkersten.com is onderdeel van Enneadinamica | Sharon Kersten en eigendom van de persoon Sharon Kersten.

www.sharonkersten.com resp. Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten heeft en behoudt het recht wijzigingen in deze verklaring aan te brengen indien en wanneer daar aanleiding toe is.